Stora Enso allekirjoitti maailmanlaajuisen puitesopimuksen kolmen kansainvälisen ammattiliiton kanssa

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 19.1.2017 klo 12.30

Uusiutuvien materiaalien yhtiö Stora Enso allekirjoitti tänään maailmanlaajuisen puitesopimuksen teollisuusliittojen kattojärjestön (IndustriALL Global Union), palvelualojen maailmanliiton (UNI Global Union) ja rakennus- ja puuteollisuuden työntekijöiden kansainvälisen järjestön (Building and Wood Workers’ International) kanssa kansainvälisen työjärjestön ILO:n (International Labour Organisation) pääkonttorissa Genevessä.

Stora Enso pyrkii tarjoamaan turvallisen ja palkitsevan työpaikan työntekijöilleen ja urakoitsijoilleen ja olemaan houkutteleva työnantaja mahdollisille työnhakijoille. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yhtiölle ensisijaisen tärkeää. Tänään allekirjoitetun puitesopimuksen myötä Stora Enso ja kolme kansainvälistä ammattiliittoa aloittavat yhteistyön vahvistaakseen sopimuksen määrittelemiä työntekijöiden perustavanlaatuisia oikeuksia yhtiön kaikissa toiminnoissa. Stora Enso toimeenpanee puitesopimuksen periaatteita myös jatkamalla yhtiön toimittajille määriteltyjen toimintaohjeiden käyttämistä.

”Pyrimme luomaan työntekijöillemme työympäristön, jossa jokaista kohdellaan kunnioittaen ja oikeudenmukaisesti. Teemme jatkuvaa työtä varmistaaksemme, että kaikki yksikkömme toimivat niille asetettujen vaatimuksien mukaisesti. Allekirjoittamalla maailmanlaajuisen puitesopimuksen haluamme osoittaa sitoutuneisuuttamme ja ottaa edistysaskeleita tässä tärkeässä asiassa”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström.

IndustriALL Global Unionin pääsihteeri Valter Sanches totesi allekirjoitustilaisuudessa: “Onnittelen Stora Ensoa ja otan ilolla vastaan uuden virallisen suhteemme, joka antaa meille välineitä ylläpitää työntekijöiden oikeuksia kaikkialla yhtiön kansainvälisissä toiminnoissa. Kutsun myös muut kartongin, sellun ja paperin valmistajat seuraamaan Stora Enson esimerkkiä.”

Stora Enso vahvistaa sitoutumisensa Kansainvälisen työjärjestön ILOn määrittelemiin työelämän perusoikeuksiin sekä YK:n Global Compact -aloitteeseen ja OECD:n Guidelines on Multinational Enterprises -ohjeisiin. Näiden lisäksi tänään allekirjoitettu sopimus sisältää esimerkiksi työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin periaatteet, lapsityövoiman ja pakkotyön kiellon sekä syrjinnän kiellon kaikissa muodoissaan. Nämä periaatteen ovat jo pitkään olleet olennaisessa osassa Stora Enson toimintaperiaatteita.

Global Framework Agreements
Global Framework Agreement (GFA) on maailmanlaajuinen puitesopimus, joka suojelee sopimuksen allekirjoittaneiden monikansallisten yritysten työntekijöiden oikeuksia.

Puitesopimus neuvotellaan maailmanlaajuisella tasolla ammattiliittojen ja yritysten välillä. Osapuolet luovat parhaat mahdolliset standardit ammattiliittojen oikeuksiin, hyvinvointiin ja turvallisuuteen, ja työnsuhdeasioiden periaatteisiin, joita yritys noudattaa riippumatta yksittäisten toimintamaiden standardeista.

IndustriALL Global Union
IndustriALL Global Union on teollisuustyöntekijöiden maailmanliitto, joka edustaa 50 miljoonaa työntekijää 140 maassa valmistavan teollisuuden (myös auto), kaivosteollisuuden ja energiasektorin aloilla. IndustriALL on allekirjoittanut GFA-puitesopimuksen 47 suuryrityksen, kuten Fordin, Siemensin, H&M:n ja Statoilin, kanssa.
www.industriall-union.org

Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Yrityksestä

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia