Stora Enso yhteistyöhön H&M-groupin ja Inter IKEA Groupin kanssa TreeToTextilen teollistamiseksi

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 21.12.2018 klo 9.00

TreeToTextile AB on H&M-groupin, Inter IKEA Groupin ja innovoija Lars Stigssonin yhteisyritys, joka on toiminut vuodesta 2014 alkaen tavoitteenaan kehittää uusia tekstiilikuituja vastuullisesti ja kustannustehokkaasti. Stora Enso tulee yhteisyritykseen mukaan TreeToTextilen tuotantoprosessiin perustamalla koetehtaan yhden pohjoismaisen tehtaansa yhteyteen.

“Toivotamme uuden kumppanimme Stora Enson tervetulleeksi mukaan TreeToTextilen innovatiiviseen työhön. Uuden kumppanimme avulla etenemme teollisen tuotannon vaiheeseen. Kehittämämme uusi tekstiilikuitu tuotetaan vastuullisesti ja kustannustehokkaasti”, sanoo Annica Karlsson, TreeToTextile AB:n hallituksen puheenjohtaja.

Neljä yhtiökumppania omistavat saman suuruiset osuudet TreeToTextilesta. Omistajat uskovat vastuullisen ja kustannustehokkaan tekstiilikuidun vahvaan markkinaan.

TreeToTextilen prosessi perustuu uusiutuvaan raaka-aineeseen, puuhun, jonka selluloosa jalostetaan tekstiilikuiduksi. Tuotantoprosessissa käytetään vähemmän energiaa ja kemikaaleja, mikä tekee siitä perinteisiä teknologioita ja tekstiilikuituja merkittävästi vastuullisemman ja kustannustehokkaamman.

Teknologiaa on kokeiltu pilottilinjalla Ruotsissa, ja seuraavaksi sen käyttöä laajennetaan Stora Enson tehtaan yhteyteen rakennettavaan koetehtaaseen. Inter IKEA Group ja H&M-group aikovat käyttää tekstiilikuitua tuotteissaan. Lisäksi tavoitteena on, että koko tekstiiliala voi hyötyä vastuullisesta kuidusta, jota voidaan käyttää nykyisissä tuotantoketjuissa.

”Olemme iloisia yhteistyöstämme vastuullisempien tekstiilien tuottamiseksi. Stora Enso valmistaa tekstiileissä käytettävää liukosellua, jonka uusiutuva puuraaka-aine tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä ja on alkuperältään täysin jäljitettävissä. On hienoa osallistua tämän teknologian teollistamiseen tehtaallamme ja pystyä siten vastaamaan kasvavaan kysyntään”, sanoo Stora Enson Biomaterials-divisioonan johtaja Markus Mannström.

“Toivotamme Stora Enson tervetulleeksi yhteistyöhön TreeToTextilen teollisen tuotannon mahdollistamiseksi. Tämä on meille pitkän ajan investointi, koska uskomme sen tarjoavan asiakkaillemme entistä vastuullisempia tuotteita kohtuullisilla hinnoilla”, sanoo Erik Karlsson, Investment Manager for Sustainable Fashion at H&M group’s investment arm CO:LAB.

”Stora Enso tuo kumppaninamme lisää teollista ymmärrystä ja vahvaa osaamista selluloosasta. Tämä yhdistettynä tietämykseemme kuluttajista ja tekstiileistä sekä yrittäjähenkisyyteen tuo meidät lähemmäs tavoitettamme uuden vastuullisen ja kustannustehokkaan tekstiilikuidun käyttöönottamiseksi”, sanoo Lena Julle, Category Area Manager Textiles at IKEA of Sweden.

“On hienoa nähdä, miten ajatus metsien resurssien hyödyntämisestä vastuullisempiin tekstiileihin on muutamassa vuodessa kehittynyt laboratoriovaiheesta kaupallistettavaan tuotteeseen”, sanoo innovoija ja yrittäjä Lars Stigsson.


Lisätietoja:

TreeToTextile
IKEA Range & Supply
pressoffice.rangesupply@IKEA.com
+46 (0)73 232 13 00

H&M group
Katarina Kempe, Head of Media Relations
groupmediarelations@hm.com
+46 (0)8 796 53 00

Inter IKEA group
IKEA Range & Supply
pressoffice.rangesupply@IKEA.com
+46 (0)73 232 13 00

Stora Enso
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Stora Enso
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Yrityksestä

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia