Stora Enso inleder samarbete med H&M-gruppen och Inter IKEA-gruppen för att industrialisera TreeToTextile

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2018-12-21 kl. 9.00 EET

TreeToTextile AB är sedan 2014 ett joint-venture mellan H&M-gruppen, Inter IKEA-gruppen och innovatören Lars Stigsson med syfte att utveckla nya textilfibrer på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Idag meddelar TreeToTextile att Stora Enso ansluter sig till partnerskapet och stödjer industrialiseringen av TreeToTextiles produktionsprocess genom att bygga en demoanläggning vid en av deras nordiska anläggningar.

"Vi är glada över att välkomna Stora Enso som samarbetspartner och ser fram emot att dela med oss av det innovativa arbete vi bedriver inom TreeToTextile. Med hjälp av vår nya partner kommer vi att gå in i en industrialiseringsfas. Den nya fibern som vi har utvecklat är både hållbar och produceras till en lägre kostnad”, säger Annica Karlsson, styrelseordförande, TreeToTextile AB.

De fyra samarbetsparterna har en lika stor andel i TreeToTextile och delar tron på att det finns en stor marknad för en fiber med bra hållbarhetsprestanda som samtidigt kan produceras till en lägre kostnad.

TreeToTextile använder förnybar skogsråvara i processen och regenererar cellulosa till en textilfiber.

Denna produktionsprocess använder mindre energi och kemikalier, vilket gör processen betydligt mer hållbar och kostnadseffektiv jämfört med konventionella tekniker och fibrer.

Tekniken har tidigare testats i Sverige och ska nu skalas upp till en demoanläggning vid en av Stora Ensos nordiska anläggningar. Inter IKEA-gruppen och H&M-gruppen planerar att använda fibern i sina produkter, men syftet är att fler inom branschen ska kunna ta del av denna hållbara fiber, eftersom den kan användas i konventionella leverantörskedjor.

"Vi är väldigt glada över att vara en del av detta partnerskap och därigenom bidra till en mer hållbar textilproduktion. Stora Enso producerar dissolvingmassa för textilier baserade på förnybart och spårbart trä från hållbart förvaltade skogar. Det blir spännande att följa industrialiseringen av denna teknik på en av våra anläggningar för att möta den växande efterfrågan ", säger Markus Mannström, chef för divisionen för biomaterial på Stora Enso.

"Vi välkomnar Stora Enso som partner. För oss är TreeToTextile en långsiktig investering som vi är övertygade om kommer bidra till ett större kunderbjudande av hållbart producerade produkter till bra priser ", säger Erik Karlsson, Investment Manager för hållbart mode på CO:LAB, H&M-gruppen.

"Med Stora Enso som partner får vi industriell kunskap och god kompetens inom cellulosaområdet. Detta, tillsammans med befintlig konsument- och textilkunskap samt entreprenörsanda, tar oss ett steg närmare vårt mål att introducera en ny hållbar lågkostnadsfiber för de många”, säger Lena Julle, inköpschef för textil på IKEA of Sweden.

"Det är fantastiskt att idén om att nyttja skogsresurser för en mer hållbar textil har utvecklats från labbstadium till en kommersiellt hållbar produkt på bara några år”, säger uppfinnaren och entreprenören Lars Stigsson.

För ytterligare information, v g kontakta:

TreeToTextile
IKEA Range & Supply
pressoffice.rangesupply@IKEA.com
+46 (0)73 232 13 00

H&M group
Katarina Kempe, Head of Media Relations
groupmediarelations@hm.com
+46 (0)8 796 53 00

Inter IKEA group
IKEA Range & Supply
pressoffice.rangesupply@IKEA.com
+46 (0)73 232 13 00

Stora Enso
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

Stora Enso
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Prenumerera

Media

Media