Swedbank Economic Outlook: Ljus i tunneln

Report this content

Den allvarliga pandemisituationen påverkar på kort sikt finsk ekonomi negativt, även om situationen i Finland är mycket bättre än i många andra länder. Men finsk ekonomi står inför ljusare tider framåt våren när vaccineringen gör att coronarestriktionerna så småningom kan lättas, båda här hemma och i resten av Europa. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

-I takt med att allt fler finländare vaccineras så kommer restriktionerna gradvis lättas och de ekonomiska utsikterna för i år och nästa år har därför reviderats upp. Men fortsättningsvis är delar av den hårt drabbade tjänstesektorn utsatt och behöver fortsatt stöd. Annars är risken att återhämtningen försenas och går långsammare, säger Swedbanks chefekonom Heidi Schauman.  

Swedbanks senaste prognos är att finsk ekonomi kommer att växa med 2,8 procent under 2021, jämfört med prognosen i november på 2,0 procent. Tillväxten kommer att bli bredare och öka under andra halvåret 2021. Den största risken för prognosen är om vaccineringen av någon anledning blir försenad. Finanspolitiska åtgärder behöver fortsätta stödja utvecklingen både på kort och lång sikt, bland annat genom att ge mer stöd till tjänstesektorn, men också fortsatt fokus på strukturella faktorer är viktigt för den långsiktiga tillväxten.

Både i Finland och globalt riskerar konkurserna öka snabbt då stöd och undantagsregler dras bort. Detta är en stor risk både för de företag som riskerar gå i konkurs och för samhället och arbetsmarknaden.

-Finland klarade sig otroligt bra under 2020, men vi förväntar oss att våra nordiska grannländer kommer att se en snabbare återhämtning under 2021 än Finland återspeglande en djupare dykning under 2020 i Danmark och Norge men också starkare tillväxtpotential framöver, säger Heidi Schauman.

Den globala ekonomin växer med 4,7 procent 2021, både euroområdet och USA återhämtar sig väl med en tillväxt på 3,5 respektive 3,8 procent. Det kommer att ta betydligt längre tid för euroområdet att komma tillbaka till den BNP-nivå vi hade före pandemin, eftersom det ekonomiska fallet under 2020 var dubbelt så stort som i USA. De nordiska länder ser däremot ut att ha klarat sig bättre än USA under 2020.

Den Europeiska centralbanken förväntas lämna styrräntan oförändrad under prognosperioden och fortsätta göra stödköp åtminstone till mars 2022. Också efter detta förväntar vi oss att centralbanken kommer att vara mycket försiktig och fortsätta göra stödköp i mindre skala en längre tid.

- ECB behöver fortsätta med en expansiv penningpolitik och stödja den expansiva finanspolitiken ännu en tid framöver, men samtidigt är det viktigt att planera hur avvecklingen av denna extremt expansiva politik skall ske då pandemin är under kontroll, säger Heidi Schauman.

Länk till rapporten: www.swedbank.se/seo  

Kontakt:

Heidi Schauman, chefekonom Swedbank, tfn +358 50 328 1229
Unni Jerndal, presschef Swedbank, tfn +46 73 092 11 80

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 160 kontor i Sverige och 92 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Tilaa

Lainaukset

Finland klarade sig otroligt bra under 2020, men vi förväntar oss att våra nordiska grannländer kommer att se en snabbare återhämtning under 2021 än Finland återspeglande en djupare dykning under 2020 i Danmark och Norge men också starkare tillväxtpotential framöver.
Heidi Schauman, chefekonom Swedbank Finland