Swedbank Economic Outlook: Valoa tunnelissa

Report this content

Lyhyellä aikavälillä pandemialla on negatiivinen vaikutus Suomen talouteen, vaikka tilanne onkin Suomessa paljon parempi kuin monissa muissa maissa. Kevättä kohden rokottaminen helpottaa rajoituksia Suomessa ja maailmalla, mikä tuo valoa Suomen talouden näkymiin. Näin todetaan Swedbankin Economic Outlook- suhdanneraportissa.

-Yhä useamman suomalaisen saadessa rokotuksen, voidaan rajoituksia vähitellen lieventää. Tämän seurauksena tämän ja seuraavan vuoden taloudellisia näkymiä onkin tarkistettu ylöspäin. Osa eniten kärsineestä palvelualasta on kuitenkin edelleen haavoittuva ja tarvitsee jatkuvaa tukea. Muuten on olemassa vaara, että elpyminen viivästyy ja hidastuu, sanoo Swedbankin pääekonomisti Heidi Schauman.

Swedbankin uusimman ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,8 prosenttia vuonna 2021, verrattuna marraskuun ennusteeseen, jonka mukaan talous kasvaisi 2 prosentilla. Kasvu on laajempaa ja keskittyy vuoden 2021 jälkipuoliskolle. Rokotteiden viivästyminen on suurin riski ennusteelle. Finanssipoliittisten toimenpiteiden on edelleen tuettava kehitystä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä muun muassa tarjoamalla enemmän tukea palvelusektorille. Pitkän aikavälin kasvun kannalta, keskittyminen rakenteellisiin tekijöihin on myös tärkeää.

Sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti on riski, että konkurssit tulevat kasvamaan nopeasti, kun tuki ja poikkeussäännöt päättyvät. Tämä on suuri riski sekä mahdollisesti konkurssiin joutuville yrityksille että yhteiskunnalle ja työmarkkinoille.

-Suomella meni uskomattoman hyvin vuonna 2020, mutta odotamme pohjoismaisten naapureidemme elpyvän nopeammin vuonna 2021. Tämä heijastaa sekä Tanskan ja Norjan syvempää sukellusta vuonna 2020, mutta myös vahvempaa kasvupotentiaalia lähitulevaisuudessa, sanoo Heidi Schauman.

Maailmantalous kasvaa 4,7 prosenttia vuonna 2021. Sekä euroalue että Yhdysvallat elpyvät hyvin kasvun ollessa 3,5 ja 3,8 prosenttia. Euroalueen palautuminen pandemiaa edeltäneelle BKT:n tasolle, kestää kuitenkin paljon kauemmin, koska talouden lasku vuonna 2020 oli kaksi kertaa niin suuri kuin Yhdysvalloissa. Pohjoismaat puolestaan ​​näyttävät menestyneen paremmin kuin Yhdysvallat vuonna 2020.

Euroopan keskuspankin odotetaan jättävän ohjauskorko ennustejakson aikana ennalleen ja jatkavansa tukiostoja ainakin maaliskuuhun 2022 asti. Tämänkin jälkeen odotamme keskuspankin olevan hyvin varovainen ja jatkavan ostoja pienemmässä mittakaavassa pidempään.

-EKP:n on jatkettava ekspansiivista rahapolitiikkaa ja tuettava elvyttävää finanssipolitiikkaa vielä jonkin aikaa. Samalla on kuitenkin tärkeää suunnitella, miten tämä erittäin ekspansiivinen politiikka asteittain lopetetaan, kun pandemia on hallinnassa, Heidi Schauman sanoo.

Linkki raporttiin: www.swedbank.se/seo  

Ota yhteyttä: Heidi Schauman, pääekonomisti, Swedbank, +358 50 328 1229

Swedbank edistää kuluttajien, talouksien ja yritysten tervettä ja kestävää taloutta. Olemme johtava pankki kotimarkkinoilla Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa ja tarjoamme laajan valikoiman rahoituspalveluja ja tuotteita. Swedbankilla on yli 7 miljoonaa yksityisasiakasta ja noin 600 000 yritys- ja organisaatioasiakasta sekä 172 konttoria Ruotsissa ja 122 konttoria Baltian maissa. Konsernilla on myös toimintaa muissa Pohjoismaissa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Taseen loppusumma oli 30. kesäkuuta 2019 2 480 miljardia Ruotsin kruunua. Lisätiedot: www.swedbank.se

Tilaa

Liitteet & linkit

Lainaukset

Suomella meni uskomattoman hyvin vuonna 2020, mutta odotamme pohjoismaisten naapureidemme elpyvän nopeammin vuonna 2021. Tämä heijastaa sekä Tanskan ja Norjan syvempää sukellusta vuonna 2020, mutta myös vahvempaa kasvupotentiaalia lähitulevaisuudessa.
Heidi Schauman, Swedbankin pääekonomisti