Helena Gaunt Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksen vierailevaksi professoriksi

Tiedote medialle 12.12.2014
Julkaistavissa heti

Helena Gaunt on kutsuttu Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan vierailevaksi professoriksi Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksen hanketta varten. Vierailuprofessuuri perustetaan Taideyliopiston lisärahoituksella.

Professuurin aikana Gaunt ja Sibelius-Akatemian Arts Management -koulutuksen ainejohtaja Patrick Furu johtavat tutkimusta, jonka tavoitteena on edistää Taideyliopiston eri akatemioiden pedagogiseen toimintaan liittyvien erityispiirteiden ymmärtämystä. Pyrkimyksenä on myös nostaa esille sellaisia taidepedagogisia näkökulmia, joista muut alat voivat hyötyä. Suunnitellun tutkimuksen avulla Taideyliopisto pyrkii tuomaan uusia näkökulmia ylimmän taideopetuksen mahdollisuuksista yhteiskunnassa sekä avaamaan eri taiteenalojen opetuksen periaatteita Taideyliopistossa.

Helena Gaunt toimii professorina Guildhall School of Music & Drama -oppilaitoksessa Lontoossa. Hän johtaa myös säännöllisesti järjestettävää kansainvälistä Reflective Conservatoire -tapahtumaa. Vierailuprofessuurin avulla Taideyliopisto voi rekrytoida ja sitouttaa osa-aikaiseen työhön kansainvälisesti tunnetun tutkijan, jonka tehtävänä on osaltaan kehittää yliopiston tutkimusta ja opetusta.

- Pienten tutkimusalojen on vaikea vastata uusiin tutkimustarpeisiin, koska tutkijoita ei ole riittävästi. Professori Gauntin nimitys mahdollistaa laajemman tutkimuksen, joka kohdistuu uuden yliopistomme pedagogisiin käytäntöihin. Gaunt on tehtävään erityisen sopiva, sillä hänellä on aiempaa kokemusta sekä taiteellisesta työstä että pedagogisten käytäntöjen tutkimuksesta. Tällä hetkellä hän johtaa innovatiivisen tutkimusympäristön kehittämistyötä Guildhallissa, missä musiikin ja teatterialan koulutukset on yhdistetty, toteaa professori Heidi Westerlund Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksesta.

Gauntin nimitti tehtäväänsä Taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg. Vierailevat professorit nimitetään aluksi lukuvuodeksi kerrallaan. Gauntin professuurikausi päättyy 31.8.2015.

Lisätietoja:
Professori Heidi Westerlund
heidi.westerlund@uniarts.fi
puh. 050 501 5622

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

www.siba.fi | www.uniarts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. www.siba.fiwww.uniarts.fi