Seure ja Taitotalo yhteistyöhön parantamaan työvoiman saatavuutta

Report this content

Seure Henkilöstöpalvelut Oy ja Taitotalo ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Taitotalon rooli strategiatasoisena osaamisen kehittämiskumppanina on varmistaa, että osaaminen vastaa Seuren liiketoiminnan tavoitteita.

Seure on kunta-alan henkilöstövuokrauksen asiantuntija. Yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat työvoiman välittäminen, rekrytointi ja henkilöstöresurssien optimointi. Seuren omistavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymä.

- Perustehtävämme on henkilöstön saatavuuden turvaaminen siten, että asiakkaamme pystyvät pyörittämään omaa arkeaan ja kaupunkilaiset saavat laadukkaita julkisia palveluja. Työvoimapula on monilla aloilla tosiasia eikä pelkillä rekrytoinneilla pystytä vastaamaan työvoiman saatavuuden haasteeseen. Meidän on mietittävä, miten saamme olemassa olevan suuren osaamispotentiaalin valjastettua käyttöön, Seuren HRD-asiantuntija Leena Larsio-Varsani kertoo.

Yli 2 000 Seuren työntekijää lähtee työkohteisiinsa joka päivä, ja työsuhteita hoidetaan yli 15 000 työntekijän kanssa vuosittain. Sosiaali- ja terveysala sekä varhaiskasvatus ovat suurimmat toimialat ja kriittisimmät osaamisen kehittämisen tarpeet koskevat juuri näitä toimialoja.

Larsio-Varsanin mukaan Taitotalon kanssa solmitulla kumppanuussopimuksella on Seurelle iso merkitys.

- Osaamista johdetaan liiketoiminnan tarpeeseen, ja välitettävä henkilöstö on meidän liiketoimintamme ydintä. Jotta voimme vastata asiakkaittemme; Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä HUS:n tarpeisiin, niin meillä täytyy olla valmius työvoiman kouluttamiseen. Taitotalosta saamme juuri oikeanlaisen kumppanin systemaattiseen osaamisen kehittämiseen.

Kumppanuussopimus koskee sekä välitettävää työvoimaa että Seuren omaa henkilöstöä.

- Haluamme rakentaa asiakkaidemme kanssa strategiseen kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä. Samanlaista suhdetta haluamme rakentaa myös sidosryhmien kanssa. Taitotalon kanssa puhuimme alusta alkaen samaa kieltä. Uskomme, että pitkäaikaisella yhteistyöllä on merkitystä sekä laadun että vaikuttavuuden näkökulmasta.

Larsio-Varsani uskoo osaamisen kehittämisen sitouttavan ja motivoivan työntekijöitä.

- Erilaisen koulutuksen tarjoaminen lisää houkuttelevuutta ja parantaa työnantajamielikuvaa. Työntekijämme haluavat kehittää osaamistaan ja me haluamme omalta osaltamme vastata siihen toiveeseen.

Taitotalon palvelujohtaja Nuutti Manninen pitää yhteistyötä merkityksellisenä.

- Seure ja Taitotalo ovat tunnistaneet useita yhteistyöalueita, joissa julkisten palveluiden laatua ja toimivuutta voidaan kehittää panostamalla osaamisen kehittämiseen. On hienoa päästä kumppanuusyhteistyöhön Seuren ammattilaisten kanssa.

 

Lisätietoja:

Nuutti Manninen, palvelujohtaja
Taitotalo
nuutti.manninen@taitotalo.fi
Puh. 020 746 1690

Aki Ahlroth, henkilöstöjohtaja
Seure Henkilöstöpalvelut Oy

aki.ahlroth@seure.fiPuh. 040 848 1433

 

Taitotalo on Suomen johtava työelämän kehittäjä ja ammatillisen aikuiskoulutuksen suunnannäyttäjä. 1.1.2020 toimintansa aloittaneen Taitotalon ovat perustaneet Ami-säätiö sr (Amiedu) ja Ammatinedistämissäätiö AEL sr (AEL). Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala sekä maahanmuuttajien koulutus. www.taitotalo.fi 

Seure Henkilöstöpalvelut Oy on vuonna 1990 perustettu kunta-alan henkilöstövuokrauksen asiantuntija. Seure on erikoistunut määräaikaisten työsuhteiden hoitoon ja auttaa kumppaneitaan henkilöstösuunnittelussa ja henkilöstön hankinnassa. Seure Henkilöstöpalvelut on osa kaupunkilaisten arkea ja mukana varmistamassa laadukkaita julkisia palveluita. www.seure.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia