• news.cision.com/
  • Taitotalo/
  • Taitotalon vuoden 2022 oppisopimuskouluttaja Virve Gabrielsson: Siivousalan veto- ja pitovoima paranee koulutuksella

Taitotalon vuoden 2022 oppisopimuskouluttaja Virve Gabrielsson: Siivousalan veto- ja pitovoima paranee koulutuksella

Report this content

Toimitilahuoltajia kouluttava Virve Gabrielsson on valittu Taitotalon vuoden 2022 oppisopimuskouluttajaksi. Työpaikan tuki ja osaaminen ovat oppisopimuskoulutuksessa tärkeitä. Kun opiskelu tapahtuu työn ohessa, se vaatii työpaikalta aitoa sitoutumista opiskelijan ohjaamiseen. Siivousalan työnantajat ovat koulutusmyönteisiä.

Joka syksy Taitotalon henkilökunta ehdottaa keskuudestaan vuoden oppisopimuskouluttajaa. Tänä vuonna eräässä ehdotuksessa luki, että Virve Gabrielsson on rohkea kehittäjä, ennakkoluuloton ja ahkera ja että Virve kuuntelee asiakkaan tarpeet ja kehittää valtakunnallista työelämäyhteistyötä digipedadogiikkaa hyödyntäen. Taitotalon asiantuntijoista koostuva raati valitsi Virven Taitotalon vuoden 2022 oppisopimuskouluttajaksi.

Virve vastaa tiiminsä kanssa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan toimitilahuoltajien koulutuksista. Tiimin vastuulla ovat toimitilahuoltajaksi valmistava puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto sekä toimitilahuollon osaamisalan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto. Virve kouluttaa, ohjaa opiskelijoita heidän työpaikoillaan, vastaanottaa opiskelijoiden näyttöjä sekä kehittää työelämäyhteistyötä.

Kouluttajana Virve on työskennellyt neljä vuotta. Sitä ennen hän työskenteli puhtausalalla palveluesimiehenä. Esihenkilötyöhön Virve eteni siivoojan työstä.

– Kerron aina opiskelijoille urapolustani. On tärkeää, että he tietävät, että olen ollut tekemässä samaa työtä kuin he ja että siksi tiedän myös työn haasteet, Virve sanoo.

Työskennellessään palveluesihenkilönä Virve teki paljon yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Hän otti opiskelijoita mielellään työssäoppimaan ja osallistui opiskelijoiden näyttöjen arviointiin. Kerran työssä tutuksi tullut kouluttaja vinkkasi Virvelle, että heille on aukeamassa kouluttajan paikka.

– Kun tuli mahdollisuus lähteä kouluttajaksi, tartuin hetkeen.

Opettajaopinnoista itseluottamusta ja opetusmenetelmiä

Koulutusmyönteinen Virve kokee kouluttajan työn omaksi alakseen. Kouluttaessaan hänestä tuntuu siltä, että opettaminen on työtä, jota hän haluaa tehdä eläkeikään asti. Virven mielestä parasta on sen näkeminen, kun opiskelijan päässä syttyy lamppu ja hän hoksaa jonkin asian.

– Siitä tulee hyvä fiilis. Silloin tietää, että on tehnyt jotakin oikein.

Virve valmistui ammatilliseksi opettajaksi kesällä 2022. Opettajaopinnoista Virve kertoo saaneensa itseluottamusta ja keinoja opettaa asiat eri tavoilla. Kouluttajana on hänen mielestään uskallettava heittäytyä, ja luovia opetusmenetelmiä kannattaa kokeilla. Kaikki Virven opetusideat eivät ole toimineet käytännössä, mutta hutikokeilujen avulla on löytynyt toimivia opetusmenetelmiä.

– Jaamme tiimin kanssa onnistumiset. Otamme toistemme hyvät jutut käyttöön, ja kehitämme yhdessä lisää, Virve sanoo.


Kuvateksti: Virve Gabrielsson työskentelee Taitotalossa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan kouluttajana.

Taitotalossa voi opiskella toimitilahuoltajaksi englanniksi

Kun Taitotalo sai syksyllä 2021 järjestämisluvat englanninkielisen puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon koulutukseen, Virve suunnitteli käytännön toteutusta ja opetusta englanniksi. Englanninkielinen ammattitutkinto vastaa opetussisällöltään täysin suomenkielistä ammattitutkintoa, mutta opetus on englanniksi.

Virven mielestä se, että toimitilahuoltaja (AT) -tutkinnon voi suorittaa englanniksi, on tarpeellista. Siivousalalla työskentelee paljon ei-suomenkielisiä, jotka ovat toimineet alalla vuosikausia, mutta eivät ole voineet kouluttautua, koska heidän kielitaitonsa ei riitä tutkinnon suorittamiseen suomeksi. Englanninkieliseen koulutukseen onkin ollut paljon hakijoita. Aluksi opinnoissa aloitti 30 opiskelijaa, ja hakijoita tulee koko ajan lisää.

– Englanniksi järjestettäville toimitilahuoltajaopinnoille on työelämässä tarvetta ja kysyntää, Virve sanoo.

Englanninkielisen koulutuksen materiaali on kaksikielistä. Virve kollegoineen päätti laittaa materiaaliin ammattisanastot myös suomeksi. Se parantaa opiskelijoiden suomen kielen taitoa.

Digipedagogiikan intohimoinen kehittäjä

Koronapandemian aikaan Virve innostui kollegoidensa kanssa kehittämään digipedagogiikkaa. Pian he huomasivat kouluttavansa verkossa tutkintoryhmiä, joihin osallistui opiskelijoita eri puolilta Suomea. Taitotalo on valtakunnallinen koulutuksen järjestäjä. Se, että sen koulutuksiin pystyy osallistumaan etänä, lisää yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta.

Erityisesti yritykset, joilla on toimipaikkoja ympäri Suomea hyötyvät siitä, että työntekijät voivat osallistua koulutuksiin verkossa. Myös englanninkielisen tutkintoryhmän opetuksessa hyödynnetään verkko-opetusta.

– Ulkomaalaistaustainen työntekijä voi osallistua koulutukseen, vaikka hän olisi käymässä synnyinmaassaan, Virve sanoo.

Digipedagogiikan kehittämiseen Virve suhtautuu intohimoisesti. Hän kehittää jatkuvasti tiiminsä kanssa uusia menetelmiä opiskelijoiden osallistamiseen verkossa. Lisäksi Virve pohtii paljon sitä, miten jokaisen opiskelijan saa pysymään opetuksessa mukana.

Koulutus saa siivoojat arvostamaan omaa työtään

Virve ajattelee, että koulutus lisää siivousalan veto- ja pitovoimaa. Siivous on nykyään teknistä, ja jotta voi työskennellä toimitilahuoltajana, on tiedettävä paljon asioita. Se, että kuka tahansa voisi ryhtyä siivoojaksi, on Virven mukaan yleinen harhaluulo. Ala muuttuu jatkuvasti. Uusia innovaatioita syntyy, ja esimerkiksi kemikaaliton siivous ja erilaiset koneet kehittyvät koko ajan. Ympäristövastuullisuus on ollut pidemmän aikaa merkittävä tekijä, ja sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Monet yritykset tavoittelevat ympäristövaikutuksien vähentämistä. Siivouksella pystytään vaikuttamaan hiilijalanjälkeen ja ympäristövaikutuksiin merkittävästi.

Siivousalan työnantajat ovat Virven mukaan koulutusmyönteisiä. Oppisopimuskoulutuksessa työpaikan tuki ja osaaminen ovat tärkeitä. Kun opiskelu tapahtuu työn ohessa, se vaatii työpaikalta aitoa sitoutumista opiskelijan ohjaamiseen.

– Koulutuksella saadaan siivoojat arvostamaan omaa työtään.

Kun Virve kuuli, että hänet on valittu Taitotalon vuoden 2022 oppisopimuskouluttajaksi, hän yllättyi ja ilahtui, mutta ajatteli ensin, ettei halua huomiota tai olla esillä. Mietittyään hetken Virve oivalsi, että tekee niin merkittävää työtä, että kertoo siitä mielellään.

– Jos tarinani saa edes yhden siivoojan miettimään kouluttautumista, se on onnistuminen, Virve sanoo.

Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo
Kuvat: Minna Moshnikoff, Taitotalo

Virve Gabrielsson
kouluttaja
050 470 4962
virve.gabrielsson@taitotalo.fi

Taitotalo = AEL + Amiedu

Taitotalo syntyi, kun AEL ja Amiedu yhdistivät voimansa. Aikuiskoulutusalan suurimpana toimijana meillä on pitkä historia muuttuvan maailman koulutustarpeisiin vastaamisessa. Koulutustarjontamme ja asiantuntijaverkostomme on toimialan laajin. Asiakkuudenhoitomallissamme on panostettu siihen, että yrityksillä ja opiskelijoilla on ainutlaatuiset puitteet kehittää prosessejaan ja käytännön osaamistaan.
taitotalo.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Taitotalon vuoden oppisopimuskouluttajaksi on valittu toimitilahuoltajia kouluttava Virve Gabrielsson. Virve ajattelee, että koulutus lisää siivousalan veto- ja pitovoimaa. Siivous on nykyään teknistä, ja jotta voi työskennellä toimitilahuoltajana, on tiedettävä paljon asioita. Se, että kuka tahansa voisi ryhtyä siivoojaksi, on Virven mukaan yleinen harhaluulo.
Tweettaa

Lainaukset

Kerron aina opiskelijoille urapolustani. On tärkeää, että he tietävät, että olen ollut tekemässä samaa työtä kuin he ja että siksi tiedän myös työn haasteet.
Virve Gabrielsson
Koulutuksella saadaan siivoojat arvostamaan omaa työtään.
Virve Gabrielsson