”Eriarvoisuus yllättää aina vaan uudelleen” - Globaalikasvatukselle on kysyntää

Taksvärkki ry sai kouluvierailuistaan palautetta yli 1100 koululaiselta ja 120 opettajalta syyslukukaudella 2013. Kiitellyt toiminnalliset harjoitteet tuovat vaihtelua oppitunneille.

Taksvärkki ry:n vapaaehtoiset kansainvälisyyskouluttajat tekevät pitkin lukuvuotta kouluvierailuja suomen- ja ruotsinkielisillä peruskoulun yläluokilla, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Kouluvierailut keskittyvät pääkaupunkiseudulle sekä Oulun, Joensuun, Turun, Jyväskylän ja Vaasan alueille, mutta niitä tehdään eri puolilla Suomea tarpeen mukaan. Oppitunneilla ja työpajoissa käsitellään erilaisia teemoja kuten Sierra Leonen nuoria tai lapsen oikeuksia.

Koululaiset ja opettajat ympäri Suomea antoivat runsaasti palautetta Taksvärkki ry:n syksyn 2013 kouluvierailuista. Palautelomakkeita kerättiin kouluvierailujen yhteydessä oppilailta yli 1100 kappaletta. Myös 120 opettajaa antoi palautetta tuntien sisällöstä ja toimivuudesta.

Palautteiden perusteella sekä oppilaat että opettajat ovat pitäneet kouluvierailuista. Suuri osa oppilaista oli ilmoittanut tuntevansa olonsa kouluvierailun päätteeksi tyytyväiseksi tai avartuneeksi. Taksvärkki ry sai eniten kiitosta toiminnallisista harjoitteista, joita kansainvälisyyskouluttajat käyttävät työpajoissa ja oppitunneilla. Oppilaat pitivät toiminnallisten tehtävien kuten Ota askel, Arvojana ja Patsastelua tuomasta vaihtelusta normaaliin kouluarkeen.

Sierra Leonen nuorten positiivinen asenne yllätti monet koululaiset. Taksvärkki-kampanjan Lukemattomat tytöt lukemaan materiaaleihin kuuluva video Koulu on kaikille on ollut erittäin suosittu oppilaiden keskuudessa. Videolta välittyvä sierraleonelaisten nuorten elämänasenne on oppilaiden mukaan vertaansa vailla.

Taksvärkki ry:n globaalikasvatus tähtää suvaitsevaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseen kertomalla kehitysmaiden lasten ja nuorten elämästä, mutta myös herättämällä pohtimaan ja purkamalla stereotypioita kehitysmaiden oloista. Taksvärkki ry:n globaalikasvatus pohjaa perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmiin. Kouluvierailuista ei koidu kuluja oppilaitoksille.

Lisätietoja:

Tiedottaja Pamela Arslan, 09 5845 5505, pamela.arslan(at)taksvarkki.fi

Globaalikasvatuksen suunnittelija Leena Honkasalo, 09 5845 5504, leena.honkasalo(at)taksvarkki.fi

Avainsanat: