Forum-teatteria ja ihmisoikeuskoulutuksia lapsityötä vastaan

Lukuvuoden 2010–2011 Taksvärkki-keräyksessä tuhannet suomalaiset koululaiset tekivät päivän työn kambodzhalaisten lapsityöläisten hyväksi. Taksvärkki ry:n monivuotisen kehitysyhteistyöhankkeen toiminnalla on tavoitettu jo tuhansia lapsia ja nuoria Kambodzhassa.

Taloudellisesti ja poliittisesti epävakaassa Kambodzhassa erityisesti lapset ovat lakien puutteellisen valvonnan seurauksena haavoittuvaisia väärinkäytölle kuten ihmiskaupalle ja lapsityövoimalle. Lapsityövoiman käyttö ja lasten oikeuksien polkeminen vaikuttavat koko yhteiskuntaan kasvattamalla köyhyyden kierrettä ja luomalla välinpitämättömyyden kulttuuria. Tähän Taksvärkki ry yhdessä paikallisen LICADHO-järjestön (Cambodian league for the Promotion and Defense of Human Right) kanssa pyrkii hankkeellaan vaikuttamaan.

Vuonna 2011 alkaneen hankkeen ovat mahdollistaneet Taksvärkki-päivän työn tehneet suomalaiset koululaiset. Suomessa lukuvuonna 2010–2011 järjestetty Taksvärkki-kampanja lapsityön haitallisimpia muotoja vastaan kertoi suomalaisille nuorille lapsityön haitoista ja vaikutuksista. Kehitysyhteistyöhanke on rahoitettu Taksvärkki-keräyksen tuotoilla sekä ulkoministeriön tuella.

Hankkeen tavoitteena on kannustaa paikallisia ihmisiä ja yhteisöjä, erityisesti nuoria, vastustamaan aktiivisesti lapsityön haitallisimpia muotoja sekä suojelemaan lasten oikeuksien rikkomusten uhreja. Tarkoituksena on median ja tiedotuksen keinoin vaikuttaa asenteisiin ja politiikkaan niin, että lasten oikeudet saisivat niille kuuluvan aseman yhteiskunnassa.

Ihmisoikeusryhmät aktiivisina toimijoina

Hankkeen kolmantena toimintavuonna 2013 on vuoden puoliväliin mennessä ihmisoikeusryhmien toimintaan osallistunut jo yhteensä 6 370 kambodzhalaista. Provinsseissa, joissa hanke toimii, on tällä hetkellä 68 aktiivista ihmisoikeusryhmää, joissa on yhteensä 821 lasten oikeuksia ajavaa jäsentä. Koko hankkeen kahden ja puolen vuoden toiminta-aikana on toimintaan osallistunut jo yhteensä yli 18 700 kambodzhalaista.

Työtä asian puolesta tekevät lasten oikeuksia edistävät lasten, nuorten ja aikuisten ihmisoikeusryhmät. Ne pyrkivät tiedon välittämisen lisäksi valvomaan ja neuvomaan lapsityövoimaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarvittaessa puuttumaan ongelmatapauksiin. Ihmisoikeusryhmien kapasiteettia on vahvistettu järjestämällä hallintoa kehittäviä ja lasten oikeuksien tuntemusta lisääviä työpajoja ja koulutuksia.

Keinoina koulutus, forum-teatteri, media ja komiikka

Yksi lasten oikeus -ryhmien toiminnan tavoitteista on ollut lasten ja nuorten kouluttaminen lapsityövoiman vaaroista ja omista oikeuksistaan yhteisöjen jäseninä. Vuoden 2013 aikana ryhmät ovat itse käsikirjoittaneet ja tuottaneet forum-teatteria eli lukuisia interaktiivisia näytöksiä, joissa nuoret pääsevät kuvaamaan yhteisöissään lapsityövoimaan ja lasten oikeuksiin liittyviä kipeitäkin aiheita. Näytöksiä, joissa yleisö osallistuu näytelmän kulkuun, on järjestetty muun muassa Kandalissa Kansainvälisen lapsityövoiman vastaisen päivän kunniaksi. Battambangin provinssissa järjestetty tilaisuus peruttiin viranomaisten toimesta viime hetkellä, minkä voi nähdä konkreettisena osoituksena lisääntyneistä ihmisoikeustyön haasteista 

LICADHO on alkuvuoden 2013 aikana järjestänyt Kambodzhassa lukuisia tapahtumia, joiden avulla lapsityövoimaan liittyvät teemat ovat saaneet näkyvyyttä. Vuonna 2012 aloitettu mainoskampanja tuk tuk -mopotakseissa sai tämän vuoden puolella 40 uutta mainostajaa. Lapsen oikeuksista kampanjoitiin myös television välityksellä, hyödyntäen paikallisten koomikoiden esittämiä lapsityövoiman käyttöön ja lasten oikeuksiin liittyviä sketsejä.

Lisätietoja:

tiedottaja Pamela Arslan
pamela.arslan@taksvarkki.fi, 09 5845 5505

Yrityksestä

Nuorelta nuorelle! Tuemme lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista kehitysmaissa sekä kannustamme suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Taksvärkkiä on tehty vuodesta 1967. Teemme kehitysyhteistyötä, kampanjoita ja globaalikasvatusta. Taksvärkki ry:n monivuotiset kehitysyhteistyöhankkeet edistävät kehitysmaiden lasten ja nuorten ihmisoikeuksia, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että nuorista tulee omien yhteisöjensä aktiivisia toimijoita. Parhaillaan toteutamme hankkeita yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjemme kanssa Sambiassa, Keniassa, Sierra Leonessa, Guatemalassa, Mosambikissa ja Kambodzhassa. Taksvärkki ry:n hankkeissa nuoret itse ovat aktiivisia toimijoita. Globaalikasvatuksemme kertoo kehitysmaiden lasten ja nuorten elämästä, mutta myös herättää pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaiden oloista. Hankkeissamme muodostamme myös suoran yhteyden suomalaisten ja kehitysmaiden lasten ja nuorten välille.