Kadulta kiinni elämään – nuorten oma kehitysyhteistyö toimii

Lukuvuoden 2007–2008 Taksvärkki-kampanjassa kerättiin varoja kenialaisten katulasten tukemiseksi. Suomalaisten koululaisten keräämillä varoilla ja Ulkoministeriön tuella rahoitettu viisivuotinen hanke päättyi vuoden vaihteessa hyvin tuloksin.

”Kukaan ei ole valinnut elämää kadulla.” (Collins, 19, Kisumu)

Taksvärkki ry:n hankkeessa perustettiin noin 180 katunuorten yhdistystä, jotka toimivat Nairobin ja Kisumun alueilla. Viiden vuoden aikana noin 6000 katunuorta sai hankkeen kautta elämälleen uuden suunnan. Nuoret saivat apua siirtymisessä huumeettomaan elämään ja pois rikollisuuden parista. Heitä autettiin perustamaan pienimuotoisia tulonhankintaprojekteja, hankkimaan peruskoulutus ja lukutaito tai kouluttautumaan ammattiin oppisopimuksen avulla.  Kadulla asuneita nuoria tämä auttoi saamaan takaisin ihmisarvon, jonka he olivat menettäneet ympäristön ja yhteiskunnan silmissä. Tuhannet nuoret siirtyivät hankkeen avulla hylkiön asemasta yhteisöjensä täysivaltaisiksi jäseniksi.

Kaatopaikalta takaisin yhteisön jäseneksi – Kiambu Recycle Youth Group

Yksi hankkeen tukemista nuorten ryhmistä oli Kiambu Recycle Youth Group. Nimensä mukaisesti ryhmä katunuoria aloitti kuntoutumisensa järjestäytymällä ja lajittelemalla jätteitä Kiambun kaatopaikalla, joka oli jo valmiiksi heidän elinympäristönsä. Ryhmä laati itse sääntönsä, joihin kuului ryöstelyn lopettaminen, hyvä hygienia sekä huumeettomuus kokouksissa.

Nykyisin ryhmällä on neljä omaa projektia. He kompostoivat eloperäistä kaatopaikkajätettä ja myyvät sitä pienviljelijöille. Kaatopaikalta löytyy myös muuta kierrätettävää ja rahan arvoista tavaraa: muovia, lasia ja metalleja. Lisäksi ryhmän projekteja ovat mansikanviljely sekä sikojen ja munituskanojen kasvatus. Ryhmän sihteeri Cristopher Muhala Mugua suunnittelee jo uutta, etsien samalla lisäkoulutusta erityisesti ryhmän taloudenhoitoon. Haaveissa on perustaa pienteurastamo jatkoksi sikojen kasvatukselle.

Osa Kiambu Recycle Youth Group ryhmän 27 jäsenestä on jo siirtynyt elämässään eteenpäin. Suurena menestyksen mittarina voidaankin pitää syntyneiden avioliittojen määrää. Tavallisella kenialaisella katunuorella ei ole mitään mahdollisuuksia päästä naimisiin. Ryhmässä toimimisen tuoma kunniallinen asema yhteisössä on kuitenkin mahdollistanut sen monille nuorille aikuisille.

Tällä hetkellä ryhmän toiminnassa on mukana 15 nuorta. Toimintaan kuuluu uusien kadulle päätyneiden lasten ja nuorten etsiminen ja heidän kutsumisensa mukaan ryhmään. Kiambun ryhmän puheenjohtaja Stephen Foro kertoo että ryhmän tukemana hän pystyy nykyisin elättämään itsensä ja kouluttamaan kaksi sisarustaan. Hän haluaa vielä erikseen lähettää terveiset Suomeen: ”Kiitos Suomen koululaiset. Te pelastitte henkemme.”

Jengikulttuuri voimavarana

Vuoden 2012 lopussa päättyneellä kehitysyhteistyöhankkeella on luotu vahva pohja katunuorten omista lähtökohdista kumpuavalle nuorisotyölle. Toiminnalla on saatu aikaan täydellinen ja todennäköisesti pysyvä suunnanmuutos tuhansien yksittäisten nuorten elämässä. Hankkeen toimintojen avulla tuhannet katunuoret ovat rakentaneet itselleen vakaamman elämän: he ovat päässeet irti päihteiden käytöstä, löytäneet rehellisen toimeentulokeinon, pystyneet vuokraamaan itselleen asunnon, perustaneet perheen ja ryhtyneet vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi.

Erotuksena perinteiseen turvakotitoimintaan perustuvaan katulapsityöhön, Taksvärkki ry:n kumppanijärjestö Undugu Society of Kenya:n nuorisotyön lähtökohtana on katujen jengikulttuuri, jonka säännöt ja rakenteet kanavoidaan positiiviseen yhdistys- ja tulonhankintatoimintaan. Hankkeen päättymisen jälkeen Undugu jatkaa työtään katunuorten parissa, mutta levittää samalla hyviä kokemuksiaan ja kehittämiään käytäntöjä myös muille toimijoille.

”Olin tavallinen katupoika: keräsin romumetallia ja kannoin joskus laukkuja jos metallia ei löytynyt. En koskaan unelmoinut että pääsisin pitkälle. Monet katulapset imppasivat liimaa, mutta ovat lopettaneet sen Undugun avulla. Ja nyt minullakin on mahdollisuus hyvään elämään. Olen päässyt opiskelemaan moottorimekaniikkaa. (Collins, 19, Kisumu)

”Nyt minulla on koti, jossa on sähköt, juokseva vesi, vessa ja kylpyhuone. Olen niin onnellinen verratessani nykyistä tilannettani siihen aikaan, kun vietin yöni hylätyissä autonromuissa. Nyt olen puhdas ja syön kunnollista ruokaa.” (Martin, 33 vuotta, Nairobi)

Lainaukset ovat päättyneen hankkeen arviointiraportista, joka on luettavissa Taksvärkki ry:n sivuilla: www.taksvarkki.fi/taksvarkki2011/category/taksvarkki-ry/raportit

tiedottaja Pamela Arslan
pamela.arslan@taksvarkki.fi
09 5845 5505

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Kukaan ei ole valinnut elämää kadulla.
Collins, 19, Kisumu