Katulapsista roolimalleiksi - Taksvärkkityön mahdollistamat hankkeet alkavat Sambiassa ja Keniassa

Lukuvuoden 2014–2015 Taksvärkki-kampanja jatkuu yhä Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa, samalla kun työ katulasten ja -nuorten parissa käynnistyy tammikuussa 2015. Arjen idolit -kampanjassa on tällä hetkellä mukana jo 103 suomalaista koulua ja yli 18 000 oppilasta.

Katulasten ja - nuorten arjen ja haasteet esiin nostava Arjen idolit -kampanja on herättänyt laajalti kiinnostusta. "Kampanjaan ja Taksvärkki-keräykseen on lähtenyt mukaan kouluja ja oppilaitoksia Ahvenanmaalta Utsjoelle", toteaa Taksvärkki ry:n kouluyhteistyön koordinaattori Virve Turunen. "Suomalaisia nuoria kiinnostaa kuulla, mitä heidän ikätovereidensa elämään kuuluu toisella puolella maailmaa."

Arjen idolit ovat sambialaisia, kenialaisia ja suomalaisia nuoria, jotka haluavat puolustaa katulasten ja -nuorten oikeuksia. Taksvärkki ry:n monivuotisissa kehitysyhteistyöhankkeissa paikalliset nuorisojärjestöt Keniassa ja Sambiassa tekevät töitä katulasten koulutuksen ja turvallisen arjen puolesta.

"Toimimme sellaisten nuorten kanssa, jotka ovat vaarassa päätyä kadulle, sekä kadulla jo asuvien nuorten parissa”, kertoo sambialaisen Barefeet -järjestön ohjelmakoordinaattori Taonga Tembo. ”Toimintaan mukaan jäävät entiset katulapset ovat esikuvia muille lapsille ja nuorille. Heidän tarinansa on viesti siitä, että muutos on mahdollista.”

Sambiassa luovin menetelmin kuten teatterin ja akrobatian keinoin työskentelevän Barefeetin nuorten neuvostossa katulapset ja -nuoret oppivat elämänhallintataitoja ja pyrkivät vaikuttamaan katulasten oikeuksien toteutumiseen. Keniassa Undugu-järjestö perustaa slummeissa asuville katunuorille omia toimintaryhmiä ja yhdistyksiä, joissa vertaistuen saamisen lisäksi pääsee oppimaan ammatin ja ansaitsemaan rahaa työllään.

Arjen idolit -kampanja jatkuu toukokuun loppuun saakka. Koulut voivat tilata Taksvärkin kouluvierailuita ja osallistua Taksvärkki-keräykseen minä tahansa lukujärjestykseen sopivana päivänä.

Lisätietoja:

www.taksvarkki.fi/kampanja

puh. 09 5845 5500, Taksvärkki ry

Avainsanat:

Yrityksestä

Nuorelta nuorelle! Tuemme lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista kehitysmaissa sekä kannustamme suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Taksvärkkiä on tehty vuodesta 1967. Teemme kehitysyhteistyötä, kampanjoita ja globaalikasvatusta. Taksvärkki ry:n monivuotiset kehitysyhteistyöhankkeet edistävät kehitysmaiden lasten ja nuorten ihmisoikeuksia, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että nuorista tulee omien yhteisöjensä aktiivisia toimijoita. Parhaillaan toteutamme hankkeita yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjemme kanssa Sambiassa, Keniassa, Sierra Leonessa, Guatemalassa, Mosambikissa ja Kambodzhassa. Taksvärkki ry:n hankkeissa nuoret itse ovat aktiivisia toimijoita. Globaalikasvatuksemme kertoo kehitysmaiden lasten ja nuorten elämästä, mutta myös herättää pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaiden oloista. Hankkeissamme muodostamme myös suoran yhteyden suomalaisten ja kehitysmaiden lasten ja nuorten välille.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Toimintaan mukaan jäävät entiset katulapset ovat esikuvia muille lapsille ja nuorille. Heidän tarinansa on viesti siitä, että muutos on mahdollista.”
sambialaisen Barefeet -järjestön ohjelmakoordinaattori Taonga Tembo