Teatterilla ja vapaaehtoistyöllä eroon lapsityöstä

Vapaaehtoistoimintaan perustuvat ihmisoikeusryhmät ottavat Kambodzhassa vastuuta lapsen oikeuksien puolustamisesta ruohonjuuritasolla.

Interaktiivisilla teatteriesityksillä, julkisilla keskustelutilaisuuksilla ja näyttävillä marsseilla puolustetaan lapsen oikeuksia Taksvärkki ry:n hankkeessa neljän provinssin alueella Kambodzhassa.

Lapsen oikeuksia ajavat ihmisoikeusryhmät käsikirjoittivat ja toteuttivat vuonna 2014 kaksitoista interaktiivista teatteriesitystä, tavoittaen yli 8600 katsojaa.

Teatteriesityksissä kambodzhalaiset nuoret pääsevät kuvaamaan lapsityövoimaan ja lapsen oikeuksiin liittyviä kipeitäkin aiheita. Nuorten käyttämä teatterimuoto, Forum-teatteri, antaa yleisölle mahdollisuuden kommentoida ja esittää kysymyksiä.

Käynnissä on suomalaisten koululaisten Taksvärkki-keräyksellä ja ulkoministeriön tuella rahoitetun hankkeen viides toimintavuosi. Hanketta edeltänyt Työpaikka rohkealle -kampanja kertoi lukuvuonna 2010–2011 suomalaisille nuorille lapsityön haitoista ja vaikutuksista.

Neljän vuoden aikana eri toiminnot ovat tavoittaneet ja hyödyttäneet suoraan yhteensä yli 70 000 ihmistä.

Kambodzhassa järjestettäviin koulutuksiin osallistuvat lapset, nuoret ja virkamiehet. Paikallisia ihmisiä ja yhteisöjä, erityisesti nuoria, rohkaistaan vastustamaan aktiivisesti lapsityön haitallisimpia muotoja sekä suojelemaan lastenoikeusrikkomusten uhreja omissa yhteisöissään.

Ihmisoikeusryhmiä kannustetaan aktiiviseen yhteistyöhön paikallisten virkamiesten ja kunnanvaltuustojen kanssa. Vuoden 2014 aikana 99 nuorta ihmisoikeusryhmäläistä osallistui kunnanvaltuuston kokouksiin yhdessätoista eri yhteisössä.

Kannustamalla lapsia ja nuoria ilmaisemaan huoliaan, mielipiteitään ja ajatuksiaan julkisesti on vahvistettu demokratiaa. Tämä on merkittävää yhteiskunnassa, jossa yhteisön vanhempien luotettavuutta ja rehellisyyttä ei perinteisesti tule kyseenalaistaa.

Lapset ja nuoret huolineen ja toiveineen ovat toiminnan kautta saaneet äänensä kuuluviin. Heitä syrjiviä perinteisiä asenteita ja toimintamalleja on pystytty paikoin muuttamaan.

Taksvärkki ry toteuttaa hankkeen yhteistyössä kambodzhalaisen ihmisoikeusjärjestö LICADHO:n kanssa. Taksvärkki ry on ulkoministeriön kehitysyhteistyön kumppanuusjärjestö.

Lisätietoa:

ohjelmasuunnittelija Inkeri Halme, p. 09 5845 5506

tiedottaja Pamela Arslan, p.09 5845 5505

Avainsanat:

Yrityksestä

Nuorelta nuorelle! Tuemme lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista kehitysmaissa sekä kannustamme suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Taksvärkkiä on tehty vuodesta 1967. Teemme kehitysyhteistyötä, kampanjoita ja globaalikasvatusta. Taksvärkki ry:n monivuotiset kehitysyhteistyöhankkeet edistävät kehitysmaiden lasten ja nuorten ihmisoikeuksia, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että nuorista tulee omien yhteisöjensä aktiivisia toimijoita. Parhaillaan toteutamme hankkeita yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjemme kanssa Sambiassa, Keniassa, Sierra Leonessa, Guatemalassa, Mosambikissa ja Kambodzhassa. Taksvärkki ry:n hankkeissa nuoret itse ovat aktiivisia toimijoita. Globaalikasvatuksemme kertoo kehitysmaiden lasten ja nuorten elämästä, mutta myös herättää pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaiden oloista. Hankkeissamme muodostamme myös suoran yhteyden suomalaisten ja kehitysmaiden lasten ja nuorten välille.

Multimedia

Multimedia