Tukiopetusta ja työpajoja – Suomalaisten nuorten ansiosta Chamanculon slummissa opitaan perustaitoja

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeessa Mosambikissa autetaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria opettamalla perus- ja ammattitaitoja. Rahoituksen hankkeelle keräsivät suomalaiset nuoret lukuvuonna 2011–2012 järjestetyssä Taksvärkki-kampanjassa Unelma ammatista.

Taksvärkki ry:n mosambikilainen yhteistyökumppani Asscodecha on toiminut Maputossa Chamanculon slummissa heikompiosaisten puolesta jo 10 vuotta. Nuorten tukeminen ja koulutuksen ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen ovat keskeisessä asemassa järjestön työssä.

Osana tammikuussa 2012 alkanutta Taksvärkki ry:n hanketta, Asscodechan tiloissa opetellaan nyt muun muassa tietotekniikkaa, lukemista ja kirjoittamista useilla kursseilla ja työpajoissa. Yksi niistä on erityinen suomalaisten nuorten kanssa toteutettava kommunikaatioprojekti, jonka yhteydessä chamanculolaiset nuoret opettelevat tietokoneen ja kameran käyttöä, tiedonhakua sekä kommunikaatiotaitoja.

”Jo ensimmäisten tapaamisten aikana totesimme, että etenkin nuoret hankkeeseen osallistuvat tytöt tarvitsevat myös voimaannuttamista ja tukea omien mielipiteidensä ilmaisemiseen. Naisten asema Mosambikissa ei ainakaan kaupunkialueilla ole huonoimmasta päästä, mutta etenkin nuoret tytöt jäävät helposti aktiivisen kansalaiselämän ulkopuolelle. Koulun jälkeen tehtäväksi jäävät nuoremmista sisaruksista huolehtiminen sekä muut kotityöt”, kertoo Taksvärkin vapaaehtoisena Asscodechassa työskentelevä Jaana Oikarinen.

Mosambikissa toteutettava kolmevuotinen (2012-2014) hanke tukee pääkaupunki Maputon slummialueella Chamanculossa köyhien lasten koulunkäyntiä, antaa ammattikoulutusta syrjäytymisvaarassa oleville nuorille sekä parantaa alueen heikkoa sanitaatiota rakentamalla käymälöitä ja valistamalla ihmisiä hyvästä hygieniasta. Myös hiv-valistus on osa hanketta. Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana saavutettiin satoja lapsia ja nuoria lukutaito-opetuksella, ammattikoulutuksella, työpajoilla sekä tukemalla heitä koulukustannuksissa.

11-vuotias Nilza Ombe käy päivittäin Asscodechan nuorisokeskuksella oppimassa matematiikkaa. Nilzan mukaan Asscodechan tarjoama tukiopetus on parantanut hänen koulunkäyntiään. “Opettaja on mukava ja myös muutamat kaverini käyvät täällä. Tänne on mukava tulla”, hän toteaa.

Myös nuorten ammattikoulutus on Maputossa hyvässä vauhdissa. Chamanculon slummin nuoret suorittavat mm. tarjoilija-, kokki- ja mekaanikkokursseja. Opiskelemaan pääsee myös siivous- tai kauneusalan ammattilaiseksi.

Taksvärkin hanke pyrkii parantamaan Chamanculon nuorten elinolosuhteita ja edistämään heidän aktiivista kansalaisuuttaan maan demokratiakehityksessä. Pitkällä tähtäimellä hankkeella pyritään vähentämään köyhyyttä, rikollisuutta ja syrjäytymistä.

***

Chamanculossa vieraili vastikään 10 suomalaista toimittajaa, jotka olivat tutustumassa suomalaisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin Mosambikissa. Ylen Uutisissa kerrottiin vierailun jälkeen Asscodechan toiminnasta ja nuorisokeskuksella käyvistä nuorista. Video (http://areena.yle.fi/tv/1816072), jolla Taksvärkki-juttu alkaa kohdasta 18:56, on katsottavissa Ylen Areenassa 3.4. asti.

tiedottaja Pamela Arslan
pamela.arslan@taksvarkki.fi
09 5845 5505

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Nuoret mosambikilaiset tytöt tarvitsevat voimaannuttamista ja tukea omien mielipiteidensä ilmaisemiseen. He jäävät helposti aktiivisen kansalaiselämän ulkopuolelle.
Jaana Oikarinen, Taksvärkin vapaaehtoinen