Teollisuuden Voima Oyj laskee liikkeeseen yhteensä 2 miljardin SEK:n joukkovelkakirjalainat

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) laskee liikkeeseen yhteensä 2 miljardin Ruotsin kruunun suuruiset joukkovelkakirjalainat. Kiinteäkorkoisen viiden vuoden lainan määrä on 875 miljoonaa Ruotsin kruunua ja vaihtuvakorkoisen viiden vuoden lainan määrä 1 125 miljoonaa Ruotsin kruunua. Joukkovelkakirjalainat lasketaan liikkeelle yhtiön joukkovelkakirjalainaohjelman (EMTN) puitteissa ja niille haetaan listausta Luxemburgin arvopaperipörssiin.

Lainoista saatavat varat käytetään erääntyvien lainojen takaisinostoon sekä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Lainan pääjärjestäjinä toimivat Handelsbanken ja Swedbank.

Lisätietoja: Rahoitusjohtaja Lauri Piekkari, puh. 09 6180 6110

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu suomalainen ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti kohtuuhintaista sähköenergiaa suomalaisille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus oli noin kuudesosa vuoden 2012 sähkön käytöstä Suomessa. Puhdas energiantuotanto palvelee suomalaisen yhteiskunnan lisäksi myös globaalia ympäristörasituksen vähentämistä.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa