• news.cision.com/
  • Terveystalo Oyj/
  • 2020-luvun unettomuuden hoito on muutakin kuin lääkettä – Terveystalo avaa unen erikoisyksiköitä ja kouluttaa univalmentajia

2020-luvun unettomuuden hoito on muutakin kuin lääkettä – Terveystalo avaa unen erikoisyksiköitä ja kouluttaa univalmentajia

Report this content

Unettomuus on erityisesti työikäisten kansantauti, joka aiheuttaa työnantajille vuosittain jopa noin 100 miljoonan euron kustannukset, selviää Terveystalon tietopankista*. Terveystalo perustaa nyt uusia Fokus Unen erikoisyksiköitä ja kehittää unen diagnostiikkaa ja hoitoa ympäri Suomea. Tavoitteena on tukea työikäisten työkykyä tarttumalla uniongelmiin aiempaa nopeammin ja tehokkaammin.

Kolmasosa suomalaisista kärsii jossakin vaiheessa työelämäänsä unettomuudesta, ja heistä 10 prosentilla uniongelmat ovat pitkittyneet. Uniapnea on todettu noin 200 000 suomalaisella, ja uusia uniapneadiagnooseja tehdään vuosittain noin 40 000.

Lisääntyneistä unihäiriöistä koituu myös työnantajille vuosi vuodelta suurempi lasku, sillä unettomuudesta johtuvien sairauspoissaolojen kustannukset työnantajille kasvavat Terveystalon arvion* mukaan vuosittain yli 10 miljoonalla eurolla.

Unettomuudesta on puhuttu suomalaisten kansantautina jo 1990-luvun lopulta, ja siitä lähtien unihäiriöt ovat vain lisääntyneet. Nykyisen työvoimapulan aikoina on entistä tärkeämpää pitää huoli työntekijöiden työkyvystä, sillä hyvällä unella on valtava merkitys työssä jaksamisen kannalta. Tutkimusten mukaan unihäiriöt heikentävät ihmisten työtehoa jopa 8 prosentilla ja aiheuttavat keskimäärin 12 viikkoa sairauspoissaoloja, sanoo Terveystalon Fokus Unen erikoisyksikön lääketieteellinen johtaja ja unilääketieteen asiantuntija, professori Markku Partinen.

Terveystalo satsaa nyt valtakunnallisesti unen hoidon ja diagnostiikan kehittämiseen kouluttamalla hoitajiaan ja lääkäreitään unen hoitoon, avaamalla Fokus Unen erikoisyksiköitä Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa ja tarjoamalla niissä laajoja unitutkimuksia. Fokus Unen erikoisyksikkönä toimiva Helsingin uniklinikka on ollut osa Terveystaloa keväästä 2021 lähtien.

– Vuoden sisään yli sata työterveys- ja sairaanhoitajaamme on kouluttautunut univalmentajiksi. Uniapneatutkimuksia teemme jo yli 60 toimipisteessämme. Kaikki tämä tähtää siihen, että voimme Terveystalossa hoitaa unihäiriöitä entistä tehokkaammin, Markku Partinen sanoo.

Tutkimukset varmistavat oikean hoidon

Terveystalon Fokus Unen erikoisyksikön liiketoimintajohtajan Eevert Partisen mukaan tilapäiset uniongelmat ovat osa normaalia elämää. Apua kannattaa kuitenkin hakea ennen kuin ongelmat pitkittyvät, jotta niitä on helpompi ratkaista. Pitkäkestoinen unettomuus lisää monien sairauksien riskiä, heikentää toimintakykyä ja huonontaa elämänlaatua.

Unitutkimuksia tarvitaan avuksi silloin, jos uniongelmien taustalla epäillään olevan jokin unihäiriö tai sairaus. Uniapneaa voidaan selvittää uniapneatutkimuksella. Unipolygrafiat eli laajat unitutkimukset puolestaan kertovat kattavasti unen laadusta, palautumisesta ja siitä, mitä yön aikana tapahtuu, Eevert Partinen kertoo.

Jos unettomuuteen ei liity uniapneaa tai muuta sairautta, ohjaamme potilaan univalmennukseen. Univalmentaja on lääkkeettömien unen hoitokeinojen asiantuntija, jonka opastamien harjoitteiden avulla tilapäisestä unettomuudesta voi päästä eroon tai sen kanssa voi oppia elämään, Eevert Partinen sanoo.

Lääkkeettömillä keinoilla saadaan hyviä tuloksia

Unettomuutta ei nykypäivänä hoideta pelkillä lääkkeillä. Unettomuuden uusimpien Käypä hoito -suositusten mukaan unettomuuden hoito onkin ensisijaisesti lääkkeetöntä.

– Lääkkeettömistä hoidoista hyötyy jopa 70‒80 prosenttia unettomista. Lääkkeettömiä hoitokeinoja ovat muun muassa erilaiset hengitys- ja rentoutumisharjoitukset, joilla stressitilassa olevaa kehoa ja hermostoa saa rauhoitettua. On tärkeää oivaltaa, että hyvä uni rakentuu jo päivän aikana, aktiivisesta päivästä ja levollisesta illasta, Markku Partinen korostaa.

Unettomuuden lääkkeettömässä hoidossa pyritään myös ohjaamaan ihmisten virheellisiä, negatiivisia käsityksiä unettomuudesta positiivisemmiksi.

Univalmentaja auttaa muuttamaan ajattelua siihen suuntaan, että unettomuusoireet ovat ihmiselle täysin luonnollinen tapa reagoida elämäntilanteen muutoksiin. Ajattelutavan muutos auttaa häiriöiden syyn tunnistamisessa, joka on lähtökohta unettomuusoireiden hoidossa, Markku Partinen sanoo.

Unilääketieteen asiantuntijan Markku Partisen 3 vinkkiä hyvään uneen:

  1. Pidä uni-valverytmi säännöllisenä myös viikonloppuisin. Aamu on paras rytmittäjä.
  2. Mene nukkumaan unisena ja vältä makaamista hereillä yli puolta tuntia. Nouse tarvittaessa vuoteesta ja tee jotain rauhallista ja rentouttavaa, kunnes nukkumisen tarve palaa.
  3. Vähennä ahdistusta aiheuttavia ajatuksia ja huolenaiheita opettelemalla, miten voit rentouttaa ja rauhoittaa mielesi toimintaa.

* Tiedot perustuvat Terveystalossa vuonna 2020 asioineen noin 1,2 miljoonan suomalaisen tietoihin. Terveystalon potilastietorekisteri on Suomen suurin yhtenäinen potilastietojärjestelmä, jossa on koottuna tietoa noin 4 miljoonan suomalaisen terveydestä. Terveystalo vastaa noin 700 000 työikäisen suomalaisen työterveyshuollosta. Aineiston arvioidut kustannukset on laskettu hyödyntäen Terveystalon potilastietorekisteristä löytyviä tietoja sekä Elinkeinoelämän Keskusliiton määrittämää sairauspoissaolopäivän hintaa, joka on keskimäärin 350 euroa per päivä, mutta erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa hinta voi nousta jopa tuhanteen euroon.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Terveystalon mediapäivystys
050 358 1170
viestinta@terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti 
Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys, jonka tavoitteena on voimaannuttaa elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin ja rakentaa terveempää yhteiskuntaa.  Yhtiö tarjoaa kokonaisvaltaisia hyvinvoinnin, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös yli 300 toimipaikkaa ympäri Suomen.  

Vuonna 2020 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Asiakaskäyntejä tehtiin noin 6,9 miljoonaa, joista yli neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com 

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia