Terveystalo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Report this content

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 18.12.2018 klo 14.15

Terveystalo Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta ("Ilmarinen"). Ilmoituksen mukaan Ilmarisen omistamien Terveystalon osakkeiden ja äänten yhteismäärä on tehtyjen osakekauppojen seurauksena 17.12.2018 laskenut 4,44 prosenttiin (5 686 888 osaketta) Terveystalon kaikista ulkona olevista osakkeista. Ilmarisen aikaisemmin omistamien Terveystalon osakkeiden määrä oli 6 436 888 osaketta, mikä vastasi 5,03 prosenttia Terveystalon ulkona olevista osakkeista.

Terveystalon osakepääoma koostuu yhteensä 128 036 531 osakkeesta, joista jokainen tuottaa yhden (1) äänen.

Liputtajan osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,44 % 0 4,44 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus N/A 0 N/A


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen 
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000252127 5 686 888   4,44 %  
A YHTEENSÄ 5 686 888 4,44 %

Terveystalo Oyj
Viestintä

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tärkeimmät tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Tilaa