Terveystalo Oyj:n hallitus on päättänyt osingonjaosta yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella

Report this content

Terveystalo Oyj, Pörssitiedote 28.10.2021 klo 08:55

Terveystalo Oyj:n hallitus on tänään 28.10.2021 päättänyt yhtiön tilikautta 2020 koskevan toisen 0,13 euron osingon maksamisesta sekä sen täsmäytys- ja maksupäivästä yhtiökokouksen 25.3.2021 pidetyssä kokouksessa antaman valtuutuksen perusteella.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa maksettiin 0,13 euroa osakkeelta 7.4.2021. Nyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla päätetyn samansuuruisen osingonmaksun jälkeen Terveystalon tilikaudelta 2020 maksamat osingot ovat yhteensä 0,26 euroa osakkeelta (eli noin 33 miljoonaa euroa). Osingonmaksusta päätettäessä Terveystalon hallitus arvioi yhtiön taloudellisen tilanteen olevan vakaa ja seuraavan vuoden näkymien positiiviset koronapandemiaan liittyvästä epävarmuudesta huolimatta. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Osinko, 0,13 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.11.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä on 10.11.2021.


Lisätietoja:
Liisa-Maija Seppänen, Sijoittajasuhdepäällikkö
+358 50 3144 455
liisa-maija.seppanen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys, jonka tavoitteena on voimaannuttaa elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin ja rakentaa terveempää yhteiskuntaa.  Yhtiö tarjoaa kokonaisvaltaisia hyvinvoinnin, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille, sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös yli 300 toimipaikkaa ympäri Suomen.

Vuonna 2020 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Asiakaskäyntejä tehtiin noin 6,9 miljoonaa, joista yli neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com ​​​​​​​

Avainsanat:

Tilaa