Terveystalo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Terveystalo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 2.11.2017 klo 18:20

 

Terveystalon nimitystoimikunnassa on 1.11.2017 omistustilanteen mukaan yhtiön viisi suurinta osakkeenomistajaa ja lisäksi hallituksen puheenjohtaja. Toimikunnan tehtäviin kuuluu hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsintä, jäsenten ehdollepanon valmistelu ja esittely sekä hallituksen palkitsemisasiat. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Tämän mukaisesti Terveystalon nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

  • Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Vesa Koskinen, Lotta Holding I S.à r.l. (EQT VI)
  • Maija-Liisa Friman, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
  • Ole Johansson, Hartwall Capital
  • Tomas von Rettig, Rettig Group Oy Ab
  • Fredrik Cappelen, Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 

 Nimitystoimikunta on 2.11.2017 pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut keskuudestaan puheenjohtajaksi Risto Murron.

Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa viimeistään 1.2.2018 yhtiön hallitukselle ehdotuksensa esitettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Toimikunnan kokoonpanoa ja toimintaa on kuvattu tarkemmin Terveystalon internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/.

 

Terveystalo Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja antaa:

Kati Kaksonen, sijoittajasuhteista ja taloudellisesta viestinnästä vastaava johtaja, Terveystalo
Puh. +358 50 3931561
kati.kaksonen@terveystalo.com

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

 

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on yksi Suomen johtavista yksityisistä terveyspalveluiden tarjoajista. Yhtiö tarjoaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkisen sektorin asiakkaille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut, jotka kattavat integroidun terveydenhuollon hoitoketjun. Lisäksi Yhtiö tarjoaa valikoiman digitaalisia terveydenhuollon palveluita. Terveystalon noin 180 toimipaikkaa, jotka kattavat kaikki Suomen 20 suurinta kaupunkia, sekä Yhtiön digitaaliset palvelut mahdollistavat Yhtiön palveluiden valtakunnallisen tarjoamisen.

Terveystalon liiketoiminnan perusta on sen valtakunnallinen verkosto, ja liiketoimintaa tukevat Yhtiön keskitetyt toiminnot sekä yhtenäiset toimintakäytännöt. Terveystalon strategiassa keskeisessä asemassa on panostaminen lääketieteellisen laadun ja myönteisten asiakaskokemusten tarjoamiseen, pätevän ja tyytyväisen terveydenhuoltohenkilöstön pitämiseen Yhtiön palveluksessa ja erilaisten räätälöityjen digitaalisten työkalujen kehittämiseen.

Yhtiöllä oli vuonna 2016 noin 1,0 miljoonaa yksittäistä asiakasta, sekä noin 2,7 miljoonaa lääkärikäyntiä, mikä vastasi 12 prosenttia kaikista Suomen lääkärikäynneistä. Yhtiön asiakkaat jaetaan kolmeen ryhmään: yritysasiakkaisiin, joiden yhteistyökumppanina Yhtiö tarjoaa muun muassa yritysasiakkaidensa työntekijöille työterveyshuollon palveluita, yksityisasiakkaisiin sekä julkisen sektorin asiakkaisiin, joiden yhteistyökumppanina Yhtiö tarjoaa palveluja julkiselle terveydenhuollolle sekä työterveyspalveluja kuntien työntekijöille. Terveystalolla oli noin 4 445 työntekijää (mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät) ja noin 4 400 yksityistä ammatinharjoittajaa 30.6.2017.

Yrityksestä

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.

Tilaa