Terveystalo tuo hyvinvoinnin tueksi jäsenyyden, joka perustuu terveysmittaukseen ja valmennussisältöihin

Report this content

Terveystalo julkaisee uudenlaisen hyvinvointijäsenyyden, joka yhdistää suomalaisen Nightingale Healthin kehittämän terveysindeksin mittauksen ja Terveystalon huippuasiantuntijoiden laatimat ravitsemuksen, liikunnan, palautumisen ja paremman unen viikko-ohjelmat. Palvelun tarkoitus on motivoida ihmisiä terveellisiin elintapoihin. Elintapojen merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä on merkittävä, sillä tutkimusten mukaan esimerkiksi 40 % syövistä voidaan ehkäistä elintapamuutoksilla.

Terveystietoiset kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia terveydestään ja terveyttään koskevan mitattavan tiedon hyödyntämisestä.

– Oman terveydentilan ja hyvinvoinnin mittaaminen ja tämän tiedon hyödyntäminen oman hyvinvoinnin tueksi on megatrendi, joka näkyy terveysalalla niin nyt kuin tulevinakin vuosina. Ihmiset tekevät itse aktiivisesti asioita terveytensä ja sairauksien ennaltaehkäisyn eteen, ja siksi he myös kaipaavat entistä yksilöllisempiä terveyden ja hyvinvoinnin palveluita, Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono kertoo.

Terveystietoisuuden nousu on koko yhteiskunnan kannalta hyvä asia.

– Elintavat ovat paras tapa ennaltaehkäistä sairauksia: elintapamuutoksilla kuten lisäämällä liikuntaa ja välttämällä tupakointia, alkoholia ja ylipainoa voidaan esimerkiksi ehkäistä 40 prosenttia syövistä.

Terveystalo tarjoaa nyt uudenlaisen tavan vaikuttaa omiin terveysriskeihin ja voida paremmin. Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenyys on hyvinvointia tukeva tilauspohjainen palvelu, joka sisältää verinäytteenä otettavat, säännölliset terveysindeksin mittaukset ja terveellisiin elintapavalintoihin kannustavat digitaaliset viikko-ohjelmat.

Terveysindeksi skannaa perusterveyden tilan

Motivaation ja terveellisten elintapojen ylläpitämisessä ratkaisevaa on se, että elintapamuutosten vaikutukset voi nähdä ja niitä voi mitata.

– Nightingale-mittauksen pohjalta muodostuva terveysindeksi on tähän tarkoitukseen konkreettinen, helppo ja koukuttava mittari. Mittaus skannaa perusterveyden tilan ja näyttää, mitä muutoksia kannattaa tehdä voidakseen paremmin, Petri Bono sanoo.

– Palvelun käyttäjä saa yksilöllisen indeksiluvun pilkottuna viiteen osa-alueeseen, jotka ovat sydämen ikä, rasvahappotasapaino, tulehdus, diabetesresistenssi ja kolesterolitasapaino. Näitä terveytensä osa-alueita voi sitten lähteä parantamaan ravitsemusterapeuttien, psykologien, lääkäreiden ja muiden elintapoihin perehtyneiden ammattilaistemme laatimien digitaalisten ohjelmien ja suositusten avulla.

Uudesta teknologiasta ja kuluttajilta painetta terveydenhuollolle

Nightingale-mittaus otetaan Terveystalon laboratoriossa verinäytteenä. Yhdestä näytteestä saadaan äärimmäisen tarkalla, magneettikuvaamiseen (ts. NMR) perustuvalla teknologialla kerralla kymmeniä veriarvoja. Nightingale Healthin kehittämä terveysriskien tunnistamiskyky syntyy yhdistämällä näin saadut tulokset laajoista kansainvälisistä biopankkitutkimuksista saatuun dataan. Tämän pohjalta muodostuu hyvinvointia kuvaava lukema, uniikki terveysindeksi asteikolla 40–100.

– Missionamme on tuoda sairauksien ennaltaehkäisy ja terveellisempi elämä jokaisen ulottuville. Yhteistyössä Terveystalon kanssa lanseerattava palvelu on hyvin konkreettinen saavutus kohti tavoitettamme ja osoittaa, että teknologiamme soveltuu merkittävän eurooppalaisen terveydenhuollon toimijan laajamittaiseen käyttöön, Nightingale Healthin toimitusjohtaja Teemu Suna kertoo.

– Kuluttajien halu ottaa terveytensä omiin käsiinsä asettaa terveydenhuollon järjestelmällemme painetta hyvinvoinnin tukemiseen sen sijaan, että vain hoidetaan sairauksia. Vaikka 40 % kaikista elintapoihin liittyvistä kuolemista olisi ehkäistävissä, maailmanlaajuisesti vain 2–4 % terveydenhuollon kokonaispanostuksista kohdistuu sairauksien ennaltaehkäisyyn. Suomessa ennaltaehkäisyä tekee pääosin työterveyshuolto, Petri Bono sanoo. 
 

MIKÄ?
Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenyys

  • Jäsenyys sisältää avajaistarjouksena 2 + 1 Nightingale-terveysindeksin mittauskertaa Terveystalon laboratoriossa ja Terveystalo-sovelluksessa käytettävän digitaalisen palvelun hyvinvointisisältöineen.
  • Sisältöihin kuuluvat terveysindeksin mittaustulokset, ohjeet tulosten tulkintaan ja Terveystalon lääkärien, fysioterapeuttien, ravitsemusterapeuttien ja psykologien laatimat suositukset sekä ravitsemuksen, unen, palautumisen ja liikunnan viikko-ohjelmat.
  • Hyvinvointijäsenyyden hinta on 118,80 e / 12 kk. Lääkäri- ja muut asiantuntijapalvelut ovat lisämaksullisia.
  • Nightingale-mittauksia tekevät seuraavat Terveystalon laboratoriot: 13.10. alkaen Helsingin Kamppi, 25.10. alkaen Espoon Iso Omena, Tapiola sekä Helsingin Tripla ja Itäkeskus, 8.11. alkaen Turku, Tampere, Lahti, Jyväskylä ja Oulu.
  • Lisätietoja ja liittyminen jäseneksi: www.terveystalo.com/nightingale


Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Petri Bono, Terveystalon johtava ylilääkäri
Terveystalon mediapäivystys
050 358 1170
viestinta@terveystalo.com

Teemu Suna, Nightingale Healthin toimitusjohtaja
ir@nightingalehealth.com

Terveystalo lyhyesti 
Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys, jonka tavoitteena on voimaannuttaa elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin ja rakentaa terveempää yhteiskuntaa.  Yhtiö tarjoaa kokonaisvaltaisia hyvinvoinnin, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös yli 300 toimipaikkaa ympäri Suomen.  

Vuonna 2020 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Asiakaskäyntejä tehtiin noin 6,9 miljoonaa, joista yli neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com 

Nightingale lyhyesti
Nightingale Health on suomalainen terveysteknologiayritys, jonka tavoitteena on edistää ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja auttaa ihmisiä pysymään terveenä. Nightingalen kehittämässä terveystietoalustassa yhdistyvät yhtiön innovatiivinen verianalyysiteknologia sekä kyky tunnistaa verestä saatavan datan perusteella sairastumisriskejä. Nightingale antaa ihmisille parempaa terveystietoa, auttaa heitä tekemään parempia terveyteensä liittyviä päätöksiä ja yhdistää heidät terveysalan toimijoihin, jotka tarjoavat ennaltaehkäisevää tukea ja palveluita terveyden ylläpitämiseen. Tarjoamalla maailmanlaajuisesti parempaa terveystietoa Nightingale kiihdyttää tieteellisiä löydöksiä ja terveysalan kehitystä sekä parantaa kaikkien terveyttä. www.nightingalehealth.com

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia