Terveystalon vuosikertomus vuodelta 2021 julkaistu

Report this content

Terveystalo Oyj tilinpäätös ja toimintakertomus 18.2.2022 klo 11.30

Terveystalo Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2021.

Vuosikertomus 2021 koostuu neljästä osasta:

  • Vuosi 2021 esittelee vuoden aikana tapahtunutta strategista kehitystä ja tärkeimpiä tapahtumia.
  • Vastuullisuus kuvaa Terveystalon vastuullisuustyötä ja sen tuloksia ja se noudattaa GRI Standards -raportointiohjeiston perustasoa (Core)
  • Hallinnointi pitää sisällään selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemispolitiikan sekä palkitsemisraportin.
  • Talous pitää sisällään tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Terveystalon laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti.

Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja tilinpäätös XHTML-tiedostona. Vuosikertomus on myös saatavilla osoitteessa: https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Vuosikertomuksesta ei ole saatavilla painettuja versioita.


Terveystalo Oyj

Lisätietoja:
Liisa-Maija Seppänen, Sijoittajasuhdepäällikkö
p. +3585031
44455
liisa-maija.seppanen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com