Uusi rahoitussopimus kirittää Terveystalon vastuullisuustyötä

Report this content

Terveystalo on sopinut 410 milj. euron lainarahoituksesta, jonka korkomarginaali huomioi sen, miten Terveystalo saavuttaa asiakastyytyväisyydelle, henkilöstön työtyytyväisyydelle ja hyvinvoinnille sekä sekajätteen vähentämiselle asetetut vastuullisuustavoitteet.

Lehdistötiedote

Kiinnostus vastuullisuusasioihin on selvästi lisääntynyt viimevuosina ja vastuullisuuteen linkitetty rahoitus on Euroopassa voimakkaassa kasvussa. Tuoreen rahoitussopimuksen korkomarginaali nousee tai laskee sen mukaan, miten hyvin Terveystalo saavuttaa kolme vastuullisuuteen liittyvää tavoitetta. Nämä tavoitteet ovat:

  1. Parantaa sekä työntekijöiden että yksityisten ammatinharjoittajien työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia, joka mitataan työntekijöiden suositteluindeksin, eNPS:n avulla.
  2. Parantaa asiakassuositteluindeksiä NPS:ää jo korkealta tasolta entisestään
  3. Vähentää toiminnasta syntyvää sekajätettä edistämällä kierrätystä ja materiaalitehokkuutta

Henkilöstön ja ammatinharjoittajien työtyytyväisyys ja hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää korkean hoidon laadun ja palvelukokemuksen takaamiseksi. Asiakassuositteluindeksi niin ikään mittaa Terveystalon onnistumista avaintehtävässään asiakkaiden hyvinvoinnin edistämisessä sekä sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Materiaalitehokkuus ja jätteiden kierrätys on keskeisten sidosryhmien tärkeäksi arvioima ympäristönäkökohta ja Terveystalo haluaa olla alansa edelläkävijä myös materiaalitehokkuuden edistämisessä.

Allekirjoitettu syndikoitu lainasopimus koostuu viisivuotisesta, yhteensä 410 miljoonan euron lainasta, joka korvaa listautumisannin sekä Attendo terveyspalveluiden yrityskaupan yhteydessä tehdyt sopimukset. SEB toimi luoton järjestäjänä ja koordinaattorina sekä vastuullisuuskoordinaattorina. Muut järjestäjät ovat OP Yrityspankki, Nordea ja Swedbank.

Laatu ja yritysvastuu ovat Terveystalon strategian keskiössä. Lainasopimuksen sitominen vastuullisuuden edistämiseen on osoitus siitä, että Terveystalon johto tiedostaa yhtiölle olennaiset vastuullisuusteemat samalla kun liiketoiminta keskittyy tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin.

”Järjestely on tärkeä askel siinä, kuinka yritysvastuu sovitetaan yhteen Terveystalon liiketoiminta- ja rahoitusstrategian kanssa. Terveystalon vastuullisuustyön edistymisestä kerrotaan Terveystalon vuosittaisessa vastuullisuusraportissa joka julkaistaan ensimmäistä kertaa alkuvuodesta 2020. Kehitämme myös jatkuvasti toimintamme lääketieteellistä, kokemuksellista ja toiminnallista laatua sekä hoidon lääketieteellistä vaikuttavuutta ja julkaisemme toimialamme edelläkävijänä työmme tuloksia vuosittain julkaistavassa Laatukirjassa”, Terveystalon talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Ilkka Laurila toteaa.

Terveystalo Oyj
Viestintä

Lisätietoja antaa:
Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkostomme kattaa noin 260 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2018 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,5 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 10 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Avainsanat:

Tilaa