Kirkonvarkauden sillan korjaus haittaa liikennettä Mikkelissä

Kaakkois-Suomen tiepiiri jatkaa Kirkonvarkauden sillan kunnostusta loppusyksystä 2009 ja vuoden 2010 aikana. Kesällä 2008 uusittiin sillan vetotangot

Pian alkavassa urakassa korjataan syksyn 2009 aikana mm. ankkurikammiot, liikuntasaumalaitteet ja osa sillan kannen alapuolisista teräsosien pinnoitteista olosuhteista riippuen. Vuonna 2010 uusitaan sillan reunapalkit ja kaiteet sekä osa teräsrakenteiden pinnoitteista. Lisäksi kunnostetaan sillan laakerit sekä keilat ja luiskat. Pääurakoitsija on Destia Oy ja urakkahinta on 1,3 M€. Työt tulevat haittaamaan liikennettä. Erityisesti työn vaatimat valutyöt rasittavat etenkin raskasta liikennettä, joka joudutaan ohjaamaan kiertoteille betonin sitoutumisen ajaksi. Toisaalta tietyt työvaiheet tehdään ilta- tai yöaikaan ja tarvittaessa viikonloppuisin, jolloin liikennemäärät ovat pienimmillään. Korjaustyöllä varmistetaan sillan liikenneturvallisuus. Kun edellä mainitut korjaustyöt on tehty, on silta korjattu lähes kokonaan ja näin sillan käyttöikä on varmistettu pitkäksi aikaa. Korjaustyön mahdollisti valtion elvytyspaketti. Urakkahinta on lähes 25 % Kaakkois-Suomen tiepiirin vuosittaisesta sillankorjaus- ja uusimisrahoista.

Avainsanat: