Raskasliikenne vähenee edelleen - Pääteiden liikenteen kasvu pysähtyi helmikuussa

Pääteiden liikenteen kasvuvauhti on hidastunut jo vuoden ajan. Helmikuussa 2006 liikenteen kasvu pysähtyi edelliseen vuoteen verrattuna. Raskaan liikenteen (kuorma- ja linja-autojen liikenne) väheneminen jatkui. Helmikuussa raskasliikenne väheni 2,2 prosenttia edellisvuoden helmikuuhun verrattuna. Liikennemääriin vaikuttavat kansantaloudessa tapahtuvat muutokset. Teollisuustuotannon muutokset näkyvät erityisesti raskaan liikenteen määrissä. Viimeisen 12 kuukauden aikana pääteiden liikenne lisääntyi 1,4 prosenttia edelliseen 12 kuukauden jaksoon verrattuna. Henkilö- ja pakettiautojen liikenne lisääntyi 1,6 prosenttia, mutta raskas liikenne väheni 0,4 prosenttia. Pääteiden liikenne lisääntyi eniten Turun ja Uudenmaan tiepiireissä. Raskasliikenne lisääntyi eniten Uudenmaan tiepiirissä. Raskas liikenne väheni eniten Oulun ja Kaakkois-Suomen tiepiireissä. Vuonna 2005 autoilla ajettiin Suomen teillä ja kaduilla yhteensä noin 51,7 miljardia kilometriä, josta pääteillä noin 21,6 miljardia kilometriä (42 prosenttia). Tieliikenteen tavarankuljetuksista noin 80 prosenttia liikkuu pääteitä pitkin. Pääteitä on 13 300 km, mikä on vain 3 prosenttia koko tieverkon pituudesta. Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan liikenteen automaattisilta mittausasemilta; niiltä kertyy vuorokaudessa 3 - 4 miljoonaa havaintoa. Lisätietoja Tiepiirien liikennetietovastaavat (puh. 0204 22 11) ja liikennetietovastaava Reijo Prokkola (puh. 0204 22 2631). Tiedote on saatavissa myös Tiehallinnon Internet-sivulta: www.tiehallinto.fi

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.