Vt 4 katkaistaan liikenteeltä Kymijärven ja Vierumäen liittymien väliltä kahdeksi vuorokaudeksi

Valtatien 4 liikenne Lahden pohjoispuolella ohjataan rinnakkaiselle maantielle 140 tiistaina 4.10. klo 18 alkaen. Liikennejärjestelyt tehdään Kiukkolan risteyssillan purkamisen ja sen vieressä olevan kallion louhimisen vuoksi. Osuus avataan liikenteelle torstaina 6.10. viimeistään kello 18. Koululaisille järjestetään koulumatkoja varten taksikuljetus.

Nyt tehtävillä liikennejärjestelyillä varmistetaan työntekijöiden ja liikenteen turvallisuus sekä työn aikataulussa pysyminen. Sillasta syntyvä betonijäte voidaan käsitellä ja kuljettaa pois turvallisesti. Samassa yhteydessä käytössä olevalle ajoradalle syntyvät vauriot korjataan. Katkon aikana voidaan tehdä myös muita kriittisiä töitä, jotka olisivat edellyttäneet liikennejärjestelyjä ja liikenteen pysäytyksiä. Välittömästi sillan purkamisen jälkeen käynnistettävä louhintatyö on nyt mahdollista tehdä yhtäjaksoisesti ilman useita liikenteen pysäytyksiä. Liikennejärjestelyt kiertotiellä tehdään erityisellä huolellisuudella ja lasten koulumatkojen turvallisuus varmistetaan järjestämällä heille taksikyydit. Asiaa on käsitelty myös moottoritiehanketta varten perustetussa työ- ja liikenneturvallisuutta varmistavassa työryhmässä. Erityisesti työsuojelupiiri on työsuojelulainsäädäntöön tukeutuen edellyttänyt, että kyseisen työn tekemiseen tulee varata riittävästi aikaa. Myöskään Liikkuvan poliisin edustaja ei ole nähnyt estettä liikenteen siirtämiselle rinnakkaistielle. Lahti–Heinola-moottoritie valmistuu aikataulussaan ja se otetaan liikenteen käyttöön marraskuun 2005 puolivälissä. Lisätietoja: Tiehallinto Hämeen tiepiiri projektipäällikkö Heikki Koski, puh. 0400 831 180 projektivastaava Tero Haarajärvi, puh. 040 539 0411 Tieliikelaitos: projektipäällikkö Jarkko Puhkala, puh. 0400 275 219

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.