Tieto ja työeläkeyhtiö Elo innovoivat työhyvinvointia edistäviä digitaalisia palveluita

Tieto ja työeläkeyhtiö Elo ovat aloittaneet yhteistyön, jossa kehitetään uusia digitaalisia palveluita tukemaan Elon yritys- ja yrittäjäasiakkaiden arkea. Hankkeessa hyödynnetään uusien teknologioiden mahdollisuuksia työhyvinvoinnin kehittämisessä. Uusissa palveluissa hyödynnetään vahvasti avoimia datarajapintoja, visualisointia ja pelillisyyttä. 

”Työhyvinvointia voidaan seurata jo monin tavoin. Meitä kiinnostaa, miten seurannasta kertyvää dataa voi käyttää hyödyksi palveluiden kehittämisessä. Digitaalisilla ratkaisuilla voimme tuoda työhyvinvointipalvelut laajemman asiakasjoukon käytettäväksi. Olemme löytäneet Tiedon Experience Hub -innovaatio-ohjelmasta kehitystyöhömme erinomaiset työkalut,” sanoo Elon kehitysjohtaja Eija Kaipainen-Perttula.

”Työhyvinvoinnin kehittäminen on Elolle strateginen painotusalue. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat uusia palvelumuotoja ja -kanavia, joiden avulla voimme tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme”, täydentää Elon työhyvinvointijohtaja Anu Suutela-Vuorinen.

Tiedon Experience Hub -innovaatio-ohjelma keskittyy asiakkaan kanssa yhdessä uusien palvelumallien ja toimintatapojen kehittämiseen loppuasiakkaan, tässä tapauksessa Elon yritys- ja yrittäjäasiakkaiden, erityistarpeet huomioiden.

”Keskeistä ajattelussamme on törmäyttää erilaisia ajatus- ja toimintamalleja sekä toimialoja keskenään eri tavoin – näin voidaan luoda uusia ja yllättäviäkin liiketoimintamalleja. Avoimuus ja aktiivinen dialogi asiakkaidemme sekä heidän asiakkaidensa kanssa on olennainen osa Tieto Experience Hub -kokonaisuutta. Olemme hyödyntäneet tässä hyvällä menestyksellä esimerkiksi hackathon-tapahtumia, kertoo Mikko Leinonen, Tiedon digitaalisen asiakaskokemuksen start-upin johtaja.

Tiedon ja Elon innovaatioyhteistyön etenemistä voi seurata Twitterissä: #TietoXHub #Elokehittää

Lisätietoja:

Mikko Leinonen, johtaja, Tiedon digitaalisen asiakaskokemuksen start-up, mikko.leinonen[a]tieto.com, 040 5967 726
Eija Kaipainen-Perttula, kehitysjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, eija.kaipainen-perttula[a]elo.fi, 020 7035 902
Anu Suutela-Vuorinen, työhyvinvointijohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, anu.suutela-vuorinen[a]elo.fi, 020 7035 913

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja tuotekehityspalveluita viestintäteknologian ja sulautettujen järjestelmien alueella. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti. Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin.

Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaqissa Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa:www.tieto.fi

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo on asiakkaidensa omistama työeläkeyhtiö, joka huolehtii asiakasyritystensä työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta.  Elo on Suomen suosituin työeläkeyhtiö: suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä yli 40 % on valinnut Elon työeläkevakuutuksensa hoitajaksi. Elo vastaa noin 500 000 työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä, huolehtii 210 000 eläkkeensaajasta ja noin 20 miljardin euron sijoitusomaisuudesta

Avainsanat:

Tilaa