• news.cision.com/
  • Tietoevry/
  • TietoEVRYn vastuullisuusstrategia 2023 keskittyy ilmastotekoihin ja sukupuolten tasapainoon

TietoEVRYn vastuullisuusstrategia 2023 keskittyy ilmastotekoihin ja sukupuolten tasapainoon

Report this content

TietoEVRYn vastuullisuusraportti 2020 julkaistiin tänään osana yrityksen vuosikertomusta. Raportti sisältää yrityksen uuden vastuullisuusstrategian ja siihen liittyvät tavoitteet raportoituna GRI-standardin mukaisesti. Vastuullisuusstrategia 2023 määrittää yrityksen painopistealueet eettisyyden, ilmastotekojen sekä tavoitteen luoda inspiroiva työpaikka, osalta. 

TietoEVRYlle vastuullisuus on sekä velvollisuus että mahdollisuus. Huomioimme niin ympäristöllisen, sosiaalisen kuin taloudellisen vastuullisuuden päivittäisessä liiketoiminnassamme ja pyrimme vastaamaan sidosryhmiemme odotuksiin. Tavoitteemme on kehittää kestävämpiä ratkaisuja niin asiakkaidemme liiketoiminnan kuin yhteiskunnan kehityksen tueksi. 

Uudessa vastuullisuusstrategiassamme "Upgrading tomorrow" julkaisemme vastuullisuuden kunnianhimoiset tavoitteemme vuosille 2020–2023. Suunnitelma sisältää sekä konkreettiset tavoitteet vastuullisuudelle yrityksessämme sekä lähtökohdat myös vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Ensisijaisesti keskitymme ilmastotyöhön, eettiseen toimintaan sekä työntekijäkokemukseen. 

”Yritysten on oltava aktiivisia yrityskansalaisia ​​ja otettava kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin - myös kaikki sidosryhmämme odottavat tätä meiltä nykypäivänä. Vastuullisuuden tavoitteemme asettavat meille selkeän suunnan tuleville vuosille. Prioriteettiemme määrittelyssä on ollut mukana laaja joukko keskeisistä sidosryhmistämme. Olemme sitoutuneet vastuullisuuteen koko organisaation tasolla, joka on tärkeä lähtökohta vastuullisuustyölle. Meidän tulee nyt yhdessä varmistaa, että saavutamme asetetut tavoitteet ja teemme oman osuutemme kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa," kertoo Kia Haring, TietoEVRYn vastuullisuus- ja viestintäjohtaja. 

Keskeiset tavoitteemme: 

  • Tavoitteemme on olla hiilineutraali omassa toiminnassamme vuoteen 2025 mennessä.
  • Tavoitteemme on vähentää 80 prosenttia energiankulutukseen liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistämme vuosina 2020–2023.
  • Sitoudumme kiertotalouden periaatteisiin, konkreettisena tavoitteena kierrättää 100 % niin omista kuin asiakkaillemme palveluna tarjottavista laitteista.
  • Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään, parantamaan energiatehokkuutta ja hillitsemään luonnonvarojen käyttöä palveluidemme ja ratkaisujemme avulla. 
  • Monimuotoisuuden ja osallisuuden peruskirjamme määrittää monimuotoisuuden merkityksen meille yrityksenä. Osana tätä työtä olemme asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen sukupuolten tasa-arvolle. Pyrimme saavuttamaan sukupuolten välisen 50/50- jakauman yrityksessämme vuoteen 2030 mennessä. 
  • Kannustamme työntekijöitämme, sidosryhmiämme ja asiakkaitamme nostamaan esille  havaitsemiansa väärinkäytöksiä ja epäkohtia toimintaamme ja yritysetiikkaan liittyen erillisen ilmoituskanavan kautta.

Lue koko vuosikertomus täältä https://ar2020.tietoevry.com/en/ (englanniksi). 

Tilaa