Tokmanni Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Report this content

Tokmanni Group Oyj        Pörssitiedote        16.6.2020 klo 9.00

Tokmanni Group Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Handelsbanken Fonder AB:lta. Ilmoituksen mukaan Handelsbanken Fonder AB:n osakeomistus ja äänivalta on ylittänyt 5 %:n rajan 12.6.2020.

Liputusrajan rikkoutumisen jälkeen Handelsbanken Fonder AB omistaa 2 978 203 Tokmannin osaketta, joka vastaa 5,06 % Tokmannin koko osakekannasta. Jokainen osake oikeuttaa osakkeenomistajalle yhden (1) äänen.

Handelsbanken Fonder AB:n omistusosuus:

%-osuus
osakkeista ja
äänistä
%-osuus osakkeista
ja äänistä rahoitus-
välineiden kautta
Osakkeet, äänet ja
rahoitusvälineet
yhteensä
Kohdeyhtiön
osakkeiden ja
äänten
kokonaismäärä
Osuus liputusrajan
saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
5,06 % 5,06 % 58 868 752

Handelsbanken Fonder AB:n kokonaisosakemäärä ja äänivalta päivänä, jolloin raja alitettiin:

Osakkeet ja äänivalta:

Osakesarja / osakelaji Osakkeet ja äänivalta yhteensä % osakkeet ja äänet
ISIN-koodi
FI 4000197934
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Yhteensä 2 978 203 5,06 %

Lisätietoja

Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö, puh. 040 562 2282

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2019 Tokmannin liikevaihto oli 944,3 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 700 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea lähes 200 myymälää.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa