Yrityksestä

Tornatorin päämääränä on olla metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä. Tornator on kansainvälisesti metsäalalla ainutlaatuinen yhtiö toimintansa laajuuden, omistusrakenteensa ja toimintamallinsa ansiosta. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 129 miljoonaa euroa ja operatiivinen nettotulos 61 miljoonaa euroa. Konsernin metsät työllistävät suoraan noin 1500 henkilötyövuoden verran omaa henkilöstöä sekä yrittäjiä ja heidän henkilöstöään. Yhtiö on noin 2,4 miljardin euron taseellaan Suomen ja Viron suurin yksityinen metsänomistaja. Tornator omistaa metsiä myös Romaniassa. Konsernin metsäomaisuus on yhteensä lähes 724 000 hehtaaria. Tornatorin omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Kestävä metsätalous, metsien osto ja vuokraus sekä metsänhoitopalvelut ovat yhtiön pääliiketoimintaa. Tornatorin metsät tarjoavat monipuolisen pohjan erilaisille biomateriaaleille, hiilensidonnalle sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle.

Tilaa