Vaarantuneeksi luokiteltuja kovakuoriais- ja ludelajeja löytyi kulotusalueen lajistokartoituksessa

Report this content

Tornatorin kulotusalueelta Luumäeltä löytyi viime kesän kartoituksessa useita uhanalaisia ja harvinaisia metsäpaloista riippuvaisia kovakuoriais- ja ludelajeja kuten reunustyppyjäärä ja tuhkalatikka.

Tutkija Petri Martikainen teki lajistoselvityksen kesällä 2022 Luumäen Tolpankankaan kulotusalueella. Noin 3,5 hehtaarin kokoinen alue kulotettiin kesällä 2021 Tornatorin ja Metsäkeskuksen Kulotuskoulu-hankkeen toimesta. Lajistoselvityksen avulla tutkitaan kulotuksen onnistumista, lajistovastetta sekä seurataan paloriippuvaisten uhanalaisten lajien esiintymistä.

Martikaisen tekemässä selvityksessä alueelta havaittiin vaarantuneeksi luokitellut reunustyppyjäärä (Acmaeops marginatus) ja luteisiin kuuluva tuhkalatikka (Aradus laeviusculus). Lisäksi tavattiin yksi silmälläpidettävä laji, havuhuppukuoriainen (Stephanopachys linearis), joka kuuluu myös EU-luontodirektiivin suojelemiin lajeihin. Nämä kaikki kolme lajia elävät tulen vaurioittamissa tai tappamissa havupuissa, joten kulotusalalle jätetyt säästöpuut tarjosivat niille sopivia elinpaikkoja. Muita harvinaisia palaneista säästöpuista hyötyviä lajeja olivat mm. kulokauniainen (Melanophila acuminata), sinikauniainen (Phaenops cyanea), lovikerri (Cerylon impressum), pitkähukka (Corticeus longulus), pikkujaakko (Acanthocinus griseus) ja vienanjäärä (Pachyta lamed). Kaikkiaan kulotusalueelta löytyi 350 kovakuoriaislajia ja 7 latikkalajia.

“Monet palaneissa metsissä elävät lajit ovat taantuneet Suomessa metsäpalojen ja kulotuksen vähenemisen seurauksena. Niillä on kuitenkin hyvä leviämiskyky ja ne pystyvät löytämään uusille metsäpaloalueille pitkienkin matkojen päästä. Metsänhoidolliset kulotukset, erilaiset ennallistamispoltot sekä metsäpalot ovat elinehto tällaisten lajien säilymisen kannalta. Esimerkiksi aiemmin lähes koko Suomessa esiintyneet tuhkalatikka ja havuhuppukuoriainen näyttävät olevan runsastumassa ja palaamassa vähitellen takaisin vanhalle levinneisyysalueelleen Etelä-Suomeen”, kertoo Martikainen.

”Lajitieto ohjaa metsäpolitiikkaa, mutta muutoksia lajistossa voidaan selvittää luotettavasti vain tekemällä tämän tyyppisiä selvityksiä. Niiden avulla on havaittu esimerkiksi useiden paloriippuvaisten lajien runsastuminen polttojen seurauksena. Muissakin elinympäristöissä luonnonhoidolla saadaan aikaan vastaavantyyppisiä tuloksia, mutta tarvitaan pidempiä seurantajaksoja vaikutusten selvittämiseksi, sekä myös hieman kärsivällisyyttä”, sanoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Tornator tekee säännöllisesti metsän- ja luonnonhoidollisia kulotuksia omissa metsissään. Vuonna 2022 Tornator kulotti yhteensä 50 hehtaaria. Kulotus ja luonnonhoitotoimenpiteiden vaikutusten seuranta ovat osa Tornatorin monimuotoisuusohjelmaa vuosille 2021–2030. Vastaava lajistoselvitys tehtiin myös kesällä 2021, jolloin Tornatorin kulotuskohteelta Ruokolahdelta löytyi erittäin harvinainen balkaninlatikka sekä kaksi uhanalaista kovakuoriaislajia.

Lisätietoja:

Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, Tornator Oyj, 050 441 2253, etunimi.sukunimi@tornator.fi

Petri Martikainen, MMT, 050 372 1529

*********************************

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 129 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,4 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1500 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Vaarantuneeksi luokitellut reunustyppyjäärä ja tuhkalatikka löytyivät lajistoselvityksessä luumäkeläiseltä kulotusalueelta. Alue kulotettiin Metsäkeskuksen Kulotuskoulu-hankkeen ja Tornatorin toimesta kesällä 2021 ja lajistoselvitys tehtiin vuotta myöhemmin 2022.
Tweettaa

Lainaukset

Monet palaneissa metsissä elävät lajit ovat taantuneet Suomessa metsäpalojen ja kulotuksen vähenemisen seurauksena. Niillä on kuitenkin hyvä leviämiskyky ja ne pystyvät löytämään uusille metsäpaloalueille pitkienkin matkojen päästä. Metsänhoidolliset kulotukset, erilaiset ennallistamispoltot sekä metsäpalot ovat elinehto tällaisten lajien säilymisen kannalta. Esimerkiksi aiemmin lähes koko Suomessa esiintyneet tuhkalatikka ja havuhuppukuoriainen näyttävät olevan runsastumassa ja palaamassa vähitellen takaisin vanhalle levinneisyysalueelleen Etelä-Suomeen.
Tutkija Petri Martikainen
Lajitieto ohjaa metsäpolitiikkaa, mutta muutoksia lajistossa voidaan selvittää luotettavasti vain tekemällä tämän tyyppisiä selvityksiä. Niiden avulla on havaittu esimerkiksi useiden paloriippuvaisten lajien runsastuminen polttojen seurauksena. Muissakin elinympäristöissä luonnonhoidolla saadaan aikaan vastaavantyyppisiä tuloksia, mutta tarvitaan pidempiä seurantajaksoja vaikutusten selvittämiseksi, sekä myös hieman kärsivällisyyttä.
Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen