TURKISTUOTTAJAT OYJ TOTEUTTANUT SAGAN DESIGN CENTER -KIINTEISTÖN JA SAGA-TAVARAMERKKIEN HANKINNAN

Turkistuottajat on tänään hankkinut osakkuusyhtiöltään tanskalaiselta Saga Furs of Scandinavia -osuuskunnalta (SAGA) sen omistaman Design Center -kiinteistön 4 miljoonan euron sekä SAGA-tavaramerkit 1,5 miljoonan euron käteiskauppahinnalla. Samalla SAGA ja sen jäsenet ovat sopineet eräistä muista SAGA-yhteistyötä koskevista muutoksista.

Turkistuottajat on tiedottanut asiasta aiemmin 16.5.2011 ja 27.5.2011. Järjestely on nyt hyväksytty kaikkien SAGAn jäsenten ja SAGAn päättävissä toimielimissä, ja siihen liittyvät toteutustoimenpiteet on saatettu päätökseen.

Järjestely on osa Turkistuottajat Oyj:n aiemmin ilmoittamaa tiivistynyttä yhteistyötä SAGAn kanssa sekä työtä Saga Furs -brändin uudistamiseksi. Järjestelyjen avulla yhtiö pääsee hyödyntämään brändiin vuosikymmenten aikana kertynyttä arvoa ja saa Sagan Design Centerissä tapahtuvan tuotekehityksen tukemaan nykyistä enemmän pääliiketoimintaansa, Saga®- minkin-, ketun- ja suomensupinnahkojan välitysmyyntiä.
 
Järjestelyllä ei ole vaikutusta Turkistuottajat Oyj:n antamiin kuluvaa tilikautta koskeviin näkymiin tai yhtiön taloudelliseen raportointiin.


TURKISTUOTTAJAT OYJ

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pertti Fallenius, puh. (09) 8498 334,
viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh. 050 5120 322

Turkistuottajat Oyj on maailman ainoa turkishuutokauppayhtiö, joka tarjoaa sataprosenttisesti sertifioituja nahkavalikoimia. Turkistuottajat Oyj -konsernin kokonaismyynnin arvo tilikaudella 2009/10 oli 441,8 MEUR ja liikevaihto 45 MEUR. Päämarkkina-alueemme ovat Eurooppa, Venäjä ja Kaukoitä. Turkistuottajat Oyj myy ainoana turkishuutokauppayhtiönä Saga ®-tavaramerkkiin oikeutettuja turkisnahkoja. www.ffs.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Liitteet & linkit