Ammattitautien määrä ennallaan – noin 1600 tapausta vuosittain

Report this content

Tiedote 31/2019, 4.6.2019                          

Vahvistettujen ammattitautien määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen.  Työikäisillä yleisin ammattitauti on meluvamma ja toiseksi eniten on ammatti-ihotauteja.  Ammattitauti voi ilmaantua myös eläkeiässä. Yli 65-vuotiailla yleisimmät ammattitaudit olivat asbestiplakkitauti ja meluvamma. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien vuosijulkaisusta, jossa ensimmäisen kerran eriteltiin työikäisten ja yli 65-vuotiaiden ammattitaudit.

– Uudistetussa julkaisussamme keskitymme työikäisen väestön ammattitauteihin (15 – 64 -vuotiaat). Näin saamme paremmin esille ajankohtaiset ammattitaudin aiheuttajat eli altisteet sekä riskitoimialat ja riskiammatit, kertoo apulaisylilääkäri Kirsi Koskela Työterveyslaitoksesta.

Runsas kolmannes (33 %) ammattitautiepäilyistä vahvistetaan ammattitaudeiksi. Vuonna 2015 työikäisille (15-64 -vuotiaat) kirjattiin 1189 vahvistettua ammattitautia kokonaismäärän ollessa 1614 (2014 1625). Meluvamma on edelleen työikäisten yleisin ammattitauti.

Vahvistetuista ammattitautitapauksista 70 prosenttia kirjattiin miehille ja 30 prosenttia naisille. Eniten ammattitauteja todetaan 50-64-vuotiailla miehillä, naisilla ikäjakauma on tasaisempi.

Työikäisillä miehillä meluvamma, asbestiplakkitauti ja allerginen kosketusihottuma ovat yleisimmät ammattitaudit. Riskialoja ovat esimerkiksi rakennus- ja metalliala. Jopa puolet miesten allergisista kosketusihottumista johtuu epoksiyhdisteistä.

Naisilla puolestaan ärsytyskosketusihottuma, allerginen kosketusihottuma ja ammattiastma ovat yleisiä. Ihottumia esiintyy muun muassa terveyspalveluissa sekä kampaamo- ja kauneudenhoitoalalla.

Ammattinuhan varhainen hoito ehkäisee ammattiastmaa

Myös ammattiastma ja ammattinuha ovat yleisiä ammattitauteja (5. ja 6. sija). Ammattiastman ja
-nuhan osalta riskialtteimmat alat ovat maataloustyö ja elintarvikkeiden valmistus, koska näillä aloilla altistutaan hengitysteitä herkistäville aineille kuten lehmän epiteelille, rehuille ja jauhopölylle. Koska ammattinuha on useimmiten ensimmäinen työstä johtuva allerginen sairaus, on ammattinuhan varhainen toteaminen ja altistumisen vähentäminen tai lopettaminen tärkeätä myös ammattiastman ehkäisyn kannalta.

Ammattitauti voi ilmaantua myös eläkeiässä

Myös yli 65-vuotiailla todettiin 425 vahvistettua ammattitautitapausta vuonna 2015.

– Yli 65-vuotiaiden vahvistettujen ammattitautien osuus kaikista vahvistetuista ammattitautitapauksista on 26 prosenttia, joten merkittävä osa ammattitaudeista todetaan työuran loppumisen jälkeen, kertoo Koskela.

– Eniten näitä tapauksia on rakennusalalla, jossa on altistuttu asbestille. Asbestin haitat näkyvät tunnetusti jopa 40 vuoden viiveellä. Yleisin asbestin aiheuttama tauti on asbestiplakkitauti eli keuhkopussin kalkkeumat.

Meluvamma syntyy tyypillisesti pitkäaikaisen altistumisen seurauksena. Koska kumulatiivinen työhön liittyvä melualtistuminen on suurta eläkeiässä, meluvammadiagnooseja tehdään paljon ikääntyville henkilöille. Melulle altistutaan esimerkiksi suuria koneita käyttävässä valmistavassa teollisuudessa sekä rakentamisessa. Puolustusvoimissa altistutaan useasti äkillisille meluvammoille.   

Lääkärit eivät tiedä ilmoitusvelvollisuudestaan – iso osa tapauksista jää ilmoittamatta AVIin

Lääkäreillä on lain määräämä velvollisuus ilmoittaa ammattitaudista ja ammattitautiepäilystä AVIn työsuojelun vastuualueelle. Ammattitauti-ilmoitusten tiedot auttavat työsuojelua kohdentamaan toimintaansa yrityksissä työolojen parantamiseksi, altistumisen vähentämiseksi sekä ennaltaehkäisemään vastaavia sairaustapauksia.

– Lähes kolmeneljäsosaa tapauksista jää ilmoittamatta. Ilmoitusvelvollisuus ei ole riittävästi lääkärien tiedossa, harmittelee Koskela.
– Asiasta tarvitaan lisää laaja-alaista tiedotusta.

Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) kerätään tietoa ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä. Työperäisten sairauksien rekisteri on tutkimusrekisteri, jota Työterveyslaitos ylläpitää. Tilastoviranomaiset Tapaturmavakuutus-keskus (TVK) ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) toimittavat tiedot Työperäisten sairauksien rekisteriin. Rekisteritietoja täsmennetään tiedoilla, jotka saadaan lääkärien tekemistä ammattitauti-ilmoituksista Aluehallintovirastojen (AVI) työsuojelun vastuualueille. Ammattitautien tilastointi tapahtuu viiveellä ja siksi tuoreimmat luvut ovat vuodelta 2015.

Lisätiedot:
Kirsi Koskela, apulaisylilääkäri, Työterveyslaitos, puh. 043 820 0452, kirsi.koskela[at]ttl.fi

Johanna Lehtimäki, asiantuntija, Työterveyslaitos, puh. 030 4742015, johanna.lehtimaki[at]ttl.fi

Maria Pesonen, apulaisylilääkäri, Työterveyslaitos (ammatti-ihotaudit), puh. 046 850 5031, maria.pesonen[at]ttl.fi

Irmeli Lindström, ylilääkäri, Työterveyslaitos (ammattiastma), puh. 046 851 1898

Liisa Airaksinen, ylilääkäri, Työterveyslaitos (ammattinuha ja meluvamma), puh. 043 824 3766
Tiedustelut myös tpsr(at)ttl.fi
 

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2015 -vuosijulkaisu www.julkari.fi

Slideshare Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2015 -diaesitys

LIITE: Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2015 pdf esitys

Ammattitautitilastot visualisoituina ja vapaasti ladattavissa Työelämätietopalvelussa
Työperäisten sairauksien rekisteri TPSR

Tietoa ammattitaudeista
Töissä terveenä –sivusto tarjoaa tukea allergisten nuorten uravalintaan www.toissaterveena.fi
Tiedote 7.2.2019: Meluvamma on edelleen työikäisten ammattitautitilaston kärjessä (10 v seuranta)

Ilmoitus ammattitaudista (AVI, Työsuojeluvastuualue)
Ammattitautitutkimukset Työterveyslaitoksessa

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, viestinnän asiantuntija
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat: