Arjen hyvät käytännöt lisäävät työterveysyhteistyön vaikuttavuutta

Report this content

Työterveyslaitos tiedottaa 28.9.2017, Tiedote 46/2017

Työterveyslaitos on julkaissut Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt -tietopaketin verkossa ja sitä esitellään webinaarissa 4.10.2017. Hyvät käytännöt on koottu yhteistyössä työpaikkojen ja työterveyshuollon toimijoiden kanssa ja ne koostuvat käytännön työkaluista, joiden avulla työterveysyhteistyöstä saadaan tehokasta ja toimivaa.

Vaikuttava työterveystoiminta perustuu työpaikan ja työterveyshuollon suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön. Työterveysyhteistyön ydin rakentuu kahden toimijan, työpaikan  ja työterveyshuollon välille. Molempia osapuolia hyödyntävä ja hedelmällinen yhteistyö vaatii yhteistyöhön panostamista. Sujuva yhteistyö ei synny itsestään.

”Tarvitaan toimivia yhteistyökäytänteitä ja toimintamalleja, jotta työterveyshuolto voi toimia työpaikan yhteistyökumppanina työntekijöiden kokonaisvaltaisessa työkyvyn tukemisessa. Näitä käytänteitä löytyy nyt uudesta kokonaisuudestamme”, kertoo kehittämispäällikkö Hanna Hakulinen Työterveyslaitokselta.

Esimiehet eivät aina osaa hyödyntää työterveyshuollon osaamista. Sovittujen toimintamallien kautta esimiehet saavat työterveyshuollosta yhteistyökumppanin, jonka kanssa he voivat pitää huolta työntekijöistään ja tukea heidän työkykyään. Vaikuttava työterveysyhteistyö edellyttää selkeitä rooleja ja sovittuja käytänteitä.

Yhdessä kehittäen kohti sujuvaa työterveysyhteistyötä

Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt syntyivät työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteiskehittämisen tuloksena. Ne ovat konkreettisia arjessa rakennettuja työkaluja, joita voivat hyödyntää niin työpaikat kuin työterveystoimijat. Työterveysyhteistyö on aina tilannesidonnaista ja tämän vuoksi hyvät käytännöt on tarkoitettu esimerkeiksi hyvistä yhteistyön tavoista ja niitä voidaan soveltaa ja kehittää eteenpäin omassa työterveysyhteistyössä.

Kokonaisuudesta löytyy ohjeita ja lomakkeita esimerkiksi seuraavista osa-alueista:

  • Sovita työterveysyhteistyö osaksi strategiaa ja suunnitelmia
  • Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelut: mitä ja miten käytän?
  • Tee yhteistyötä sisäilmasto-ongelmista viestimisessä
  • Tee työkyvyn tuen roolit, vastuut ja kustannukset näkyviksi
  • Tunnista mahdollisuudet korvaavalle työlle
  • Hyödynnä työterveyshuoltoa esimiesten tukena muutoksissa

Hyvät käytännöt vaikuttavaan yhteistyöhön löytyvät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta: https://www.ttl.fi/tyoterveysyhteistyon-hyvat-kaytannot/

Ne on julkaistu myös ruotsiksi:

https://www.ttl.fi/sv/god-praxis-foretagshalsovardssamarbete/

Esittelemme sivustoa webinaarissa 4.10.2017 klo 9-10. Tilaisuuteen voi ilmoittautua Työterveyslaitoksen koulutuskalenterin kautta: https://koulutus.ttl.fi/Koulutuskalenteri/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/4374

Lisätietoja:

Hanna Hakulinen, kehittämispäällikkö, puh: 043 8241072, hanna.hakulinen(at)ttl.fi

Sanna Pesonen, tutkija, puh: 043 824 4502, sanna.pesonen(at)ttl.fi

Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt on kehitetty osana ESR:n ja Työterveyslaitoksen rahoittamaa Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä – vaikuttavan työterveysyhteistyön indikaattorit ja hyvät käytännöt -hanketta (2015–2018). Hanke on osa isompaa Tampereen yliopiston koordinoimaa Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit (TTAVAIN) hanketta.

 

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Tarvitaan toimivia yhteistyökäytänteitä ja toimintamalleja, jotta työterveyshuolto voi toimia työpaikan yhteistyökumppanina työntekijöiden kokonaisvaltaisessa työkyvyn tukemisessa. Näitä käytänteitä löytyy nyt uudesta kokonaisuudestamme
kehittämispäällikkö Hanna Hakulinen, Työterveyslaitos