Esittävien taiteiden työturvallisuuteen etsitään parannuskeinoja

Report this content

Työterveyslaitoksen tiedote 19/2018, julkaisuvapaa 25.4.2018 klo 12:00

Esittävien taiteiden (mm. musiikki, teatteri, tanssi, sirkus) työpaikoilla esiintyy lukuisia tapaturma-, vaara-, haitta- ja kuormitustekijöitä. Työterveyslaitoksen toteuttama Floor is Yours! -tutkimushanke tukee alan turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittämistä. Ainutlaatuisen laajaan hankkeeseen osallistuvat esittävien taiteiden merkittävimmät toimijatahot Suomessa. Mukana on taiteilijoita, alan johtoa ja teknistä henkilöstöä.

Suomessa on noin 20 000 ammattitaiteilijaa ja 113 600 kulttuuritoimialoilla työskentelevää. Lisäksi esittävien taiteiden toimialalla toimii suuri joukko teknistä, avustavaa ja hallinnollista henkilöstöä sekä tilastojen ulkopuolella olevia itsensä työllistäjiä ja apurahan saajia. Näiden henkilöiden kohdalla työpaikan työturvallisuuden hallinta ja turvallisuuskulttuuri vaihtelevat merkittävästi, sillä työturvallisuuteen käytettävissä olevat resurssit, toimintatavat ja osaaminen voivat poiketa suuresti toisistaan projektista riippuen. Työtä tehdään yksin tai jopa satoja henkilöitä työllistävissä yksiköissä, vakituisissa tai esityskohtaisissa työ- ja toimeksiantosuhteissa.

– Floor is Yours! -tutkimuksessa arvioimme esittävien taiteiden turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin nykytilaa ja kehittämistarpeita kyselyin, haastatteluin, havainnoimalla ja ryhmäkeskusteluilla. Saatua tietoa hyödynnetään käytännönläheisesti turvallisuusjohtamisen ja riskinarviointityökalujen kehittämisessä siten, että toimialan erityispiirteet tulevat huomioiduksi, vanhempi tutkija Pia Houni Työterveyslaitoksesta kertoo.

Tutkimus käynnistyy valtakunnallisella, yhteiskumppaneiden välityksellä koko kentän tavoittavalla kyselytutkimuksella huhtikuun lopulla. Hankkeessa toteutetaan myös työpajoja, joissa edistetään systeemitason turvallisuusajattelua ja tuetaan arjen työturvallisuustyötä.

– Tutkimus on laajuudessaan ainutlaatuinen: ensimmäistä kertaa koko esittävän taiteen kenttä käy yhteiseen keskusteluun työturvallisuuskysymyksistä. Asiasta viritellään myös julkista keskustelua ja sitä kautta aihetta tuodaan yleiseen tietoisuuteen, Houni kertoo.

– Tietoisuuden kasvu toimii osaltaan kulttuurin muutoksen edistäjänä, jossa taiteellinen työ ja luovuus sekä systemaattinen toiminta työn, työolojen ja työympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi kulkevat rinnakkain. Samalla alalla toimivien mahdollisuudet omaehtoiseen työturvallisuuden kehittämiseen ja siitä huolehtimiseen paranevat, hän kuvaa.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Suomen Teatterit ry:n, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton, Näyttelijäliiton, Muusikkojen liiton, Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n, Suomen kansallisooppera ja -baletin, Sirkuksen tiedotuskeskuksen, Taideyliopiston, Suomen konservatorioliiton, Esittävien taiteiden oppilaitosten liiton ja Tanssin aluekeskusten (Itä-Suomen tanssin aluekeskus, Keski-Suomen Tanssin Keskus, Läntinen tanssin aluekeskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Pohjoinen tanssin aluekeskus/JoJo, Routa, Rimpparemmi (Pyhäjärvi), Sisä-Suomen tanssin aluekeskus, Tanssin aluekeskus Helsinki/Zodiak) kanssa.

Lisätiedot:

Pia Houni, vanhempi tutkija
Työterveyslaitos
p. 043 824 4501
pia.houni(at)ttl.fi                           

Susanna Visuri, vanhempi asiantuntija
Työterveyslaitos
p. 046 851 5912
susanna.visuri(at)ttl.fi

Hankkeen www-sivu: https://www.ttl.fi/floorisyours

Twitter: #stagelleturvallisesti
Instagram: @stagelleturvallisesti

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, viestinnän asiantuntija
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Floor is Yours! -tutkimuksessa arvioimme esittävien taiteiden turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin nykytilaa ja kehittämistarpeita kyselyin, haastatteluin, havainnoimalla ja ryhmäkeskusteluilla. Saatua tietoa hyödynnetään käytännönläheisesti turvallisuusjohtamisen ja riskinarviointityökalujen kehittämisessä siten, että toimialan erityispiirteet tulevat huomioiduksi.
vanhempi tutkija Pia Houni, Työterveyslaitos