Kasvuyritykset menestyvät työntekijälähtöisellä johtamisella

Työterveyslaitos tiedottaa 5/2017, Helsinki 18.1.2017

Yrityksen kasvua voi tukea työntekijälähtöisellä johtamisella, jossa korostuu tavoite olla alan ammattilaisille paras mahdollinen työpaikka. Työntekijälähtöisyys edistää työpaikan kehittymis- ja uudistumiskykyä ja vaikuttaa myös tulokseen. Johtotähti – Työntekijälähtöisen työpaikan luotsauksen opas -verkkopalvelu perehdyttää työtekijälähtöiseen johtamiseen.

─ Johtotähti-sivusto ja sitä tukeva pdf-julkaisu tarjoavat johtajille, esimiehille ja työntekijöille käytännönläheisiä vinkkejä ja ideoita siihen, miten työntekijälähtöisyyttä voi edistää työpaikoilla. Sivusto on pelinomainen ja hyvin helppokäyttöinen, kertoo sivuston suunnittelusta vastannut tutkija Tiina Taipale Työterveyslaitoksesta.

Työntekijälähtöisen johtamisen ensisijaisena tavoitteena on luoda ammattilaisen kannalta erinomainen työpaikka. Toimivampi työarki syntyy pohtimalla henkilöstökäytännöt uusiksi työntekijöiden näkökulmasta ja yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Tällaiseen työpaikkaan työntekijä myös sitoutuu.

Työntekijälähtöinen johtaminen on ketterää, avointa ja perustuu luottamukselle.

─ Johtotähdessä esitettyjen työntekijälähtöisten toimintamallien taustalla on ajatus siitä, että hyvä johtaminen tukee ihmisten työssä onnistumista ja oppimista. Sitoutuminen syntyy siitä, miten ihmisiä kohdellaan. Työntekijälähtöisen ja ketterän yrityskulttuurin työpaikoilla arvot ja käytännöt henkivät sitoutumista työntekijöihin, Taipale toteaa.

Työntekijälähtöisillä työpaikoilla avoimuus ja luottamus eivät jää sanahelinäksi, vaan ne heijastuvat kaikkeen tekemiseen. Oppaassa vinkataan, miten esimerkiksi osaamisen kehittämistä ja työn johtamista voi uudistaa palvelemaan paremmin työssä onnistumista. Lisäksi pohditaan esimerkiksi sitä, miten rekrytoinneissa voidaan onnistua entistä paremmin.

– Rekrytointitilanteessa kannattaa tuoda avoimesti esille, millaisesta yrityksestä on kyse. Kannattaa myös antaa työkavereiden sanoa sanansa valintaan. Näin luottamus voi syntyä heti työsuhteen ensi metreillä, toteaa hankkeen johtaja, erikoistutkija Minna Janhonen Työterveyslaitoksesta.

Johtotähti-opas sopii useimmille työpaikoille

Vaikka opas perustuu kasvuyrityksissä tehtyihin haastatteluihin, ovat siinä esitellyt ajatusmallit ja toimintatavat sovellettavissa kaikille työntekijälähtöistä johtamistapaa tavoitteleville työpaikoille.

Verkkopalveluihin erikoistuneessa, kasvavassa asiantuntijayritys Wunderissa johtaminen perustuu oppaassa esille tuotuihin arvoihin ja toimintatapoihin.

─ Johtotähti-sivuston keveä ja aurinkoinen ulkoasu sekä pelin asuun puettu käsittely hämää: sisältö on kokeneemmallekin HR-johtajalle avartavaa ja tutuimmillaankin tervetullutta kertausta. Se sopii myös hienosti kasvavan yrityksen tulevien johtajien – tai ketterässä organisaatiossa koko henkilöstön – valmentamiseen, CEO Joonas Kiminki Wunderista toteaa.

Tietoa tutkimuksesta

Johtotähti-sivusto ja siihen liittyvä opas perustuvat Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille –hankkeessa tehtyihin viiden yrityksen kehittämisprosessiin, viiteentoista kasvuyritysten johtajien tai henkilöstöjohtajien haastatteluun sekä kahteentoista kasvuyrityksille suunnattuun työpajaan. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä –kehittämisohjelmasta, jota koordinoi Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja

erikoistutkija Minna Janhonen, Työterveyslaitos, puh. +358 43 824 3391, minna.janhonen[at]ttl.fi, twitter @minnajanhonen

tutkija Tiina Taipale, Työterveyslaitos, puh. +358 046 921 3445, tiina.taipale[at]ttl.fi, twitter @maapallolainen

CEO Joonas Kiminki, Wunder, puh. +358 40 900 4725, joonas.kiminki[at]wunder.io, twitter @joonaski

Tutustu

Johtotähti –pelillistetty nettiopas: www.ttl.fi/johtotahti

Kasvuyritysten ketterä henkilöstökohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR) –hankkeen www-sivut: https://www.ttl.fi/tutkimushanke/ketterahr/

 

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Johtotähti-sivusto ja sitä tukeva pdf-julkaisu tarjoavat johtajille, esimiehille ja työntekijöille käytännönläheisiä vinkkejä ja ideoita siihen, miten työntekijälähtöisyyttä voi edistää työpaikoilla.
tutkija Tiina Taipale, Työterveyslaitos
Johtotähdessä esitettyjen työntekijälähtöisten toimintamallien taustalla on ajatus siitä, että hyvä johtaminen tukee ihmisten työssä onnistumista ja oppimista. Sitoutuminen syntyy siitä, miten ihmisiä kohdellaan. Työntekijälähtöisen ja ketterän yrityskulttuurin työpaikoilla arvot ja käytännöt henkivät sitoutumista työntekijöihin.
tutkija Tiina Taipale
Rekrytointitilanteessa kannattaa tuoda avoimesti esille, millaisesta yrityksestä on kyse. Kannattaa myös antaa työkavereiden sanoa sanansa valintaan. Näin luottamus voi syntyä heti työsuhteen ensi metreillä.
erikoistutkija Minna Janhonen, Työterveyslaitos