Paluu tulevaisuuteen työelämässä onnistuu, kun henkilöstö otetaan mukaan suunnitteluun

Report this content

Monilla työpaikoilla pohditaan kiivaasti, miten syksyllä tehdään töitä – ja kuinka yksityiskohtaisesti työntekijöitä ohjeistetaan. Hybridi-, etä- vai läsnätyö? Työterveyslaitoksen mukaan yhtä oikeaa mallia ei ole, vaan toimintamalli kannattaa tehdä henkilöstöä ja asiakkaita kuunnellen. Nyt julkaistaan työpaikkojen hyödynnettäväksi Paluu tulevaisuuteen -mallikysely, jota voi käyttää pohjana henkilöstökyselyn toteuttamiseen. Entä miten työelämän asiantuntijat haluavat itse työskennellä tulevaisuudessa? 

Jokaisen työpaikan tulee pian suunnitella, miten työt järjestetään koronan jälkeisessä työelämässä. Ennen linjausten tekemistä on tärkeää kuulla henkilöstöä, sillä odotukset koronan jälkeisestä työelämästä vaihtelevat. Toisten kotona on työrauha ja sähköpöytä, toisilla häiriötekijöitä ja huono ergonomia. Läsnätyötä tekevillä työpaikoilla korostuu myös turvallisuusnäkökulma. Ratkaisuja kannattaa pyrkiä tekemään nykyistä pandemiaa ja sen muuttuvia tartuntatilanteita pidemmälle.

– Suosittelen lämpimästi, että koko organisaatio osallistetaan mukaan suunnitteluun. Kuuntelemalla aidosti työntekijöitä voidaan päästä lopputulokseen, joka joustaa erilaisten työskentelyolosuhteiden ja elämäntilanteiden mukaan, sanoo kehittämispäällikkö Inka Korhonen Työterveyslaitoksesta.

Hän oli toteuttamassa huhtikuussa henkilöstökyselyä. Työterveyslaitos sai kyselyllä kattavan kuvan siitä, millaisia tarpeita eri yksiköissä on. Tiimikohtaisesti lähdetään suunnittelemaan toimintatapoja, jotka turvaavat työn tekemisen mielekkyyden ja työn imun.

Johtamista, tiloja, yhteisöllisyyttä ja työturvallisuutta käsittelevä kyselypohja on nyt vapaasti ladattavissa, jotta organisaatiot voivat muokata sitä omiin tarpeisiinsa sopivan.

– Tämä on keskustelu, joka kaikkien työpaikkojen pitää käydä pian. Osa työpaikoista on jo tehnyt suunnitelmia, mutta toisissa vielä odotellaan. Työelämässä tarvitaan nyt yhteistyötä ja innovatiivisuutta, jotta kaikkialla saadaan korona-ajan opit käytäntöön ja pyörät pyörimässä. Siitä alkaa paluu tulevaisuuden työelämään, sanoo Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula.

– Ensi syksy tulee olemaan ainutlaatuinen liukumapinta joko vakiinnuttaa työyhteisön toiminta uudelle tasolle ja parantaa sitä. Vaihtoehtona on liukua takaisin menneeseen, Koivula muistuttaa.

Mikä saa henkilöstösi tulemaan toimistolle?

– Kukaan ei halua tulla toimistolle perjantaisin, Inka Korhonen kiteyttää etä- ja hybridityötä tekevien toiveet.

Työterveyslaitoksen työntekijöistä valtaosa vastaajista arvioi tulevansa toimistolle työskentelemään 1–3 päivänä viikossa. Suosituin toimistopäivä on tiistai. Vain 8 % työntekijöistä haluaisi tehdä tulevaisuudessa pelkästään läsnätyötä.

Organisaatioiden onkin syytä miettiä, mitkä tekijät saavat jatkossa tulemaan toimistolle, jos se ei ole töiden tekemisen kannalta välttämätöntä.

– Meidän henkilöstömme arvostaa läsnätyössä eniten yhteisöllisyyttä eli esimerkiksi yhteisiä lounaita ja rentoja kohtaamisia. Myös yhdessä kehittäminen sekä tarvittavat tilat ja laitteet saavat tulemaan toimistolle, Inka Korhonen sanoo.

Jokaisella hybridityötä tekevällä työpaikalla kannattaakin kysyä henkilöstöltä, mitkä ovat oman toimitilan vetovoimatekijät – ja mitkä eivät. Esimerkiksi sijainnilla ei välttämättä ole niin suuri merkitys kuin ennen.

Miten työelämän asiantuntijat haluavat itse työskennellä tulevaisuudessa?

Työterveyslaitoksen asiantuntijat nostavat esiin kolme kuumaa kysymystä, joita työpaikoilla tulee keskustella: kokouskäytännöt, nimetyt työpisteet ja yhteistyökumppanien toimintatavat.

Mitä jos valtaosaa kokouksista ei jatkossa järjestetä kasvokkain, vaikka siihen olisi mahdollisuus?

– Tärkeä kysymys on, mihin käytämme yhteisen aikamme. Mielestäni sitä ei kannata käyttää kokouksiin, joissa on tarkka agenda. Uusia ideoita viriää yllättävissä ja ei-niin aikataulutetuissa kohtaamisissa, joten esimerkiksi tiimipäiviä haluan järjestää muutaman kerran vuodessa, sanoo Päivi Husman, joka johtaa hyppäys digiin -yksikköä.

Tarvitsemmeko todella työpaikalla omaa työpistettä tai omaa työhuonetta?

– Ajattelin pitkään, että minulla pitää olla nimetty työhuone tai ainakin työpiste. Nyt olen huomannut, että voisin toimia ilmankin. Riittää, että toimistolta löytyy riittävästi tiloja, jossa voi puhua luottamuksellisia keskusteluja, sanoo työturvallisuus-yksikön johtaja Tommi Alanko.

Miten sovitamme yhteen eri organisaatioiden ja asiakkaiden tarpeet?

– Olemme työpaikoilla vahvasti kytköksissä myös siihen, miten yhteistyökumppanimme tai asiakkaamme haluavat toimia. Me esimerkiksi kuuntelemme nyt tarkalla korvalla sitä, mitkä koulutukset halutaan jatkossakin käydä verkkokoulutuksina, sanoo Marja Tuomainen, joka johtaa Akatemia-yksikköä.

Ennakkokutsu Paluu tulevaisuuteen -mediainfoon

Työterveyslaitos järjestää tiistaina 1.6. klo 10–11 verkkoinfon, jossa syvennytään tarkemmin koronan jälkeiseen työelämään. Mitä työntekijät haluavat? Entä työnantajat? Miten työtapoja on kehitettävä, jotta yhteistyö toimiston ja etätyöpisteiden kesken sujuu? Mitkä asiat korostuvat työpaikalle kaipuussa –  ja toisaalta, millä saadaan etätöihin tottunutta henkilöstöä tarpeen mukaan motivoituneena aamuruuhkiin, kun loppukesän työpaikan kahvihetkien uutuudenviehätys on haihtunut? Kutsu verkkoinfoon tulossa. Lisätiedot: Juha.Hietanen@ttl.fi.

Työterveyslaitoksen hybridi-, etä- ja läsnätyö -kysely

  • Työterveyslaitos toteutti huhti-toukokuussa 2021 hybridi-, etä-, ja läsnätyökyselyn, jossa selvitettiin, miten henkilöstö haluaa tehdä töitä tulevaisuudessa.
  • Kyselyn vastaajista 73 % on pääasiallisesti etätyössä, 11 % pääasiallisesti läsnätyössä ja 16 % hybridityössä (etä- ja läsnätyö). Vastaajia oli yhteensä 348 eli noin 70 % henkilöstöstä.
  • Kyselypohja on liitteenä, ja sitä voi hyödyntää oman organisaation osallistamisessa.

Lisätiedot

  • Inka Korhonen, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos, puh. 050 433 6440, sukunimi@ttl.fi
  • Antti Koivula, pääjohtaja, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2340

Mediapalvelut

Päivi Lehtomurto, mediaviestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. +358 50 4156 309
paivi.lehtomurto@ttl.fi

Juha Hietanen, mediaviestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. +358 50 477 32 67
juha.hietanen@ttl.fi

Aineistopankki & asiantuntijamme: Medialle - Työterveyslaitos (ttl.fi)

Hyvinvointia työstä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on noin 500.

Tietoa meistä: www.ttl.fi  Sosiaalinen media: @tyoterveys Twitter | Facebook | Linkedin

Avainsanat:

Lainaukset

Suosittelen lämpimästi, että koko organisaatio osallistetaan mukaan suunnitteluun. Kuuntelemalla aidosti työntekijöitä voidaan päästä lopputulokseen, joka joustaa erilaisten työskentelyolosuhteiden ja elämäntilanteiden mukaan.
Inka Korhonen