Sisäilmaongelmien ratkaiseminen onnistuu useimmilla työpaikoilla

Report this content

Työterveyspäivät 13.–14.9.2016 Tampere, tiedote 47/2016, 13.9.2016     

Sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat harmittavan yleisiä, mutta useimmiten ratkaistavissa. Työpaikalla ongelmiin kannattaa varautua jo ennen kuin niitä ilmenee, niin ratkaiseminen sujuu helpommin. Sisäilmaryhmän perustaminen on toimivaksi todettu käytäntö. Sisäilmaryhmään kuuluvat työntekijöiden, kiinteistöhuollon ja työterveyshuollon edustajat sekä esimies, työsuojelupäällikkö ja valtuutettu.

Ratkaisuja ja menetelmiä sisäilmaongelmiin esitellään 14.9. Työterveyspäivillä Tampereella Seminaarissa 5 klo 10.30 – 12.00 Asennetta työpaikan kehittämiseen.

      Kun sisäilmaryhmässä sovitaan toimijoiden välisistä rooleista ja yhteisistä pelisäännöistä, on työpaikalla toimintamalli hankalampiinkin sisäilma-ongelmiin valmiina, kertoo vanhempi asiantuntija Katja Tähtinen Työterveyslaitoksesta.

      Sisäympäristöön liittyvät asiat tulevat tutuksi ja ongelmien ratkaisemisesta tulee arkipäivän toimintaa. Keskeistä on avoin viestintä.

Joskus sisäilmaongelmat kärjistyvät ja tunnelma kiristyy. Silloin tilanteen selvittämiseen saatetaan tarvita ulkopuolista asiantuntijaa. Varsinkin terveysriskeistä viestiminen vaatii ammattitaitoa.

Sisäilmaongelmia voidaan ehkäistä mm. rakennuksen hyvällä kunnossapidolla

Työterveyslaitos on koonnut vinkkejä ja faktoja sisäilmaongelmien ehkäisyyn

  1. Hoida rakennuksen kuntoa ja korjaa viat heti. Kiinteistönomistaja vastaa rakennuksen ylläpidosta ja korjaamisesta.
  2. Tunnista ja ratkaise ongelmat. Ongelmien taustalla on usein rakenteiden liiallinen kosteus ja ilmanvaihdon puutteet.
  3. Selvitä koetut haitat ja oireet. Kosteus- ja homevauriot voivat lisätä hengitystieoireita ja astmaa, mutta eivät muita sairauksia. Haitat ja oireilut ovat usein ohimeneviä.
  4. Arvioi aina kokonaisuus. Tilojen käyttäjien kokemukset pitää arvioida yhdessä teknisten selvitystulosten kanssa. Käyttäjien kokemuksiin vaikuttavat rakennuksen ominaisuuksien lisäksi psykososiaalinen kuormitus, huolestuneisuus, pelot, työilmapiiri ja yksilölliset tekijät.
  5. Ratkaise ongelmat yhteistyössä. Sisäilmaongelmien ratkaiseminen kuuluu ensisijaisesti työnantajalle ja kiinteistön omistajalle, mutta myös henkilöstön, työsuojelun ja työterveyshuollon edustajilla oma roolinsa ja tehtävät.
  6. Viesti usein ja avoimesti. Avoin viestintä poistaa turhia huolia, lisää luottamusta ja helpottaa ratkaisun löytymistä. Viestintä kannattaa miettiä etukäteen.
  7. Toimi ennakoivasti myös sisäilmaryhmässä. Sisäilmaryhmä kokoaa sisäilmaongelman osapuolet saman pöydän ääreen. Ryhmä ei ole pelkästään ongelmatilanteiden käsittelyä varten vaan myös ennakoivan toiminnan koordinoija.

Sisäilmaryhmän toimijoiden rooleihin ja tehtäviin voi tutustua tarkemmin täällä (pdf esite) ja Tietokortissa Sisäilmaongelmien ratkaisun toimintamalli.

Tutustu myös muihin ohjeisiin, ratkaisuihin ja menetelmiimme verkossa.

Sisäilma ja sisäympäristö
Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen 

Lisätietoja

vanhempi asiantuntija Katja Tähtinen, Työterveyslaitos puh. 043 8255468, katja.tahtinen[at]ttl.fi

ylilääkäri Jari Latvala, Työterveyslaitos puh. 046 8505083[at]ttl.fi 

www.ttl.fi/tyoterveyspaivat  www.eurosafety.fi, www.tyohyvinvointimessut.fi, www.logistiikkamessut.fi
Some: #resilienssi #ttpaivat, #EuroSafety, #Logistiikka
Twitter: @TampereenMessut, @ttpaivat, @tyoterveys
Facebook: facebook.com/tyoterveyslaitos 
, facebook.com/tampereenmessut,


Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit