Sote-alalla arvostetaan valmentavaa johtamista

Report this content

Tiedote 35/2020, 7.10.2020

Sote-alalla esihenkilöt saavat positiivista palautetta johtamisestaan, selviää  Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselystä. Kyselyyn on vastannut yli 20 000 sote-alan työntekijää. Työhyvinvointikyselyn data on julkaistu Työterveyslaitoksen Työelämätietopalvelussa vapaasti kaikkien saataville.

Yksi Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn osa-alueista on johtaminen ja esimiestyö. Osa-alueessa on selvitetty muun muassa esimiesten johtamistapaa sekä henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työssä tapahtuviin muutoksiin.

Mitä kuuluu? -kyselyn vastaajat yhdeksästä eri sote-organisaatiosta ovat pääpiirteittäin tyytyväisiä esihenkilöiden johtamistapaan. Kyselyn tuloksista selviää, että valtaosa työntekijöistä pitää esihenkilön johtamistapaa oikeudenmukaisena ja valmentavana.

– Esihenkilöiden valmentava ja oikeudenmukainen johtamistapa on yksi sote-ammattilaisten työn voimavaratekijöistä, ja sen merkitys korostuu sote-alan kuormittavassa arjessa, toteaa erityisasiantuntija Risto Nikunlaakso Työterveyslaitoksesta.

Useampana vuonna toteutetun kyselyn data on nyt julkaistu Työelämätieto-palvelussa kaikkien vapaasti tarkasteltavaksi. Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -työhyvinvointikysely on suunnattu sote-kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien henkilöstölle. Kyselyä on toteutettu vuosittain vuodesta 2018 alkaen. Uusimmassa kyselyssä, vuonna 2019 organisaatioita oli mukana yhdeksän  ja vastaajia noin 21 000. Kokemukset esimiestyöstä ja vaikutusmahdollisuuksista työssä tapahtuviin muutoksiin ovat yksi kyselyn osa-alueista.

Linkit Työelämätietoon

Mitä kuuluu? -kyselyn asiantuntijan analyysi: Valmentava johtaminen saa kiitosta sote-alalla, Risto Nikunlaakso  

https://www.tyoelamatieto.fi/#/fi/articles/analysisHealthcareAndSocialWelfareManagement

Mitä kuuluu? -kyselyn data

 https://www.tyoelamatieto.fi/#/fi/dashboards/healthcare-and-social-welfare-management

Lisätietoja:

Mitä kuuluu? -kysely: Risto Nikunlaakso, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, risto.nikunlaakso@ttl.fi, puh. 040 742 7944

Työelämätieto-palvelu: Pekka Varje, tutkija, Työterveyslaitos, Pekka.Varje@ttl.fi, puh. 050 576 8236

Työelämätieto on Työterveyslaitoksen tuottama palvelu, joka kokoaa työelämädataa eri lähteistä ja tarjoaa sen avoimesti käyttöön. Työelämätieto -verkkosivusto tarjoaa alustan, jonka kautta asiantuntijat, media, työelämänkehittäjät ja muut työelämätietoa hyödyntävät tahot saavat käyttöönsä ajantasaisen ja luotettavan tiedon suomalaisesta työelämästä.

www.tyoelamatieto.fi  

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia