Sote-työssä palautuminen kannattaa aloittaa jo työpäivän aikana

Report this content

Työterveyslaitos on koonnut kattavan keinovalikoiman sote-alan yrittäjien ja työntekijöiden työn kuormitustekijöiden hallintaan. Pötki pitkälle! -suositukset lähtevät siitä oivalluksesta, että palautumisen voi aloittaa jo työpäivän aikana. Hyvät keinot ovat tarpeen, sillä sote-alan monipuoliset tehtävät kuormittavat tekijöitään lukuisin eri tavoin.  

Mediatiedote 24.3.

 

Suositusten kehittämiseen ovat osallistuneet myös sosiaali- ja terveysalan yrittäjät ja yhteistyötahot, joten vinkit perustuvat tutkimustiedon lisäksi käytännön kokemuksiin. Tavoitteena on lievittää fyysistä, psykososiaalista, kognitiivista ja eettistä kuormitusta. Tuloksena on asiantuntijatietoon ja käytännön ratkaisuihin perustuva tietopaketti.  


Fyysisen kuormituksen hallinta alkaa tunnistamisesta

Työn fyysisiin kuormitustekijöihin voidaan vaikuttaa turvallisilla työtavoilla, toimivilla työaikajärjestelyillä, esteettömillä työtilaratkaisuilla sekä erilaisilla työ- ja apuvälineillä. Tietopaketti kysymyksineen auttaa tunnistamaan kuormitustekijöitä.  

– Kuormituksen vähentäminen onnistuu esimerkiksi tauottamalla paikoillaan oloa, istumisen ja seisomisen vuorottelulla ja säännöllisillä tauoilla. Työn sujuvuutta voidaan useimmiten helpottaa toimivilla työjärjestelyillä sekä turvallisella ja esteettömällä työympäristöllä, sanoo erikoistutkija Erja Sormunen Työterveyslaitoksesta. – Fyysisesti monipuolinen ja vaihteleva työ kaikkiaan ylläpitää ja edistää terveyttä.  

Pötki pitkälle! -suosituksista löytyy laajemmin tietoa ergonomian keinoista työkuormituksen keventämiseksi.

Stressi kuriin aivotyön keinoin  

Sote-alalla tehdään päivittäin aivotyötä eli ongelmanratkaisu, tiedolla työskentely ja tiedonkäsittelyn vaatimukset ovat arkipäivää. Stressin välttämiseksi kannattaa tukeutua työn voimavaroihin, kuten uusien asioiden oppimiseen. Tietopankki antaa eväitä muun muassa häiriöiden, keskeytysten ja tietotulvan välttämiseen.  

– Olennaista on pitää työmäärä kohtuullisena. Erityyppiset työt on syytä järjestää niin, että vaativat työtehtävät pystyy tekemään virkeänä. Kerrallaan kannattaa tehdä vain yhtä asiaa ja välttää keskeytyksiä luomalla keskittymistä vaativalle työlle rauhallinen työympäristö, muistuttaa työterveyspsykologi Johanna Välimäki Työterveyslaitoksesta.  

Pötki pitkälle! -suositukset antavat lukuisia vinkkejä stressinhallintaan. Erilaisilla harjoitteilla on mahdollista vähentää niin stressiä kuin stressioireita.  

Tunteetkin voi kääntää voimavaraksi  

Työhön vaikuttavat myös tunteet. Tietopankissa käydään läpi erilaisia psykososiaalisia tekijöitä ja avataan sitä, miten psyykkiset, sosiaaliset ja eettiset kuormitustekijät voivat olla käännettävissä voimavaroiksi.  

Apua on usein omien vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisesta. Tärkeitä tekijöitä ovat myös innostava ja merkityksellinen työ, kirkkaat tavoitteet ja vastuut sekä oikeudenmukainen palaute. Myös omia ja työpaikan arvoja sekä ydintehtäviä kannattaa pohtia. Eettisesti kestävällä pohjalla tehtävä työ antaa tyydytystä tekijälleen.  

Palautuminen on monen tekijän summa  

Työkyvyn edistämisessä on olennaista, että työstä palautuminen aloitetaan jo työpäivän aikana. Pötki pitkälle! -suositukset muistuttavat työn tauottamisen tärkeydestä. Tauolle sopii esimerkiksi taukojumppa tai lyhyt kävelylenkki.  

Työpäivän jälkeen työstä irrottautumista edistävät työstä poikkeavien asioiden tekeminen, riittävä uni ja harrastukset. Hyvinvointia ja palautumista tukee myös terveellinen ravitsemus välipaloineen.  

Tutustu Pötki pitkälle! -suosituksiin:

www.ttl.fi/potkipitkalle


Suosituksista järjestetään maksuton webinaari 20.4.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu  

 

Lisätietoja:  

Erja Sormunen, erikoistutkija, 043 824 1344, erja.sormunen@ttl.fi  

Johanna Välimäki, työterveyspsykologi, 043 474 3179, johanna.valimaki@ttl.fi  

 


 Mediapalvelut

Juha Hietanen, mediaviestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. +358 50 477 32 67
juha.hietanen[at]ttl.fi

Päivi Lehtomurto, mediaviestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. +358 50 4156 309
paivi.lehtomurto[at]ttl.fi

Aineistopankki & asiantuntijamme: Medialle - Työterveyslaitos (ttl.fi)

Hyvinvointia työstä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on noin 500.

Tietoa meistä: www.ttl.fi  Sosiaalinen media: @tyoterveys Twitter | Facebook | Linkedin

Avainsanat: