Tutkimus: Kosteusvauriorakennuksiin liittyvälle astmalle ei löytynyt erityistä geeniprofiilia

Report this content

Rakennusten kosteusvaurioihin on liitetty lisääntynyt hengitystieoireiden ja astman riski. Työterveyslaitoksen, Helsingin yliopiston ja HUSin tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko kosteusvauriorakennukseen liittyvistä astmoista tunnistaa erityinen geeniprofiili. Tutkimuksessa kosteusvaurioon liittyvää astmaa sairastavilta ei löytynyt erityistä geeniprofiilia, joka erottuisi terveiden henkilöiden geeniprofiileista. Sen sijaan tutkimukseen osallistuneiden ympäristöherkkien geeniprofiili erottui selvästi muista ryhmistä.

Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja HUS tiedottavat 13.10.2021 klo 8    

Tutkimukseen osallistui 88 tupakoimatonta naista, joilla oli todettu aikuisiällä kehittynyt astma tai ympäristöherkkyys, sekä terveitä verrokkihenkilöitä. Osalla astman kehittyminen ja oireet liittyivät kosteusvauriorakennuksiin. Tutkimuksessa verrattiin ryhmien geeniprofiileja (RNA-merkkiaineprofiileja) toisiinsa. Merkkiaineprofiilit tunnistettiin nenän limakalvolta ja veren valkosoluista moderneilla biolääketieteen menetelmillä.

Ympäristöherkät haluttiin ottaa mukaan tutkimukseen, koska ympäristöherkillä voi olla samantyyppistä pitkittyvää sisäilmaan liittyvää oireilua kuin astmapotilailla ja astmapotilaissa on enemmän ympäristöherkkiä kuin väestössä keskimäärin. Ympäristöherkät henkilöt saavat erilaisia oireita ympäristöissä, jotka eivät suurimmalle osalle ihmisistä aiheuta oireita. Nämä oireet eivät selity ympäristötekijöiden vaikutuksilla.

Kosteusvaurioihin liittyvästä astmasta ei löytynyt erityistä geeniprofiilia, mutta ympäristöherkkyydestä löytyi

Astmapotilailla, joiden astman kehittyminen ja oireilu liittyi kosteusvaurioon, ei todettu erityistä merkkiaineprofiilia, joka erottaisi sen muista ryhmistä.

– Yllättävä löytö tutkimuksessa oli, että ympäristöherkkyyspotilaiden merkkiaineprofiili erottui muista ryhmistä, kertoo professori Harri Alenius Helsingin yliopistosta.

Ympäristöherkkyyspotilaiden veren valkosolujen geenien toiminnan muutokset erottuivat selvästi terveistä verrokeista. On mahdollista, että nämä immuunivasteeseen liittyvät muutokset ovat yhteydessä elimistön krooniseen stressiin ja psykososiaaliseen kuormitukseen.

Kosteusvaurioihin liittyvää astmaa sairastavien ja ympäristöherkkien geeniprofiileista löytyi jonkin verran samankaltaisuutta

Vaikka kosteusvaurioihin liittyvää astmaa sairastavilta ei löytynyt erityistä geeniprofiilia, niin verrattaessa kosteusvaurioon liittyvää astmaa sairastavien ja ympäristöherkkien geeniprofiileja toisiinsa, niistä löydettiin kuitenkin samoja piirteitä.

– Samankaltaisuus kosteusvaurioon liittyvää astmaa sairastavien ja ympäristöherkkien geeniprofiilissa viittaa siihen, että oireilun taustalla voi olla yhteisiä mekanismeja, sanoo ylilääkäri Hille Suojalehto Työterveyslaitoksesta.

– Tämä löydös tuo lisää ymmärrystä pitkittyneen sisäilmaoireilun mekanismeista. Koska pitkittyvä oireilu voi heikentää merkittävästi työ- ja toimintakykyä, on tärkeää tunnistaa taustalla vaikuttavat tekijät, jotta hoitokeinoja voidaan kehittää, painottaa Suojalehto.
 

Sisäilmaoireilu: kosteusvaurioon liittyvän astman ja ympäristöherkkyyden bioprofiilit -tutkimus

  • Työterveyslaitoksen, Helsingin yliopiston ja HUSin tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa rakennusten kosteus- ja homevaurioihin liittyvän astman ja ympäristöherkkyyden RNA-merkkiaineprofiileja. Merkkiaineprofiilit vaihtelevat elimistön terveyteen ja sairauteen liittyvien biologisten toimintojen mukaan.
  • Nenän limakalvosta ja veren valkosoluista otetut näytteet tutkittiin tuhansien biomolekyylien tehoseulontaan perustuvilla moderneilla biolääketieteen menetelmillä.
  • Tutkimukseen osallistui 88 tupakoimatonta naista, joilla oli todettu aikuisiällä kehittynyt astma tai ympäristöherkkyys, sekä terveitä verrokkihenkilöitä.
  • Astmapotilaat jaettiin oireilun ja rakennusteknisten selvitysten perusteella kolmeen ryhmään: niihin, joiden astman kehittyminen ja oireilu liittyi todettuun rakennuksen kosteus- ja homevaurioon, niihin, joilla yhteyttä rakennuksiin ei ollut, ja niihin, joilla tätä yhteyttä pidettiin mahdollisena, mutta osoitusta rakennusten vaurioista ei ollut.
  • Kosteusvaurioihin liittyvää erityistä merkkiaineprofiilia ei löytynyt, mutta ympäristöherkkyyspotilaiden merkkiaineprofiili erottui muista ryhmistä.
  • Tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu International Journal of Molecular Science -tiedejulkaisussa (IJMS) lokakuussa 2021. Artikkeli: Transcriptomic Profiling of Adult-Onset Asthma Related to Damp and Moldy Buildings and Idiopathic Environmental Intolerance
 

Lisätiedot

  • Hille Suojalehto, ylilääkäri, Työterveyslaitos, hille.suojalehto[at]ttl.fi, p. 043 820 0363
  • Harri Alenius, professori, Helsingin yliopisto, harri.alenius[at]helsinki.fi, p. 050 448 9526

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914
kristiina.kulha@ttl.fi

Aineistopankki & asiantuntijamme: Medialle - Työterveyslaitos (ttl.fi)

Hyvinvointia työstä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on noin 500.

Tietoa meistä: www.ttl.fi  Sosiaalinen media: @tyoterveys Twitter | Facebook | Linkedin

Avainsanat: