Työpaikat tarvitsevat lisää ohjaajaosaamista, jotta opiskelijoiden siirtyminen työelämään onnistuisi

Report this content

Ammatillisen koulutuksen uudistus tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Uusi koulutus sisältää aiempaa enemmän työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Jotta tavoite työssä oppimisesta toteutuisi, tarvitaan työpaikoille lisää osaamista ja resursseja opiskelijoiden ohjaamiseen, osoittaa Työterveyslaitoksen selvitys. Myös yhteistyö työpaikkojen ja oppilaitosten välillä vaatii kehittämistä.

Tiedote 12/2019, 14.3.2019

– Tuen tarvetta nähtiin erityisesti eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden ohjauksessa. Myös työskentelyä koskevan palautteen antamiseen ja osaamisen arviointiin tarvittiin apua, kertoo erikoistutkija Auli Airila Työterveyslaitoksesta.

Kehitettävää oli myös siinä, miten työpaikalla tapahtuvan oppimisen vastuut ja tehtävät on dokumentoitu tai millaisia materiaaleja työyhteisöillä on käytössä ohjauksen tueksi.

Uudistusta ei tunneta riittävästi

Moni kyselyyn vastannut koki, ettei hänellä ole riittävästi tietoa ammatillisen koulutuksen uudistuksesta, sen vaikutuksesta omaan työhön tai rooliin opiskelijoiden ohjaamisessa.

Vain noin joka kymmenes vastaaja oli sitä mieltä, että oma työpaikka on valmistautunut hyvin ammatillisen koulutuksen uudistukseen tai että henkilöstön valmiuksia ja resursseja uudistuksen liittyen on pohdittu.

Työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyössä on kehitettävää

Kyselyssä selvitettiin myös työpaikan toimijoiden näkemyksiä yhteistyöstä oppilaitosten kanssa. Noin 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että yhteistyö sujuu hyvin. Noin kolmannes koki, että työpaikka saa tarvittaessa tukea ammatilliselta oppilaitokselta opiskelijoiden ohjaamiseen, mutta vain vajaan viidenneksen mielestä ammatillinen opettaja on riittävästi läsnä työpaikalla.

–  Työpaikan ja oppilaitoksen toimiva yhteistyö on keskeinen edellytys opiskelijoiden sujuville siirtymille, myös työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kannalta. Yhteistyön kehittämiseen kannattaa panostaa, korostaa Airila.

Ratkaisuja on olemassa

Selvitys tuotti paljon tietoa siitä, minkälaista tukea työpaikalla ja oppilaitoksissa tarvitaan ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ammattitaitoa yhdessä -hanke tarjoaa osaltaan ratkaisuja haasteisiin.

- Muutospajoissa ohjaamme työpaikkoja ja oppilaitoksia kehittämään yhteistyötään, kertoo erityisasiantuntija Anna-Leena Kurki Työterveyslaitoksesta.  

Pajoissa tuotetaan kehittämiskokeiluja, uudenlaisia ohjaamisen ja yhteistyön toimintatapoja, jotka hyödyntävät sekä työpaikkoja että oppilaitoksia ja opiskelijoita.

– Muutospajojen tavoitteena on vahvistaa työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyötä, sekä vahvistaa opiskelijoiden työssä tapahtuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä, jatkaa Kurki.

Lisäksi tutkimme Muutospajamenetelmän vaikutuksia, ja tuotamme tietoa siitä, miten menetelmä tukee työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistä kehittämistä. 

Myös Työterveyslaitoksen Askeleet ammattilaiseksi -ohjausmenetelmä on hyvä työkalu työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen, toteaa Työterveyslaitoksen tutkija Mikko Nykänen. Toimintamalli on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, esimiehille ja ammatillisten oppilaitosten opettajille. Menetelmä tukee opiskelijan työelämävalmiuksien ja työhyvinvoinnin kehittymistä. Työhyvinvointia tukevasta ohjauksesta hyötyy koko työyhteisö.

Opettajan ja työpaikkaohjaajan opas sekä opiskelijan oppimispäiväkirja ovat maksutta saatavilla osoitteesta www.julkari.fi

Lataa opas

Lataa oppimispäiväkirja

Ammattitaitoa yhdessä -verkkosivut ja päätulokset

Selvitys tehtiin osana ”Ammattitaitoa yhdessä – työyhteisöt ja oppilaitokset tukemassa ammattiin oppijan sujuvia siirtymiä -hanketta”. Syksyllä 2018 tehtyyn sähköiseen kyselyyn vastasi 501 henkilöä (50,2% naisia). Hankkeen tavoitteena on lisätä työpaikkojen valmiuksia nuorten ohjaamiseen työssä sekä kehittää työpaikkojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen uudistuessa. Hanke on Työterveyslaitoksen, Työväen Sivistysliiton, Kiipulasäätiön, Palvelualojen ammattiliitto PAM:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Teollisuusliiton yhteishanke. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lisätietoja

Erikoistutkija Auli Airila, Työterveyslaitos, p. 043 824 5472, auli.airila@ttl.fi

Erityisasiantuntija Anna-Leena Kurki, Työterveyslaitos, p. 043 824 4262, anna-leena.kurki@ttl.fi

Tutkija Mikko Nykänen, Työterveyslaitos, p. 043 824 1345, mikko.nykanen@ttl.fi

Tutustu myös

Ammatillisen koulutuksen uudistus 1.1.2018 alkaen #Amisreformi (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

https://minedu.fi/amisreformi

#uusiamis #amisreformi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 550. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia