Työsuojelutehtävissä kaivataan osaamisen vahvistamista ja perehdytystä

Report this content

Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus tiedottavat 25.6.2019, Tiedote 35/2019

Työsuojeluhenkilöstö arvioi, että omaa osaamista olisi tarpeen vahvistaa työkyvyn seurannan ja työturvallisuuden mittareiden osalta. Myös kielitaitoon ja sosiaalisen median käyttötaitoihin kaivattiin vahvistusta. Tämä käy ilmi Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen tekemästä työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatusta Työsuojelupaneelista.

”Oppia ikä kaikki,” sanotaan ja tuoreen kyselytutkimuksen mukaan näyttäisi vanha sanonta pitävän paikkaansa. Seitsemän kymmenestä (71 %) työsuojeluvaltuutetuista ja yli puolet (58 %) työsuojelupäälliköistä koki tarvitsevansa oman osaamisen vahvistamista tehtävänsä hoitamiseksi. Osaamisvajeita koettiin erityisesti työturvallisuuden seurannan ja mittareiden sekä työkyvyn hallinnan ja varhaisen tuen osa-alueilla. Sen sijaan työsuojelutehtävät ja -vastuut sekä työn vaarojen selvittäminen ja arviointi koettiin osattavan riittävästi.

Avovastauksissa mainittiin, että työsuojelun perusasiat ja työpaikan tunteminen ovat hallussa. Vastaajat kertoivat olevansa helposti lähestyttäviä, toimeen tarttuvia ja yhteistyökykyisiä työsuojelun tukihenkilöitä ja asiantuntijoita. Osaamisen vahvistamista kaivattiin kuormituksen arviointiin ja hallintaan, työpaikan ristiriitatilanteiden käsittelyyn sekä kemikaali- ja koneturvallisuuteen.

– Vaikuttaa siltä, että työsuojelun toimintakenttä työpaikalla on laaja ja moniulotteinen, mutta työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut ovat vihkiytyneitä tehtäväänsä ja valmiita kehittämään osaamistaan tarpeen mukaan, toteaa erityisasiantuntija Hanna Uusitalo Työterveyslaitoksesta.

Parhaiten oppii yhteisissä tapaamisissa ja keskusteluissa

Yhteiset tapaamiset ja keskustelut, yhdessä oppiminen sekä ulkopuolinen koulutus ja konsultointi koettiin parhaiksi tavoiksi kehittää omaa työsuojeluosaamista. Valtaosa työsuojeluhenkilöstöstä käytti osaamisen kehittämiseen 1–6 tuntia kuukaudessa.

Osaamisen kehittämistä hankaloittavat työsuojelun arvostuksen puute, esimiesten sitoutumattomuus työsuojeluun sekä työpaikan hajautuneisuus maantieteellisesti tai toiminnoittain.

Työsuojeluosaamisen levittäminen työpaikalla ei aina helppoa

Työsuojeluhenkilöstöstä puolet arvioi, että työsuojelutiedon ja -osaamisen levittäminen työpaikalla koko organisaatiota hyödyntäväksi osaamiseksi on vaikeaa.

Parhaimmiksi tavoiksi laajentaa työpaikan työsuojeluosaamista koettiin työsuojelutoimikunnan kokoukset, epäviralliset tapaamiset ja keskustelut, tehtäväkohtaiset ohjeet sekä sähköinen viestintä, kuten intra ja info-taulut. 

– Avovastauksissa tuli hyvin esille, että työsuojelutoimijoilla on paljon tehtävää. Harva pystyy käyttämään riittävästi aikaa tehtävän kunnolliseen hoitamiseen ja panostamaan osaamisen kehittämiseen. Myös työsuojelutiedon ja -osaamisen siirtymiseen työsuojelutehtävissä aloittaville olisi syytä työpaikoilla panostaa, toteaa asiantuntija Kerttuli Harjanne Työturvallisuuskeskuksesta.

Työsuojelupaneeli on Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen 12 kertaa vuodessa toteuttama kyselytutkimus työsuojeluhenkilöstölle. Paneelissa kerätään tietoja työpaikoilla näkyvistä työsuojelun tarpeista sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista arjen työhön. Tuorein kysely tehtiin toukokuussa 2019. Kysely lähetettiin 3352:lle. Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle työsuojeluvaltuutetulle ja -päällikölle, joista kyselyyn vastasi 462. Kyselyn vastausprosentti oli n. 14 %. Paneeli antaa tietoa ajankohtaisista teemoista työelämässä.

Lisätietoja

Asiantuntija Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus, p. 040 716 5915, kerttuli.harjanne[at]ttk.fi

Erityisasiantuntija Hanna Uusitalo, Työterveyslaitos, p. 043 824 0034, hanna.uusitalo[at]ttl.fi

Tutustu myös

Työsuojelupaneelin nettisivut ja paneelin tarkemmat tulokset 

www.ttl.fi/tyosuojelupaneeli

 

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, viestinnän asiantuntija
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Vaikuttaa siltä, että työsuojelun toimintakenttä työpaikalla on laaja ja moniulotteinen, mutta työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut ovat vihkiytyneitä tehtäväänsä ja valmiita kehittämään osaamistaan tarpeen mukaan.
erityisasiantuntija Hanna Uusitalo, Työterveyslaitos
Avovastauksissa tuli hyvin esille, että työsuojelutoimijoilla on paljon tehtävää. Harva pystyy käyttämään riittävästi aikaa tehtävän kunnolliseen hoitamiseen ja panostamaan osaamisen kehittämiseen. Myös työsuojelutiedon ja -osaamiseen siirtymiseen työsuojelutehtävissä aloittaville olisi syytä työpaikoilla panostaa.
asiantuntija Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus