Työterveyslaitos: Ehdotus uudeksi työaikalaiksi vastaa pääosin modernin työelämän tarpeisiin

Report this content

TEMin työaikasääntelyä selvittävän työryhmän lakiesitys vastaa pääosin modernin työelämän tarpeisiin, todetaan Työterveyslaitoksen antamassa lausunnossa. Työaikalain soveltamisalaa on selkeytetty ja työaikajoustoja on lisätty varsinkin asiantuntijatyöhön. Sen sijaan esitettyä jaksotyön lisäämistä Työterveyslaitos ei kannata. Jaksotyö on usein hyvin epäsäännöllistä ja palautuminen jää liian vähäiseksi.

Tiedote 38/2017 5.9.2017                                                                                                        

Työaikalakiesitys lisäisi merkittävästi mahdollisuuksia edistää sekä työnantaja- että työntekijälähtöisiä joustoja.

– Asiantuntija- ja tietotyöhön liittyvät uudet elementit kuten joustotyöaika, liukuvan työajan laajentaminen ja työaikapankin käyttö ovat hyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmasta merkittäviä parannuksia nykytilaan, sanoo tutkimusprofessori Mikko Härmä Työterveyslaitoksesta.

– Lisäksi on hyvä, että laissa on säilytetty työaikadirektiiviin perustuvat enimmäistyöaikaa ja vähimmäislepoaikaa koskevat säännökset.

Esitys jaksotyön lisäämisestä on riski työntekijöiden terveydelle

Lakiesityksessä jaksotyön käyttömahdollisuuksia laajennetaan ja ylitöiden teettämistä helpotetaan. Jaksotyössä riittävästä palautumisesta ja levosta annetut määräykset ovat väljät.

– Mielestämme ei ole mitään syytä laajentaa jaksotyötä käyttävien alojen määrää. Sama työ voitaisiin tehdä vuorotyösäännösten puitteissa, jolloin lepoajoista tulee riittävät, muistuttaa Härmä.

– Nykyisin jaksotyötä tehdään esimerkiksi poliisilaitoksessa, tullissa, postissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuljetusalalla, vartiointityössä, meijereissä, hotelleissa ja ravintoloissa.

Ylitöiden teettämiselle pitäisi asettaa kuukausittainen katto

Työterveyslaitos ei kannata ylitöihin liittyvien säännösten väljentämistä. Liialliset ylityöt lisäävät työtapaturmien riskiä ja heikentävät sydänterveyttä, osoittavat tutkimukset.

– Ylitöiden teettämiselle tulisi asettaa kuukausittainen katto, esittää Härmä.

Ehdotuksessa esitetään myös, että työvuoroluettelo voisi olla vain viikon mittainen ja että sen voisi julkaista vain viikkoa ennen vuoron alkamista.

– Tällöin työn ja muun elämän yhteensovittamisen muodostuisi vaikeaksi.

– Ehdotamme työvuoroluettelon minimipituudeksi kolmea viikkoa ja sen julkaisemista vähintään kahta viikkoa ennen työvuoron alkamista, sanoo Härmä. 

Työterveyslaitoksen lausunto

Lisätiedot:

Tutkimusprofessori Mikko Härmä, Työterveyslaitos, p. 040 5442750, mikko.harma [at] ttl.fi

Vanhempi tutkija Annina Ropponen, Työterveyslaitos, p. 043 8251392, annina.ropponen [at] ttl.fi

Vanhempi tutkija Mikael Sallinen, Työterveyslaitos, p. 040 7686956, mikael.sallinen [at] ttl.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Asiantuntija- ja tietotyöhön liittyvät uudet elementit kuten joustotyöaika, liukuvan työajan laajentaminen ja työaikapankin käyttö ovat hyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmasta merkittäviä parannuksia nykytilaan.
tutkimusprofessori Mikko Härmä, Työterveyslaitos