Työterveyslaitos: Työllisyysasteen nousu kiinni osaamisen ja työkyvyn tukemisesta

Report this content

Tiedote 39/2019, julkaistavissa 19.9.2019 klo 9.30

Työllisyysasteen nousu ei ole mahdollista ilman, että osaamisen ja työkyvyn tuki on kunnossa, muistuttaa Työterveyslaitos. Samalla, kun pyritään saamaan aiempaa enemmän ihmisiä työelämään, on estettävä siellä jo olevien luisuminen pois. Siksi työikäisten työkykyä, terveyttä ja osaamista on ennakoitava ja tuettava etenkin digitalisaation tuomissa muutoksissa.

”Kun työllisyysastetta pusketaan ylös, lähtevät työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspoissaolot kasvuun, ellei osaamisen ja työkyvyn tuki ole kunnossa”, sanoo Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula.

Digitalisaatio muuttaa merkittävästi työtehtäviä ja työnjakoa kaikilla toimialoilla ja muutos etenee helposti teknologian ehdoilla. On havaittu, että jos työntekijät pääsevät ajoissa mukaan muutokseen, he voivat itse suunnata työtehtäviään ja kehittää osaamistaan uusille alueille, eikä työelämästä ajauduta pois. 

”Miten pidetään huolta työntekijöiden osaamisesta, työtehtävien mielekkyydestä ja työssä pysymisestä”, kysyy johtava tutkija Eveliina Saari. ”Osaamisen ennakointi ja johtaminen työntekijöitä osallistavalla tavalla on iso haaste sekä työpaikkojen henkilöstöjohdolle että työmarkkinakentälle.” 

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää myös työelämän muokkaamista niin, että osatyökykyisten mahdollisuudet osallistua on otettu huomioon. Noin puolella työikäisistä suomalaisista on jokin sairaus tai vamma, joten mistään marginaali-ilmiöstä ei ole kysymys.

”Yrityksillä ei ole varaa jättää osatyökykyisten osaamista ja työpanosta käyttämättä”, toteaa johtaja Eva Helaskoski Työterveyslaitokselta. ”Työterveyshuollon asema on varmistettava sote-uudistuksessa, jotta se voi hoitaa tehtävänsä ja tukea työssäkäyvien työkykyä. Työelämän ulkopuolella olevien työkyvystä on myös huolehdittava.” 

Yksi lisääntyvä työn tekemisen ja teettämisen tapa on digitaalisilta alustoilta tarjottava työ. Se ei ole enää marginaali-ilmiö, vaan se vyöryy myös perinteisille työpaikoille. 

”Alustoja kannattaa käyttää määrätietoisesti myös keinoina edistää pääsyä työmarkkinoille, parantaa työelämän laatua ja lisätä organisaatioiden ja verkostojen kykyä innovointiin ja vaativaan ongelmanratkaisuun", sanoo johtaja Päivi Husman Työterveyslaitokselta. 

Lisätiedot: 
Pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos, puh. 043 825 0036, antti.koivula[at]ttl.fi 
Johtaja, ylilääkäri Eva Helaskoski, Työterveyslaitos, puh. 046 851 2432, eva.helaskoski[at]ttl.fi 
Johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos, puh. 040 576 1314, paivi.husman[at]ttl.fi  
Johtava tutkija Eveliina Saari, Työterveyslaitos, puh. 040 526 1643, eveliina.saari[at]ttl.fi  

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, viestinnän asiantuntija
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Kun työllisyysastetta pusketaan ylös, lähtevät työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspoissaolot kasvuun, ellei osaamisen ja työkyvyn tuki ole kunnossa
Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula
Osaamisen ennakointi ja johtaminen työntekijöitä osallistavalla tavalla on iso haaste sekä työpaikkojen henkilöstöjohdolle että työmarkkinakentälle.
Johtava tutkija Eveliina Saari, Työterveyslaitos
Yrityksillä ei ole varaa jättää osatyökykyisten osaamista ja työpanosta käyttämättä
Johtaja, ylilääkäri Eva Helaskoski, Työterveyslaitos
Alustoja kannattaa käyttää määrätietoisesti myös keinoina edistää pääsyä työmarkkinoille, parantaa työelämän laatua ja lisätä organisaatioiden ja verkostojen kykyä innovointiin ja vaativaan ongelmanratkaisuun
Johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos