Työterveyslaitos: Uusi koronaohje sote-alalle julkaistu

Report this content

Työterveyslaitoksen uusi koronaohje sosiaali- ja terveydenhuoltoalan (sote) työpaikoille antaa toimintaohjeita työnantajalle covid-19-riskinarvioinnin tueksi. Ohje keskittyy työntekijöiden altistumisen ehkäisyyn, ohjeistukseen altistumis- ja tartuntatilanteissa sekä epäiltäessä ammattitautia. Ohje koskee myös kotihoidon työpaikkoja.

Mediatiedote 18.3.

Työnantajalla on velvollisuus arvioida henkilöstön riski saada koronavirustartunta. Riskien arvioinnissa on huomioitava työn tekemiseen liittyvien riskien lisäksi myös muut tilanteet työpaikalla kuten tauot.  Turvaväleistä on huolehdittava ja kasvomaskien käytön tarve on arvioitava myös taukojen aikana, ja tarvittaessa taukoja voidaan porrastaa.

Sote-tiloissa työskentelee useita eri ammattiryhmiä

Sote-tiloissa liikkuu hoitohenkilökunnan lisäksi monia muitakin työntekijöitä. Työnantajan koronaohjeissa on huomioitava kaikki tiloissa työskentelevät henkilöt kuten sijaiset, opiskelijat, siivoustyöntekijät, kiertävä henkilöstö ja kiinteistöhuolto.Myös asiakkaiden ja vierailijoiden kohtaamiseen liittyvästä ohjeistuksesta on huolehdittava. Tämä vaatii kulkureittien suunnittelua, hyviä opasteita sekä ohjeistusta asiakkaille ja vierailijoille muun  muassa maskien käytöstä ja käsihygieniasta. Pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä vierailijoiden tulosta sovitaan etukäteen ja vierailijoille tiedotetaan välttämättömistä turvajärjestelyistä.

Säännöllinen viestintä on tärkeää

Työpaikan sisäisen viestinnän toimivuus on ensiarvoisen tärkeä varmistaa ja sopia toimintatavoista sekä viestintäkanavasta, jossa jokainen henkilökunnan jäsen voi esittää kysymyksiään tilanteesta tai tehdä ehdotuksia toimintatavoista. Riskien arviointi ja sen perusteella tehtävät toimenpiteet tulee käsitellä yhdessä henkilöstön kanssa säännöllisesti sekä tilanteen muuttuessa.

Altistumistilanne työpaikalla voi johtaa karanteeniin

Jos työpaikalla herää epäily altistumisesta, tartuntatautilääkäri voi tarvittaessa asettaa koronavirukselle altistuneet karanteeniin. Määrätyissä tilanteissa, esim. koronavirustestin tulosta odotettaessa, viranomaiset suosittelevat omaehtoista karanteenia (Ks. THL:n ohje Karanteeni ja eristys). Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, työskenteleekö työntekijä karanteenin tai omaehtoisen karanteenin aikana esimerkiksi etänä. Virallisessa tartuntatautiviranomaisen määräämässä karanteenissa ollessaan työntekijä on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan.
Ks. Kela: Tartuntatautipäiväraha työnantajalle tai työntekijälleKoronavirustartuntatilanteessa työpaikan riskinarviointi tulee päivittää ja tarvittaessa tehostaa suojautumistoimenpiteitä. Työnantajan tulee myös merkitä työssä koronavirukselle altistuneet työntekijät biologisten tekijöiden luetteloon. Ks. AVIn tiedote.

Covid-19 ammattitautina

Mikäli työntekijän on todettu altistuneen koronavirukselle työnteon yhteydessä, voidaan koronaviruksen aiheuttama sairaus korvata ammattitautina. Korvauksen edellytyksenä on, että työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset edellytykset täyttyvät. Tartunnanlähde tulee kartoittaa tartunnanselvityksen avulla.  Lisätietoja Tapaturmavakuutuskeskuksesta Koronaviruksen aiheuttaman sairauden korvaaminen ammattitautina

Ohje laadittu yhdessä sote-alan järjestöjen kanssa

Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat laatineet ohjeen yhdessä sote-alan järjestöjen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin, Tehy ry:n, Hyvinvointiala Hali ry:n, Lääkäriliiton, KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Ohjeen laadinta katsottiin tarpeelliseksi pandemian pitkittyessä ja uusien helpommin tarttuvien virusmuunnosten levitessä. Kun riskinarviointi ja sen edellyttämät toimenpiteet tehdään kaikilla sote-työpaikoilla, ehkäistään niin henkilöstön kuin asiakkaiden tartuntoja.Myös THL on ollut mukana ohjetta kommentoimassa. THL:n sivuilta löytyvät edelleen potilaiden hoitoon ja sote-henkilöstön suojautumiseen liittyvät ohjeet.

Ohje sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle covid-19 riskien arvioinnin tueksi (ttl.fi)

Koronavirusinfektiot: ohjeita sote-ammattilaisille - THL

Työterveyslaitoksen ohje työpaikoille COVID-19 riskinarvioinnin tekemiseen

Työterveyslaitoksen ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi – keinoja psykososiaalisen kuormituksen hallitsemiseen

Lisätiedot:

Pia Perttula, vanhempi tutkija, puh. 043 820 0499, pia.perttula[at]ttl.fi

Tommi Alanko, johtaja, Työturvallisuus, puh. 040 719 2521, tommi.alanko[at]ttl.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914
kristiina.kulha@ttl.fi

Aineistopankki & asiantuntijamme: Medialle - Työterveyslaitos (ttl.fi)

Hyvinvointia työstä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on noin 500.

Tietoa meistä: www.ttl.fi  Sosiaalinen media: @tyoterveys Twitter | Facebook | Linkedin

Avainsanat: