Työterveyslaitos julkaisee ammattikohtaista tietoa työn kuormitustekijöistä ja sairauspoissaoloista

Report this content

Tiedote 42/2019, 7.10.2019

Työterveyslaitos julkaisee Työelämätieto-sivuillaan kaksi uutta työkalua. Työn kuormitustekijöiden aineisto eli kuormitustekijämatriisi kertoo työntekijöiden altistumisesta fyysisille kuormitustekijöille eri ammateissa. Sairauspoissaolot ja työn raskaus -työkalu kuvaa, miten työn fyysinen raskaus on yhteydessä sairauspoissaoloihin. Työkaluja esitellään Työterveyspäivillä 8.-9.10.2019.  

Kuormitustekijämatriisin avulla voidaan vertailla fyysisiä kuormitustekijöitä eri ammateissa. Monet fyysiset kuormitustekijät ovat yhteydessä työkyvyttömyyteen. Kuormitustekijämatriisin avulla voi etsiä haluamansa ammattiryhmän ja tarkastella siinä esiintyviä kuormitustekijöitä sekä suunnitella ehkäiseviä toimenpiteitä.

– Matriisia voi myös hyödyntää työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnissa, toteaa vanhempi tutkija Svetlana Solovieva Työterveyslaitokselta.

Fyysisesti raskas työ yhteydessä sairauspoissaoloihin

Sairauspoissaolot ja työn raskaus -työkalun avulla voi tarkastella fyysisesti raskaan työn yhteyttä sairauspoissaoloihin eri ammattiryhmissä.

– Esimerkiksi yrityksessä tai työterveyshuollossa voidaan katsoa, miten sairauspoissaolot omassa yrityksessä poikkeavat vastaavien ammattien valtakunnallisesta tasosta, kertoo erikoistutkija Taina Leinonen Työterveyslaitokselta.

Tuotepäällikkö Riku Louhimo esittelee Työterveyspäivillä työn kuormituksen työkaluja esimerkkeinä avoimesta tutkimuksesta.

Kuormitustekijämatriisin aineisto perustuu edustavan suomalaisen väestöotoksen haastatteluihin, joissa henkilöiltä on kysytty tärkeimpien fyysisten kuormitustekijöiden esiintymistä heidän työssään. Tiedot on saatu kaikkiaan 401:lle ammatille ja kattavat 90 % kaikista ammattiryhmistä. Tieto on kerätty vuonna 2000. Tietoaineisto sisältää kaikkiaan yhdeksän fyysistä kuormitustekijää.  

Sairauspoissaolot ja työn raskaus -aineisto perustuu laajaan Suomen työikäistä väestöä edustavaan 70 %:n satunnaistotokseen. Rekisteriaineistossa on Kansaneläkelaitoksen tietoja sairauspäivärahajaksoista ja Tilastokeskuksen tieto ammatista kansainvälisen ammattiluokituksen mukaan. Vuoden 2013 sairauspoissaolotieto perustuu sairausvakuutuksesta korvattuihin päivärahakausiin, jotka alkavat 10 arkipäivän omavastuuajan jälkeen. Tieto sairauspäivärahajaksolle jääneiden osuudesta löytyy kaikille sairauksille sekä erikseen tuki- ja liikuntaelinten sairauksille ja mielenterveyden häiriöille. Aineistoon on ammattikoodin perusteella yhdistetty työn fyysistä raskautta koskeva tieto kuormitustekijämatriisista.

Tutustu Työelämätietoon

Työn kuormitustekijät

Sairauspoissaolot ja fyysinen kuormitus

Etusivu: https://www.tyoelamatieto.fi/#/fi/

Lisätietoja:

Svetlana Solovieva, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos, puh 030 474 2402, svetlana.solovieva[at]ttl.fi

Taina Leinonen, erikoistutkija, Työterveyslaitos, puh. 050 3271723, taina.leinonen[at]ttl.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, viestinnän asiantuntija
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia