Työttömän toimintakyvyn arviointi edellyttää uutta lähestymistä

Työterveyslaitos ja Lääkäripäivät 2016 tiedottavat, Helsinki 13.1.2016

Työttömien työllistymismahdollisuuksia voidaan parantaa pitämällä huolta työttömien työ- ja toimintakyvystä. Terveydenhuollon tehtäviin sisältyy työttömän toimintakykyarvio, jossa tarvitaan moniammatillista osaamista.  Lääkäripäivät tarjoavat lääkäreille 13.1.2015 kurssin työelämän ulkopuolella olevien toiminta- ja työkyvyn arviointiin. Kurssilla esitellään mm. lääkärin vastaanotolle konkreettinen toimintamalli ja arvioinnin apuvälineet.

─ Varhainen kuntoutustoimien ja hoidon tarpeen tunnistaminen sekä tukitoimien käynnistyminen on ensiarvoisen tärkeää työelämässä pysymisessä, sanoo erikoislääkäri Aki Vuokko Työterveyslaitoksesta. Hyvä työ- ja toimintakyky lisää työllistymisen mahdollisuuksia.

Työttömyys itsessään vaikuttaa kielteisesti terveyteen ja hyvinvointiin; toisaalta terveysongelmat ja vajaakuntoisuus heikentävät työllistymistä. Riskiryhmiä työttömyyden terveysvaikutuksille ovat keski-ikäiset miehet, koulunsa lopettaneet nuoret ja takaisin työelämään pyrkivät naiset.

Toimintakykyarvio on päätöksenteon perusta – fokus voimavaroihin ei sairauksiin

Arviointi etenee portaittain. Lähtötilanne vaikuttaa prosessin etenemiseen. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten tilanne on hankalampi kuin muiden, jolloin sosiaalisen toimintakyvyn kartoitus korostuu. Tunnistettavia asioita ovat mm. sosiaalinen passiivisuus, vetäytyminen ja etenkin nuorilla vaikeus huolehtia omista asioista.

─ Tärkein tutkimusväline on huolellinen haastattelu, mutta muitakin hyviä arviointimenetelmiä tiedon keruuseen kannattaa käyttää, sanoo Vuokko.

─ Perinteisesti työ- ja toimintakykyä arvioitaessa on keskitytty sairauden aiheuttamiin rajoitteisiin. Kuntoutumisen kannalta tärkeämpää on tieto jäljellä olevasta toimintakyvystä eli henkilön vahvuuksista ja selviytymiskeinoista, jatkaa Aki Vuokko.

Tarvitaan laaja-alaista ja monialaista lähestymistä sote-uudistuksessa mahdollisuus

Toimintakyvyn arvio toteutuu parhaiten moniammatillisesti ja edellyttää monesti laaja-alaista ja tiivistä yhteistyötä alueen toimijoiden kuten TE-toimiston kanssa.
─ Tulevassa Sote-verkostossa korostuu uudenlainen yhdessä toimiminen. Sote-uudistuksessa suunniteltavien rakenteiden tulisikin tukea yhteistyötä niiden toimijoiden kesken, jotka työssään kohtaavat työttömän, ehdottaa Vuokko.

Koulutusohjelma on suunnattu lääkäreille, jotka työssään osallistuvat työikäisten toiminta- ja työkyvyn arviointeihin tai kohtaavat työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia potilaita. Koulutus tarjoaa konkreettisia apuvälineitä toiminta- ja työkyvyn arviointiin. Koulutus (kurssi 117) on 13.1. klo 8.30-12.00, Messukeskus Helsinki.

Lisätiedot: erikoislääkäri Aki Vuokko, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2148, aki.vuokko[at]ttl.fi

www.laakaripaivat.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista ja työsuhteita on noin 650. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia