Uutisvinkki: Työhyvinvointi- ja työturvallisuus parantuneet viestintäalalla

Helsinki 17.9.2015

Viestintäalan työturvallisuuden tilaa ja kehitystä selvittäneestä tutkimuksesta käy ilmi, että työhyvinvointi, työsuojelu ja työturvallisuus ovat alalla parantuneet. Tutkimus on kolmas alan työhyvinvointia kartoittava kyselytutkimus, jonka Työterveyslaitos toteutti Työturvallisuuskeskuksen ja Graafisen teollisuuden työalatoimikunnan toimeksiannosta.

Viestintäala toimialana sisältää sekä graafisen teollisuuden että kustannustoiminnan. Alalla työskentelee Suomessa noin 26 000 ihmistä pääasiassa pienissä yrityksissä. Tuotteita ovat sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjat, mainospainotuotteet, pakkaukset jne. Alan liikevaihto on noin viisi miljardia euroa.

Ylitöitä tehdään aiempaa vähemmän, esimiestyöhön ja työjärjestelyihin ollaan tyytyväisempiä kuin ennen, fysikaalisten tekijöiden aiheuttama haitta on vähentynyt ja sekä henkinen että fyysinen kuormittuminen ovat vähentyneet.

Työympäristön haitta- ja vaaratekijöitä viestintäalalla ovat jatkuva istuminen tai seisominen ja melu. Kemiallisten ja biologisten tekijöiden, kuten pölyjen ja kemikaalien, koetaan aiheuttavan aiempaa enemmän haittaa. Muutos näiden haittatekijöiden kohdalla on niin suuri, että työpaikkatasolla tulisi ryhtyä toimiin koettujen haittojen vähentämiseksi. Raportin laatijat suosittavat riskinarviointia kemiallisten ja biologisten tekijöiden aiheuttamien vaarojen tunnistamiseksi.

Raportissa on myös selvitetty työterveyshuoltopalveluja viestintäalalla. Työterveyshuolto koetaan tärkeänä yhteistyökumppanina ja sen toimintaan ollaan melko tyytyväisiä. Mutta myös kehitettävää toiminnasta löytyy. Työterveyshuoltoa haluttaisiin kehittää aktiivisemmaksi, sen tulisi panostaa työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn yhteistyössä työpaikkojen kanssa sekä lisätä osallistumista työsuojelun yhteistoimintaan.

Viestintäalan työturvallisuutta on seurattu vuosina 2000, 2007 ja 2014 tehdyillä
työsuojeluhenkilöstölle suunnatuilla kyselytutkimuksilla, joista kaksi viimeisintä toteutti Työterveyslaitos.

Tutkimuksen raportti

Viestintäalan työhyvinvointi puntarissa. Tiina Heusala, Arto Reiman, Tuula Räsänen, Soile Seppänen. Työturvallisuuskeskus, 2015.

Tiivistettyä tietoa tutkimuksen sisällöstä löytyy artikkelista

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehitys viestintäalalla. Heusala T, Reiman A, Seppänen S ja Lipiäinen V. (pdf 26 KB)

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tiina Heusala, Työterveyslaitos, puh. 043 825 1385, sp. tiina.heusala[at]ttl.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Lotta Englund, tiedottaja
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2948, 043 8246251
lotta.englund[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa