Vinkkejä pienyrittäjien verkostoitumiseen ja työn ja muun elämän yhteensovittamiseen

Työterveyslaitos tiedottaa 10.10.2017, Tiedote 48/2017

Työterveyslaitos on julkaissut kaksi opasta yrittäjille. Verkostot pienyrittäjän tukena –opas on suunnattu yrittäjille, jotka haluavat laajentaa omia sosiaalisia verkostojaan. Työ, muu elämä ja ajanhallinta – oppaasta löytyy vinkkejä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen sekä työajan tehokkaampaan käyttöön. Oppaissa haastatellut yrittäjät jakavat omia kokemuksiaan ja vinkkejään. Selkeistä ja konkreettisista oppaista on neljä kieliversiota. 

Moni yrittäjä tekee pitkää työpäivää ja -viikkoa sekä pitää keskimäärin vähemmän lomia kuin muut. Joka kolmas yrittäjä sinnittelee työn ja muun elämän yhteensovittamisen ongelmien kanssa.  Osa yrittäjistä kuitenkin onnistuu hyvin tasapainon löytämisessä. Omia ajanhallinnan taitoja voi myös kehittää.

–  Hyvä tavoite on pyrkiä siihen, että itselle merkitykselliset asiat eivät jää liian vähäiselle huomiolle. Jokaisen yrittäjän olisikin hyvä ottaa agendalleen omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen, kertoo vanhempi asiantuntija Barbara Bergbom Työterveyslaitoksesta.

Työ, muu elämä ja ajanhallinta –oppaassa kerrotaan myös ajan hallinnan työkaluista ja oppaan esimerkeistä saa lisää vinkkejä omaan ajanhallintaan.

Yrittäjän verkostot tukevat sekä liiketoimintaa että hyvinvointia

Verkostojen avulla yrittäjä voi laajentaa ja kehittää liiketoimintaansa. Niistä voi löytää uusia yhteistyökumppaneita, tavoittaa uusia asiakkaita, kasvattaa yrityksen myyntiä ja tehostaa toimintaa. Samalla voi saada uusia oivalluksia ja ideoita, kehittää tuotteita ja palveluita sekä parantaa omaa osaamistaan.

–  Verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa voi olla myös hyvä tapa irrottautua työstä, helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä jakaa ajatuksia ja huolia, joita muiden kuin yrittäjien saattaa olla vaikea ymmärtää, kertoo erikoistutkija Auli Airila Työterveyslaitoksesta.

Verkostot pienyrittäjän tukena -opas kuvaa verkostoitumisen hyötyjä, esittelee erilaisia verkostoja ja kertoo, mitä verkostoissa toimiminen vaatii. Opas antaa myös käytännöllisiä vinkkejä siihen, miten muihin ihmisiin tutustuu parhaiten.

–  Hyvä lähtökohta on, että pitää olla aidosti kiinnostunut muista ihmisistä. Vuorovaikutuksessa kannattaa keskittyä niihin asioihin, joiden arvelee saavan toisen tuntemaan itsensä arvostetuksi ja merkitykselliseksi. Teeskentelyyn tai mielistelyyn ei kuitenkaan kannata sortua, yrittäjä Yusuf Mohamed kuvaa oppaassa.

Verkostot pienyrittäjän tukena ja Työ, muu elämä ja ajanhallinta – opas yrittäjille -oppaat on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille –hankkeen (2015-2017) Työterveyslaitoksen vastuulla olleessa  osahankkeessa ”Maahanmuuttajayrittäjien työhyvinvointi” yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän ja NewCo YritysHelsingin  kanssa. Hankkeessa on järjestetty työhyvinvointipajoja yrittäjille, joissa on yhdessä osallistujien kanssa pohdittu yrittäjän jaksamiseen ja yrittäjänä pärjäämiseen vaikuttavia seikkoja. Oppaat ovat saatavilla suomeksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi. Työterveyslaitos julkaisee myöhemmin syksyllä vielä sarjan kolmannen oppaan Yrittäjän työterveyshuolto ja työturvallisuus.

Lisätiedot:

Vanhempi asiantuntija Barbara Bergbom, Työterveyslaitos, p. 043 824 3765, barbara.bergbom(at)ttl.fi

Erikoistutkija Auli Airila, Työterveyslaitos, p. 043 824 5472, auli.airila(at)ttl.fi

Verkostot pienyrittäjän tukena –opas

Työ, muu elämä ja ajanhallinta – opas yrittäjälle

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia