Yhteisen työtilan hyödyt toteutuvat vain työntekijöiden aktiivisuudella

Report this content

Tiedote (embargo) 38/2018, Julkaistavissa 24.10.2018 klo 10.00  

Yhä useampi yritys, oppilaitos tai valtion toimija etsiytyy jaettuihin monitilatoimistoihin. Yhteisistä tiloista haetaan yhteisöllisyyttä, verkostoitumista ja edullisempia kustannuksia. Yhteinen työtila ei kuitenkaan automaattisesti takaa haluttuja hyötyjä. Organisaatioiden johtajilta ja työtekijöiltä vaaditaan aktiivisia toimia, jotta yhteistyö sujuisi, työ olisi tuloksellista ja työyhteisö voisi hyvin. Työterveyslaitos tutki Tampereella Tampellan tehdaskiinteistössä toimivaa työtilayhteisöä, jossa toimii kuusi eri organisaatiota.

Toimittajat ovat tervetulleita tutustumaan tiloihin ja hankkeen päätösseminaariin, joka pidetään 24.10.2018 klo 10-12 Tampellassa os. Kelloportinkatu 1 B, Tampere.

Tampellan kauniissa tehdaskiinteistössä on kaksi vuotta toiminut uudenlainen työtilayhteisö, jossa työskentelee kuusi Pirkanmaan seudun kehittäjäorganisaatiota: Pirkanmaan Liitto, Business Tampere, Visit Tampere, Pirkanmaan Jätehuolto, Suomen Itämeri-instituutti ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Yhteenmenolla tavoiteltiin synergiahyötyjä, kuten yhteistyön tiivistymistä ja osaamisen jakamista yli organisaatiorajojen.

- Tampella mallintaa uudenlaisten työtilayhteisöjen maailmaa, johon työelämässä ollaan kovaa vauhtia menossa, kertoo hankkeen johtaja, vanhempi tutkija Pia Houni Työterveyslaitoksesta.

- Halusimme SILTA-hankkeessamme selvittää, miten työ sujuu uudenlaisissa työtiloissa. Onko yhteinen työtila uutta luova voima vai vanhoissa kaavoissa pysyttäytymistä. Kiinnostavaa oli myös johtaminen, miten se joustaa uusissa olosuhteissa.

Yhteinen tila ei automaattisesti luo yhteisöllisyyttä

Tampellan työtilayhteisöissä työskennellään pääasiassa avotoimistossa, jossa organisaatioiden tilat on erotettu toisistaan omiin lohkoihinsa sermeillä. Lisäksi on erillinen kokouskeskus Pellava ja yhteinen taukoja varten oleva Sydäntila.

Yhteiseen toimistotilaan siirtyminen ei automaattisesti luo yhteisöllisyyttä eikä yhteistä työ- ja johtamiskulttuuria, osoittavat SILTA-hankkeen tulokset. Hankkeen alussa työntekijöistä monikaan ei tuntenut toisiaan eri organisaatioista. Johtajat kaipasivat tiiviimpää strategista yhteistyötä.

Tyytyväisyys työtiloihin on yhteydessä hyvinvointiin

Hankkeeseen liittyvään kyselyyn vastanneista reilu puolet oli täysin tyytyväisiä työtiloihinsa. Tyytyväisyys työtiloihin oli yhteydessä Tampellassa koettuun hyvään työilmapiiriin, hyvään palautumiseen, itseensä tyytyväisyyteen sekä arvioon siitä, että terveytensä puolesta pystyy työskentelemään vanhuuseläkeikään saakka.

Vähiten tyytyväisiä oltiin työtilojen akustiikkaan, kuten melutasoon ja äänelliseen yksityisyyteen. Toisaalta akustiikkaan tyytyväiset kokivat itsensä tyytymättömiä useammin energisiksi. Ihmiset kokevat viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät monin eri tavoin ja yhteiset pelisäännöt ovat tarpeen.

- Työtiloja ja siellä työskentelyä kannattaa kehittää yhdessä, niin että kaikki yhteisissä työtiloissa työskentelevät pääsevät vaikuttamaan, korostaa Houni.

Hanke innosti työyhteisöä ideoimaan uutta – tuloksena mm. hyvinvointiryhmä, hissipuhe ja symposiumit

SILTA-hankkeessa toteutettiin kehittämiskokeiluja esimiehille ja työntekijöille. Niissä Tampellan organisaatioiden työntekijät kehittelivät itselleen sopivia osaamisen jakamisen ja verkostoitumisen tapoja.

Kehittämispajojen tuloksena perustettiin tutustumista, yhteisöllisyyttä ja Tampella-henkeä tukeva hyvinvointiryhmä. Organisaatiot alkoivat myös järjestää toisilleen suunnattuja symposiumeja, joihin kutsutaan kaikkia kiinnostavia puhujia. Johtajien yhteistyötä kehitetään jatkossa säännöllisillä yhteisillä tapaamisilla.

Tampellassa on valtavasti osaamista ja yhtenä kehittämisen tavoitteena oli osaamisen hyödyntäminen yli organisaatiorajojen. Yhteisön onnistuminen ja verkostoituminen vaatii aktiivista toimintaa.  Kehittämiskokeiluista syntyi aihioita, joita organisaatiot lähtevät yhdessä toteuttamaan tulevan syksyn aikana. Yksi näistä on jokaisen organisaation strategia-pitchaus eli hissipuhe, jossa toiminta tuodaan koko Tampellaan tietoon.

Muutosten lähteillä – Siltoja uuteen työhön (SILTA) -tutkimus- ja kehittämishankkeessa (2017-2019) tutkittiin yhteisöllisyyttä, verkostoitumista ja hyvinvointia yhteisessä monitilatoimistossa. Hankkeen toteuttivat Työterveyslaitos ja kuuden organisaation työtilayhteisö, joka toimii Tampellan entisessä tehdaskiinteistössä Tampereen keskustassa. Tampellan työtilayhteisöön kuuluvat Pirkanmaan Liitto, Business Tampere, Visit Tampere, Pirkanmaan Jätehuolto, Suomen Itämeri-instituutti ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto.

Lisätietoja:

Sari Käpykangas, hankkeen projektipäällikkö, tutkija, Työterveyslaitos, puh. 043 8250394, sari.kapykangas@ttl.fi
Pia Houni, hankkeen vastuullinen johtaja, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, puh. 043 8244501,
pia.houni@ttl.fi

Petri Pikkuaho, hallintojohtaja, Pirkanmaan liitto, puh. 050 3005180, petri.pikkuaho@pirkanmaa.fi

 

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia